Jeg hadde en tid kontakt med en luthersk prest av det noe spesielle "moderne slaget" med sine høyst private meninger og fortolkninger av det meste og tro på sitt eget overlegne vett og umåtelige innsikt i kraft av sin teologutdanning. Som så til sist altså gikk helt i klinsj når jeg fremholdt at selv om han hadde "disset" mine overbevisninger og troserfaring var det Ikke i kraft av Hans lærdhet, siden jeg lære og trosmessig er helt på linje med en sunn frisk katolsk teolog men høyere akademisk teologutdanning enn ham selv. Det var visst mer enn "Geniet" kunne tåle at jeg kunne påstå at noen var bedre og flinkere og vel så høyt utdannet enn ham selv. En ting er å anerkjenne at selv om man har en universitetsutdannelse betyr det ikke at alle som ikke har det nøvendigvis er dummere enn en ...
Les mer
2
 • 17.06.2017 kl.23:01

Kjærlighet og Død

42
 • 17.06.2017 kl.18:01

Er du et rasjonelt menneske?

2
2
 • 17.06.2017 kl.08:35

Frisk av angst og depresjon?

0
 • 16.06.2017 kl.15:04

Livet som idiot..

0
 • 15.06.2017 kl.19:06

Terningkast:knapt 1

0
 • 15.06.2017 kl.07:02

"Stakkars mann" ;-)

2
 • 14.06.2017 kl.00:14

Hjemme hos...

9
 • 10.06.2017 kl.02:22

En belest idiot ;-)

0
 • 30.05.2017 kl.20:22

Var det Hitlers skyld?

10
0
 • 22.05.2017 kl.02:11

Et holistisk verdensbilde

14
 • 05.05.2017 kl.13:08

MOT!

2
 • 05.05.2017 kl.12:38

Politisk Musikk

0
 • 05.05.2017 kl.11:28

Et ungdomsidol

0
 • 05.05.2017 kl.00:03

SENTIMENTAL! ;-)

0
 • 03.05.2017 kl.13:50

"Salaam Aleikum"

0
 • 01.05.2017 kl.11:19

Vår Fantastiske Virkelighet

0
0
 • 06.04.2017 kl.00:00

"Jeg vet best"

0
 • 05.04.2017 kl.19:32

Et vellykket liv;-)

0
 • 04.04.2017 kl.20:05

STAVANGER I ORD OG TONER

0
 • 04.04.2017 kl.02:32

Knausgård og meg...

0
 • 02.04.2017 kl.16:47

EN "LUTHERSK GLIPP"

0
 • 31.03.2017 kl.19:23

"uforskyldt skilt"?

0
 • 31.03.2017 kl.06:24

Musikkens betydning

0
 • 30.03.2017 kl.20:23

FOR JENTA MI!

0
 • 30.03.2017 kl.16:54

religionsVITENSKAP?

0
 • 30.03.2017 kl.11:19

HOKUS POKUS!

1
 • 26.03.2017 kl.20:24

blogg om HEKLING

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits