Jeg kan ikke BARE skrive dødsseriøse ting, men noen ganger kan man også si noe som egentlig er alvorlig på en lett og humoristisk måte, så man ikke synker i kne under gravalvoret. Desto Dypere man graver, jo mer har man bruk for lys og luft. "Skjemt eller alvor?" Test "Gullkornene" ut: Det er ikke hva man HAR men Hvem man ER som menneske det kommer an på. Det er heller ikke hva man ER av yrke og Tittel det kommer an på, men hva man faktisk GJØR som betyr noe. En skreddersydd frakk gjør en heller ikke til et mer VERDSATT menneske. Og en innbilsk Keiser som går rundt med en opphøyd merverdig mine fordi han har fått Nye Kler Er fortsatt til å le av! Og det gjør folk! Iallfall bak Keiserens rygg ;-) Men Keiseren stakkar, er meget Stor i egne øyne. Og vil så gjern...
Les mer
1
 • 24.09.2016 kl.23:46

Pasientene som tok sine liv!

0
 • 24.09.2016 kl.20:46

Osman danser! gutten uten språk

0
0
0
 • 08.09.2016 kl.06:57

Brev til en Bror

0
0
0
 • 22.08.2016 kl.02:17

THINGS JESUS NEVER SAID;-)

0
 • 17.07.2016 kl.19:00

NORDLENDING BANNER I KIRKA!

0
 • 06.07.2016 kl.17:04

ET GJENGLEMT DIKT

0
 • 03.07.2016 kl.05:03

"Funksjonell, terapautisk humor"

0
 • 01.07.2016 kl.01:50

JA,JA og NEI,NEI

0
 • 29.05.2016 kl.09:27

"KIRKEN" OG "VERDEN"

3
 • 04.05.2016 kl.08:51

Litt Politikk

0
 • 20.04.2016 kl.11:19

"Styggen på Ryggen"

0
0
0
 • 23.03.2016 kl.23:55

"SISTE ORD"

0
 • 23.03.2016 kl.18:18

"En liten Påskepreken"

0
 • 04.03.2016 kl.07:36

The Golden middle

0
 • 23.02.2016 kl.13:57

"LOV OG RETT IN L.A"

0
 • 22.02.2016 kl.22:59

"DEN GODE MOR"

0
 • 25.01.2016 kl.12:39

Et barn er født...

11
 • 19.01.2016 kl.01:44

En livsvei,Del-1

0
 • 06.01.2016 kl.00:05

Igår og idag Den Samme!

0
 • 23.11.2015 kl.01:55

ALT DETTE ANDRE

0
 • 14.11.2015 kl.04:44

Det skapende Mennesket!

2
 • 14.11.2015 kl.03:59

"Jeg vet en deilig have"

0
 • 08.10.2015 kl.04:47

Jesus is my Rock!

0
 • 05.10.2015 kl.20:49

EN LIVSVISDOM JEG IKKE SVIKTER

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits