HOKUS POKUS!

Her er en fullgod og fullstendig og fullstendig korrekt beskrivelse av hvordan denne "Trylleformularen" kommer fra og hvor ordene er hentet fra. Men også en beretning om hvor frustrerende det er når mennesker med embeteksamen fra det ene eller andre fakultet tror de "vet alt best" og ikke kan ta imot lærdom fra et menneske med lavere formell utdanning, som i noen henseender faktisk kan være den som "vet bedre" enn han/hun som alltid "vet best" i alt som toucher eget fag. Selv er jeg godt yrkesutdannet som agronom og gjorde en god eksamen, men om en nyutdannet agronom som ikke er oppvokst på gård med sine teoretiske fagkunnskaper og et par års praksis går rundt med en overlegen mine og påtar seg å "lære bønder som har drevet store gårder i 30 år å kjøre traktor og drive jordbruk" er det ikke bare arrogant men regelrett Latterlig idotisk.

Tilbake til "magien" og hokus-pokuset. Det hele er hentet fra den latinske katolske messeliturgien. Nå er jo ikke jeg særlig stø og bevandret i latin, og det var tydeligvis ikke den lutherske presten som ikke ville høre på at jeg faktisk visste bedre enn ham og hadde noe å lære bort som touchet hans "fag", men jeg er et belest menneske så noe latin, utover de latinske plantenavnene og deres betydning i Mitt fag (jord og hagebruk), hadde jeg snappet opp alt Før jeg ble katolikk.

"Det magiske trylleformularet" hadde ikke oppstått om folket i katolsk tid hadde forstått hva Prestene sa i messeliturgien, men det gjorde de ikke uten å være "lærd", for den gang gikk alt på Latin. Og "Hokus", den første delen av "det magiske trylleformularet" har sin rot i det som for mange enkle mennesker med en folkelig tro, godt iblandet gammel overtro, kunne oppfatte som "trylling" med Presten som "den store magiker". Dette at brød "ved" de magiske ordene "Dette er Kristi legeme": HOC EST (CHRISTI) CORPUS!" , I Messens mest sentrale punkt (siden det er Kristus- Messeofferet som er Messens sentrum, uten dette ingen Messe) faktisk forvandles til Kristi legeme- Jesu kropp i skikkelse av brød, ved Troen på Mesteren og Mesterens ord, slik de er overlevert i Bilbelen. Bibelen var før Luthersk tid og før boktrykkerkunsten oppstod på 1500-tallet i Tyskland, heller ikke allemannseie, og fantes først og fremst håndskrevet på latin av katolske munker. Så altså HOC EST CHRISTI CORPUS- Messemysteriet, der Presten tilsynelatende alene og ved hjelp av et "trylleformular" forvandler brød til "kjøtt" blir dratt sammen og Kvitekrist fjernet så det kan "brukes til all slags syndig"- For magi var på den tiden strengt forbudt selv om det florerte av den i middelalderen, og nettopp derfor var noe Kirken godt understøttet av Bibelen sloss for å få bukt med med de sørgelige Hekseprossesser som resultat, så der fantes nok- også av andre grunner et sterkt folkelig hat mot Kirken i visse kretser, slik det jo også er idag. "Da snapper vi det, dreier det vår vei og driker litt HOKUS POKUS on our own, Presten er vel ikke bedre enn oss selv om han tror det. Kirken har vel ikke monopol på Magien. Tar vi litt av deres, mektige som de er, blir vi selv enda mektigere". En variasjon av at "Kunnskap er makt": Om noen Hersker over andre og opphøyer seg til Hovmot ved sin kunnskap, isteden for å tjene andre og se dem som likeverdige som godt kan besitte lærdommer og visdom som i en sunn utveksling og interaksjon går begge veier og er til det beste for alle, vil de vise små se at "skal jeg vinne over dem og svekke deres dominans isteden for å bli underkuet, må jeg søke den samme kunnskap, besitte deres språk". Men det er jo tydeligvis begrenset hvor mye ens realkompetande og forøkede kunnskap nytter, om man ikke har fått den formalisert offisielt ved en eksamen, en grad, en tittel, når de med såndant ellers underkjenner det man sier fordi man "er" for lite.

Trylleformularen har som dere vet også et siste tredje ledd: Filiokus. Nå er denne skribenten en som skriver på sparket og har desverre ikke den latinske utgaven av vår trosbekjennelse liggende hjemme, så her underbygger jeg bare "instant" ved å klippe og lime inn fra Store Norske leksikon. Filioque finnes i det leddet av trosbekjenelsen som omhandler Den Hellige Ånd- som utgår fra Faderen og "Filioque" fra Sønnen.

Med store Norske Leksikon gir jeg litt "akademisk underbygg" som tidvis synes å være det eneste som kan overbevise enkelte hovmodig "bedrevitende" enten det dreier seg om Psykologer eller tilårskomne Lutherske teologer som i besittelse av psykologikunnskaper også "vet bedre hvor skoen trykker enn den som faktisk har den på". Og det gnager fælt! Jeg likte bedre læreren som sa til meg "Man lærer så lenge man har elever". Men den den godt monede gamle lutherske Sykehuspresten har så mye annet godt ved seg, så jeg "mildner med Albert Åberg"  ;-) Men her kommer iallfall "den akademiske punchtyngden" med STORE bokstaver FRA STORE NORSKE LEKSIKON:

hoc est

Hoc est, dette er, det vil si.

Corpus Christi ? nattverdbrød. Corpus Christi, brukes som betegnelse for det innviede nattverdbrød og for Kristi legemsfest (Messen) i den katolske kirke.

filioque

Filioque, teologisk formel. I den nikenske trosbekjennelse heter det opprinnelig om Ånden at den «utgår fra Faderen». I løpet av 400- og 500-tallet ble det alminnelig i den vestlige kirke (Spania, Frankrike) å tilføye «og fra Sønnen». Pave Leo 3 (pave 795?816) erklærte at filioque uttrykte den rette lære, men ville av hensyn til den østlige kirke ikke ha ordet føyd til trosbekjennelsen. Filioque ble snart allment akseptert i Vesten. I den østlige kirke gjorde særlig patriark Fotios av Konstantinopel (800-tallet) filioque til et av de store stridspunkter mellom den latinske og den greske kristenhet. I Vesten argumenterte Anselm og Thomas Aquinas for at filioque skulle være med i trosbekjennelsen. Senere unionsforhandlinger mellom romerkirken og de østlige kirker har ikke kunnet overvinne denne vanskelighet (se Ferrara?Firenze-konsilet).

Og jaggu meg fant jeg underbygd direkte det jeg har sagt siden 1998 uten at den lutherske sykehuspresten ville høre på meg helt konkret og uten fiksfakserier beskrevet i Store Norske Leksikon da jeg til sist søkte på HOKUSPOKUS! Så NÅ tror han meg nok. Problemet er at han sikkert ikke gidder lese bloggen min siden jeg ikke er noen "lærd akademiker og teolog" som han. At han fortsatt mener han ikke har noe å lære av Meg!

hokuspokus. okuspokus, til dels også hokusfilius eller hokusfiliokus, knep, fiksfakserier, lureri. Ordet forklares gjerne som en forvanskning av den latinske formelen hoc est corpus (meum, domini, filii), 'dette er (mitt, herrens, sønnens) legeme', som uttales av de katolske geistlige ved nattverden. Den forvanskede formen ble brukt av tryllekunstnere når de utførte sine kunster.

Kilder: Store norske leksikon 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits