EN "LUTHERSK GLIPP"

JEG BEKLAGER MED DETTE MITT SISTE NÅ SLETTEDE "OPPGULP" MOT DEN NORSKE KIRKE. DET VAR EN "LUTHERSK GLIPP". DEN GAMLE LUTHERS DJEVEL ER FORTSATT OPPE OG GÅR, OG NOEN GANGER LIGGER SOM DE SIER "THE DEVIL IN THE DETAILS" SELV OM JEG I LITEN GRAD ER DEN SOM BEHERSKER "ANTYDNINGENS SUBTILE KUNST". DE SKREVNE ORD DEN KATOLSKE PATER LUTHER I SIN TID KLISTRET OPP PÅ EN KIRKEDØR, VAR AV VESENTLIG STØRRE BETYDNING OG SANNERE OG MER VERDIFULL SUBSTANS ENN DEN GAMLE LUTHERS HARSELERENDE BORDTALER MOT DEN KATOLSKE KIRKE OM "DET GODE SELSKAP" FANT HAM ALDRI SÅ VITTIG OG BELEVEN. SKJØNT AT DET GIKK SÅ GALE IKKE ENE OG ALENE KAN TILSKRIVES LUTHERS "SVIK MOT SITT KALL SOM KATOLSK PREST", MEN DET FAKTUM AT KIRKEN ISTEDEN FOR Å TA KRITIKKEN PÅ ALVOR OG GJØRE DE INTERNE ENDRINGER, SOM MED TIDEN LIKEVEL ER DREVET FREM TIL DET BEDRE HVA FLERE FORHOLD LUTHER KRITISERTE ANGÅR, SOM LYSTE LUTHER I BANN. DET MÅ HA VÆRT BITTERT FOR EN PREST MED EN SLIK STERK KRISTENTRO.

MEN "ALL GOOD" KAN IKKE DEN MEST SVORNE LUTHERANER INNRØMME LUTHER Å VÆRE, OG HAN BRØT NÅ ENGANG DEN TROSKAPSED HAN SOM ALLE KATOLSKE PRESTER OG ENHVER KATOLIKK HADDE AVLAGT FOR GUDS OG MENNESKERS ØYNE, SKJØNT HAN I DELER AV SIN LÆRE OG KRITIKK I SIN SAMTID OG IKKE MINST MÅLT OPP MOT NÅTIDENS "LUTHERANERE" HADDE STØRRE SYN FOR EVANGLELIETS SANNHET ENN DEN DAVÆRENDE MENNESKELIGE, KIRKELIGE LEDELSE OG VERDSLIG ORIENTERTE GEISTLIGE LA FOR DAGEN. SLIK JEG SER DET KRITISERTE HAN MED SIN STERKE TRO PÅ EVANGELIET STRENGT TATT FØRST OG FREMST DET SOM IDAG HELLER SYNES Å VÆRE SELVE "KJENNETEGNET" PÅ ENDEL "NYLUTHERANERE" OG LIBERALTEOLOGER I DNK. DET HAN GJORDE VAR Å SETTE BIBELENS AUTORITET HØYERE ENN DET SOM I KIRKENS TRADISJON OG PRAKSIS HADDE BEVEGET SEG FOR LANGT I VERDSLIG RETNING HVOR MENNESKERS AUTORITET KOM I FORGRUNNEN FOR EVANGELIET OG BIBELEN SOM HAN HOLDT SÅ KJÆR. HADDE DEN NORSKE KIRKES APOSTLER VÆRT I BESITTELSE AV SAMME FULLEVANGELISKE TRO SOM MARTIN LUTHER SKULLE JEG IKKE SAGT NOE. MEN DET LIGGER LIKEVEL EN DJEVEL I LUTHERS LÆRE. LUTHER HADDE OPPRINNELIG RETT I MYE AV SIN KRITIKK, MEN DET VAR EN FEILVURDERING Å ANGRIPE SELVE STRUKTUREN I KIRKEN ISTEDEN FOR Å NØYE SEG MED Å KRITISERE DE GEISTLIGE SOM MISBRUKTE SIN MAKT I HIERARKIET FORDI DE IKKE VAR TRO MOT EVANGELIET OG SIN GUD UNDERGITT I YDMYK TRO! OG MARTIN LUTHER SOM MENTE KIRKEN GA MENNESKER, DE GEISTLIGE I KIRKEN, FOR STOR MAKT OG AUTORITET, ENDTE VISST MED SELV Å FÅ FOR MYE GJØDSEL, FOR STOR BETYDNING OG PERSONLIG AUTORITET. DET KREVER VIRKELIG SIN MANN Å IKKE TA SKADE AV OG BLI OPPBLÅST OG POMPØS AV SLIKT.

IKKE GA LUTHER SEG TIL Å RIVE BIBELEN I STYKKER, REDIGERE, STRYKE, KLISTRE OG LIME OG SETTE SEG TIL DOMMER OG AUTORITET OVER BIBELEN OG DE EVIGE SANNHETER, SLIK MODERNE TEOLOGER NÅ GÅR LØS PÅ DEN KLASSISKE EVANGLELISKE KRISTENDOMMEN OG SELVE TROSBEGREPENE PÅ ENDA VERRE OG MER OVERMODIG RESPEKTLØST VIS EN LUTHER GJORDE IFHT KIRKENS TRADISJON OG ETABLERTE STRUKTURER. HAN ANGREP IKKE DEN HELLIGE ÅND FOR Å SI DET SLIK, GIKK IKKE LØST PÅ HERREN SELV MEN PÅ HVORDAN ENDEL AV KIRKENS HØYE HERRER PÅ DEN TIDEN FORVALTET GUDS ÅNDELIGE GAVER. HAN VILLE ALDRI VÆRT I NÆRHETEN AV Å DRISTE SEG TIL DET DISSE OVERMODIGE SELVSIKRE TEOLOGENE SOM ER UTEN GUDSFRYKT DRIVER MED, SÅ AT DE TITTELERER SEG SOM "LUTHERSKE" FREMSTÅR NOE MALPLASSERT OG SELVMOTSIGENDE. LUTHER VAR BEDRE ENN SOM SÅ!

MEN "DEN GAMLE LUTHERS SVAKHETER, FEIL OG SKAVANKER" SKAL MAN LIKE FULLT VITE Å PASSE SEG FOR, ENTEN MAN ER EN FROM NONNE ELLER EN MER ALLMINNELIG KJØDELIG KATOLIKK SOM MEG. JEG SLITER FORTSATT SOM KONVERTITT OM ENN ALDRI SÅ HJEMMEKOSELIG SAMSTEMT OG ENIG I DEN KATOLSKE TRO OG LÆRE, MEN EN KATOLSK KARAKTERBRIST SOM ER TILBØYELIG TIL Å SI AT LOVLØS KJÆRLIGHET GÅR FORAN KRISTNE BUD OG MORAL, OM BARE HJERTET BLIR HETT NOK. (OG HVOR OFTE FORVEKSLER OG BLANDER IKKE VI MENNESKER BEGJÆR MED KJÆRLIGHET NÅR FØLELSENE FLAMMER OPP!)

FRUKTEN AV DET ER IKKE GOD, HVOR FORLOKKENDE DEN ENN ER, OG OM DEN FOR ET TIMELIG VERDSLIG ØYEBLIKK KAN SMAKE ALDRI SÅ SØTT! MARTIN LUTHERS TRO HOLDER NOK FOR EVIGHETEN FOR HANS EGET VEDKOMMENDE, MEN HAN HAR NOK GÅTT MANGE RUNDER I SKJÆRSILDEN FØR HAN FORMODELIG HAR TRÅDT INN I DE EVIGE BOLIGER. OG OM HAN SKUER NED DERFRA OG SER HVA "LUTHERANERNE" HAR DREVET DET TIL,TVILER JEG STERKT PÅ AT HAN SMILER...DET KAN VIRKE SOM OM DET ENKELTE PRESTER HAR SUGD SEG MEST FAST I HOS LUTHER, SOM GJØR DEM "SÆRLIG LUTHERSKE" ER MANGLENDE FROMHET OG STOR APETITT FOR "KJØDELIGE FRISTELSER" HVOR LUTHERS STERKE FULLEVANGELISKE TRO OG STORE RESPEKT FOR BIBELEN SOM AUTORITET KOMMER HELT I BAKGRUNNEN. LITT SÅNN: "JEG ER SÅ GLAD I MAT OG DRIKKE OG VIL PÅ INGEN MÅTE FORNEKTE MEG FRA Å FORSYNE MEG GROVT AT ALLE LIVETS GODER MED STØRSTE SELVFØLGELIGHET OG GOD SAMVITTIGHET, OG HOLDER MIN EGEN FORSTAND SOM HØYESTE AUTORITET OG ER MIN EGEN HERRE, SÅ JEG ER LUTHERANER?" ;-)

IKKE SLIK AT DET ER SKRIKENDE MANGEL PÅ "VELLYSTIGE BRØDRE" I DE FROMME KATOLSKE PRESTEREKKER, OG AT JEG IKKE HAR MØTT EN OG ANNEN FRATER SOM BLOTT VED SIN FYSISKE STØRRELSE OG FREMTONING FREMSTÅR SOM SELVE INKARNASJONEN PÅ DØDSSYNDEN "GRÅDIGHET". MEN GUDS BUD BLIR IKKE MINDRE GYLDIG OM NOEN AV OSS BRYTER DET, OG EVANGELIET OG TROSLÆREN IKKE MINDRE SANN, ALT ETTER SOM DET PASSER BEST, SKAPER MINST FRIKSJON OG FØLES MEST BEKVEMT ETTER VERDSLIG STANDARD OG TANKESTRØMNINGER OG FLERTALLSNORM UNDER TIDENES SKIFTENDE GANG, MENNESKELIGE KARAKTERSVAKHETER OG BEHOV. LA NÅ GUDS ORD STÅ FAST. ER DET NOE MENNESKENE I DENNE TIDEN TRENGER ER DET ET FAST PUNKT, NOE SOM IKKE ER I ENDRING, FOR VI LEVER I ET SAMFUNN HVOR ALT GÅR SÅ FORT ER SÅ OMSKIFTELIG OG TRADISJONER VELTES OG NORMER GÅR I OPPLØSNING OVER EN LAV SKO I RASENDE TEMPO OG INTET LENGER ER LINA OPP PÅ FORHÅND OG FORHOLDET TIL SANNHETEN OM SÅ OG SI HVA DET SKAL VÆRE ER "HVA MAN SELV GJØR DET TIL" PÅ INDIVDUELT NIVÅ OG MAN IKKE HAR NOE ANNET VALG ENN "VALGFRIHET MELLOM STADIG FLERE ALTERNATIVER" HVOR DE STAKKARS UNGDOMMENE ER SÅ FORVIRRA I ALL TRADISJONSOPPLØSNINGEN OG "FRIGJØRINGEN" AT DE IKKE LENGER VET OM DE ER GUTT ELLER JENTE FORDI ALT ER SÅ SNUDD RUNDT OG PÅ HODET OG MÅ VELGE DER OGSÅ PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT UAVHENGIG AV HVILKEN KROPP DE ER FØDT MED, OM DE "VIL VÆRE GUTT ELLER JENTE".

JEG KAN IKKE YTRE ANNA ENN DET ELDRE TRADISJONELLE KONSERVATIVE KRISTNE HAR GJORT LENGE. "DET ER SIST I VERDENS TID". JEG FINNER EN DEL AV DET JEG SER I DEN NORSKE KIRKE HVA TROEN LÆREN INKONSEKVENSEN OG EN DEL TING DEN KLASSISKE KRISTNE TRO OG LOGIKK IKKE FÅR TIL Å GÅ SAMMEN INNE I HODET SIDEN DET BRYTER MED ALLMINNELIG INNLÆRTE BEGREPER OG DET MAN SELV LEGGER I BEGREPER SOM "PREST", "KRISTEN" OG OGSÅ "KIRKE" NOKSÅ "BEGREDELIG", MEN ER IKKE PANIKKSLAGEN FOR Å SI DET SLIK. RENT MENNESKELIG OG SOSIALT GJØR DNK ENDEL GODT ARBEID, MEN DER DNK ER RIKE PÅ KULTUR SYNES DET Å MINKE MER OG MER PÅ TRO OG ÅNDELIG INNHOLD OG RIKDOM, HVOR JEG SÅ LYKKSALIG HAR FUNNET SKIKKELIG FØDE, STORE SKATTKAMRE OG TILFREDSSTILLELSE AV MIN TØRST I DEN KATOLSKE KIRKE HVOR MIN TRO ER HJEMME. SÅ NÅR DA DNK SKRYTER AV SIN EGEN RAUSHET UTEN NOEN SINNE Å HA VÆRT I NÆRHETEN AV Å METTE MEG MED ÅNDELIG SIKRINGSKOST OM PORTEN ER ALDRI SÅ VID OG GJESTFRIHETEN ALDRI SÅ STOR OG MAN HER OG DER I ENDEL KIRKER KAN FÅ SEG ET BILLIG MÅLTID MAT MED GOD STEMNING RUNDT BORDET, OG NÆRMEST BLIR FORNÆRMET NÅR KATOLIKKEN IKKE VIL TA IMOT NATTVERDEN DE DELER FRITT UT TIL ALLE OG ENHVER UTEN AGE FOR DET SOM ER MENT SOM DE TROENDES SAKRAMENTSFELLESSKAP OG SIER "DU KAN JO TA IMOT DET SOM EN SYMBOLSK MINNEHANDLING". NETTOPP DERFOR FRISTER DET FINT LITE, OG ER EN VESENTLIG ÅRSAK TIL AT VI IKKE HAR KOMMUNIONSFELLESSKAP, FOR DEN NATTVERDEN JEG MOTTAR I DKK ER ETTER KIRKENS FELLES FORPLIKTEDE OG INDIVIDUELT EDSVORNE KOLLEKTIVE TRO OG LÆRE JESU LEGEME OG BLOD OGSÅ OM EN IKKE TROENDE IKKE VET HVA HAN ELLER HUN TAR IMOT, MENS MAN I DNK ALTSÅ PRAKTISERER VALGFRIHET- "ALLE FÅR OG VI HAR SOM MÅL Å AUSE UT MEST MULIG MEN DU KAN SELV VELGE HVA DET ER DU TAR IMOT NÅR DU MOTTAR BRØDET OG DYPPER DET I VINEN HOS OSS".

JEG ER UTROLIG GLAD FOR AT GUD FØRTE MEG TIL DEN KATOLSKE KIRKE OG AT DEN FINNES I NORGE OG ER I BESITTELSE AV SÅ STOR TRO OG SÅ MANGE ÅNDELIGE SKATTER, AT JEG VED GUDS NÅDE ER GITT DEL I DETTE. JEG SYNES HELLER SYND PÅ DE SOM SER SEG PRISGITT DNKS ÅNDELIGE FATTIGDOM UTEN Å VITE AT DET FINNES ET BEDRE OG RIKERE ALTERNATIV, EN DYPERE OG RIKERE TRO OG SPIRITUALITET. JEG HADDE FUNNET DET GRUELIG SLITSOMT Å VÆRE ALENE I MIN TRO I EN KIRKE DER ALT HENGER PÅ DET ENKELTE INDIVIDS TRO OG MAN KAN TRO HVA MAN VIL ELLER LA VÆRE. DER KAN MAN IKKE VOKSE, DER BLIR MAN IKKE METT, DER FÅR MAN IKKE STILT SIN TØRST. SÅ OM DET IKKE STÅR OM LIV ELLER SKULLE VÆRE NOE HELT SPESIELT, SLIK DET VED EN ANLEDNING FAKTISK VAR, OG DET HANDLET OM FORSONING, TROR JEG JEG STÅR OVER DEN DER LUTHERSKE NATTVERDEN OG SPISER DEN ÅNDELIGE MATEN HJEMME. "SYMBOLSK DRUESAFT I DEN NORSKE KIRKE"? DA TROR JEG HELLER JEG GÅR OG TAR EN ØL!

JEG HAR INSETT AT JEG IKKE KAN FORVENTE Å FÅ NOE FRA DEN NORSKE KIRKE, NÅR DE HAR SÅ LITE. DA ER DET MER PÅ SIN PLASS OM JEG GÅR DIT FOR Å GI NOE AV DET JEG HAR FÅTT MER AV FRA GUD OG VED MIN KIRKE, FOR Å LÆRE DERES TEOLOGER, OG FORKYNNE EVANGELIET MED TRO FOR PRESTENE OG VELSIGNE DEM. MEN DA BLIR DE JO HELLER FORBANNET ENN TAKKNEMLIGE NÅR EN LITEN SOM MEG "KOMMER HER OG KOMMER HER OG TROR JEG VET MER ENN DE HØYE HERRER SOM HAR SÅ UMÅTELIG STOR SELVTILLIT OG TRO PÅ SEG SELV I KRAFT AV SIN LÆRDE LUTHERSKE TEOLOGI, SELVKLOKHET, OPPHØYDE STILLING OG FOLKELIGE POPULARITET SIDEN DE ER SÅ FLINKE Å GI FOLK DET SOM KLØR DEM I ØRENE. MEN DET HENDER JEG BER NOEN LUTHERSKE PRESTER PÅ MIDDAG, FOR JEG ER GJESTFRI OG RAUS JEG OGSÅ FOR DEM SOM IKKE HOLDER SEG FOR GODE FOR Å TA IMOT NOE OG GÅ INN UNDER TAKET HOS SÅNNE RARE SMÅFOLK SOM MEG. MEN GODE GJESTER, OM DE ER ALDRI SÅ HØYE HERRER ANKOMMER IKKE SOM KONGER SOM FÅR MEG TIL Å FØLE MEG LITEN. DE KATOLSKE PRESTENE JEG HAR HATT PÅ BESØK HAR ALLE TRE VÆRT YTTERST GODE GJESTER Å HA I HUS. OG JEG HAR OGSÅ IALLFALL EN LUTERHANER JEG KAN KALLE MIN VENN, OG IKKE BARE SETTER PRIS PÅ MIN GJESTFRIHET OG MINE KOKEKUNSER MEN HELLER IKKE ER TUNGBEDT OM JEG TRENGER HJELP MED NOE. KVALITETEN PÅ SELVE MENNESKET MED ELLER UTEN PRESTEKRAGE SIER INGENTING OM HVORDAN DET STÅR TIL MED TROEN.

DET ER MANGE GODE SNILLE FLINKE MENNESKER SOM JOBBER I DEN NORSKE KIRKE, DET ER "TRO OG TROSLÆREFORVIRRINGEN OG DE ÅNDELIGE TILSTANDENE" I DNK JEG SYNES GÅR FOR VIDT OG SOM VIRKELIG IKKE ER TIL Å FORSTÅ. OG NÅR JEG SOM STÅR PÅ UTSIDEN ER LETTERE FORFERDET OG FORTVILET OVER DET SOM SKJER MED DEN NORSKE KIRKE, TENKER JEG DET MÅ KJENNES ENDA TYNGRE FOR DE STØDIG TROENDE SOM ER IGJEN, OG VOLDE DEM SORG OG BEKYMRING. DE SOM LIKEVEL BLIR, OG IKKE FORLATER SKUTA NÅR DEN KRENGER SÅNN SOM DEN GJØR OG TING SLINGRER OG SLENGES LØS MELLOM KIRKEVEGGENE, MÅ KUNNE KALLES TAPRE LUTHERSKE TROSHELTER. DE HAR EN TRO SOM LIGNER MER PÅ LUTHERS TRO. I ENKELTE KIRKER HAR DET JO GÅTT SÅ LANG AT KIRKEN LIGNER MER PÅ EN RØVERHULE OG ER BLITT TILHOLDSSTED FOR ONDE ÅNDER. SÅNN GÅR DET MED EN KIRKE NÅR TROEN, GUDS ORD OG DET ÅNDELIGE FOKUSET OG DET SOM ER AV GUDS RIKE, HANS ÅND OG KRAFT SOM FØLGER TROEN, KOMMER I BAKGRUNNEN FOR "ALT DETTE ANDRE". OG DET ER TRIST!

NÅR KIRKER SOM ST.PETRI INVITERER INN DE MENNESKER JESUS PRISTE SALIG INVITERER DE MED DET KANSKJE STØRRE RIKDOM INN ENN DET LILLE DE DELER UT, FOR DISSE SMÅ KAN VÆRE RIKERE PÅ ÅNDELIG KRAFT AV GUDS RIKE UTEN SELV ENGANG Å TENKE TANKEN ENN DNK OG MANGE AV DENS PRESTER IDAG SER UT TIL Å VÆRE. OG HVEM ER DET DA SOM ER "FATTIGST I ÅNDEN"? ;-)

GJESTFRIHET OG RAUSHET LØNNER SEG ALLTID, OG IKKE TROR JEG JEG NOEN SINNE HADDE FÅTT FROMME VEL ANSETTE KATOLSKE PRESTER OG NONNER TIL BORDS, OM JEG IKKE FØR DEM HADDE HATT SÅ MANGE SMÅ, BARN, FATTIGE OG ALLSLAGS FOLK PÅ BESØK OG TATT VEL IMOT DEM. SÅ DER MÅ DEN NORSKE KIRKE BARE HOLDE FREM MED SITT GODE FORTSETT. DET HØSTER DE STØRRE VELSIGNELSE AV ENN ALL VERDENS SELVKLOKE TEOLOGISKE FRITENKERE SOM LAGER SIN EGEN ALTERNATIVE MER OG OFTE VESENTLIG MINDRE KRISTNE LÆRE, OM DE ELLERS RENT MENNESKELIG OG VERDSLIG UTRETTER STORVERK. SOM PRESTER, HYRDER OG LÆRERE KAN DE IMIDLERTID I SIN EGEN VILLFARELSE BARE FØRE ANDRE BORT FRA TROEN OG PÅ AVEIE, FOR DET ER LETT Å LA SEG BEDÅRE OG DYSSE I SØVN OG LA SEG BLENDE AV DET SOM SYNES GODT OG OVERPRØVE DEN LILLE INDRE STEMMEN SOM SOM SIER "DET DER ER IKKE RIKTIG" NÅR STEMMEN TIL DEN SOM SIER DET ER SÅ BEHAGELIG. OG NÅR DEN HALTE LEDER DEN BLINDE, OG BLINDE VEILEDERE LEDER ANDRE BLINDE BLIR DET FORT VELDIG MYE GALE UT AV DET. Å VÅKE OG HOLDE ØYNENE ÅPNE OG KLARE ER VISST EN SJELDENHET SELV I KRISTNE KRETSER I DETTE LANDET HVOR FOLK FLEST HAR DET SÅ GODT AT DE ER HELT I VELSTANDSTÅKA OG MER SØVNIGE OG SVAKSYNTE ENN NOE ANNET FOLK I VERDEN OG SKJØNNER MINDRE ENN DE FLESTE, SAMTIDIG SOM OLA NORDMANN SELV ER OVERBEVIST OM AT HAN VET BEDRE ENN OG ER EN STOREBROR SOM KAN LÆRE OG OPPDRA ANDRE FOLKESLAG, NÅR "HAN" I VIRKELIGHETEN ALL RIKDOM OG UTDANNING TIL TROSS ER EN AV DE DÅRLIGSTE I KLASSEN INTERNASJONALT SETT. DET GJELDER OGSÅ "DEN FREMSKUTT MODERNE KULTURELLE FOLKEKIRKE". JA I KNOW I KNOW. DET ER VIRKELIG SLIK AT BORTSKJEMTE LILLEBRØDRE OG LILLESØSTRE SOM FORDI DE ER SÅ BORTSKJEMTE OG FORKJÆLA OG INGEN HAR SATT GRENSER ELLER GITT DEM SKJENN MEN STORT SETT LATT DEM GJØRE SOM DE VILLE, HAR FÅTT STORHETSTANKER, DÅRLIGE HERREFOLKMANERER OG MERVERDIKOMPLEKS SOM IKKE STÅR I FORHOLD TIL DEN FAKTISKE STØRRELSEN OG NIVÅET, KAN VÆRE GANSKE UTÅLELIGE. AKKURAT SÅNN ER DET. VRI OG VEND LITT PÅ DEN. MAN MÅ IKKE TA ALT HELT BOKSTAVELIG, IKKE ENGANG I BIBELEN, FOR DA KAN MAN BOMME FÆLT ANDRE VEIEN OG GÅ GLIPP AV MYE ;-)

STORE VOKSNE KARER MED TEOLOGIKUNNSKAPER SÅ DET REKKER OG HØYE VERV OG STILLINGER SOM LEVER GODT SOM GREVER, MÅ TÅLE LITT JULING OG "MOBBING" FRA SMÅJENTER SOM MEG UTEN HYLING OG BUKSESKJELVING SYNS JEG. "TA DET SOM EN MANN", BE A GOOD SPORT, LE LITT AV DIN EGEN IDIOTI OG GALSKAP SAMMEN MED ANDRE ER MITT RÅD. MEN JEG VIL IKKE VÆRE EN AV DEM SOM IKKE TAR NOE ALVORLIG OG SERIØST, OG BARE "LER SEG GJENNOM LIVET" OG KOSER SEG MED LETT UNDERHOLDNING. I MITT LIV HAR DET VÆRT SÆRDELES MYE BLODIG ALVOR OG DYBDE. SÅ DET GJØR GODT DE GANGENE JEG MØTER VIDD OG HUMOR AV DET LITT MER INTELLIGENTE SLAGET SOM ER BARE POSITIV. DEN MEST BEKSVARTE GALGENHUMORS TID ER OVER FOR MEG. DET BLE SÅ SVART AT DET IKKE LENGER ER NOE Å LE AV, FOR DET VAR VIRKELIG IKKE MORSOMT. OG DE NORDNORSKE GRISEVITSENE JEG VOKSTE OPP MED HAR JEG INGEN SOSIAL NYTTE AV I ROGALAND.

JEG SKRIVER, FORDI JEG OPPI TULLET OG FJASET, DIGRESJONENE OG AVSPORINGENE, SIRKLENE OG SPIRALENE HAR NOE VIKTIG Å MEDDELE. JEG GJØR SOM REGEL MITT BESTE, OG NOE ER JEG SKIKKELIG GOD PÅ MENS JEG STREVER FOR Å FÅ DET TIL PÅ ANDRE OMRÅDER, OG PRØVER HELE TIDEN Å BLI BEDRE PÅ DET JEG IKKE ER SÅ GOD TIL. ALLE ER IKKE LIKE FLINKE TIL ALT, OG OM NOEN VIRKELIG GJØR SITT BESTE MED DE RESSURSENE DE HAR, ER DET INGEN SOM KAN KREVE MER SELV NÅR DET IKKE HOLDER MÅL OM MAN BARE KLARER Å INNSE SIN EGEN BEGRENSNING FØR MAN HAR VOLDT STOR SKADE. JEG HAR ALDRI VÆRT NOE KONKURRANSEMENNESKE, MEN VIL GJERNE UTFYLLE MITT EGET POTENSIALE I DET JEG DRIVER MED OG GJØRE "EN GOD JOBB", JEG HAR IKKE DETTE BEHOVET NOEN SYNES Å HA FOR Å "BLI BEST FOR Å VÆRE BEDRE ENN ANDRE". MEN BESITTER KUNNSKAP OG INNSIKT SOM GÅR LANGT OVER DEN NORSKE MIDDEL OG ØNSKER Å DELE AV DEN. SOM SKRIBENT PÅ HOBBYNIVÅ HAR JEG EN LANG VEI Å GÅ FOR Å NÅ OPP TIL DEN STANDARDEN JEG SETTER IFHT HVA SOM KAN KALLES GOD FORMIDLING OG SKRIVEKUNST OG DET ER EN HEMSKO FOR BUDSKAPET AT MIN PERSONLIGE STIL VIRKER SÅ PROVOSERENDE PÅ ENDEL FOLK AV DET MER TYNNHUDEDE OG SARTE SLAGET SOM ER SÅ TYPISK STAVANGERSK AT DE GÅR GLIPP AV MINE "GODE POENGER" OG DET JEG HAR Å GI, AV BARE FORARGELSE OG SELVFORSVAR. SELV OM PENNEN ER KVASS OG TONEN KRITISK HAR JEG IKKE SOM MÅL I LIVET Å ØDELEGGE OG RIVE NED DET SOM ER BRA, ELLER GJØRE VONDT VERRE. HELLER TVERT IMOT! MEN JEG ER ALTSÅ EN AV DISSE "ENE" SOM IKKE ER FULLSTENDIG FLOKKSTYRT, OG UTEN VIDERE APPLAUDERER NOE SOM ALLE SYNS ELLER TROR ER BRA FORDI DET FREMSTÅR PENT I GRUPPENMETALITÆR KONSENSUS ELLER SER FINT UT SLIK DET PRESENTERES OG REPRESENTERER SEG SELV UTAD, FORDI "ALLE DE ANDRE GJØR DET" OG DET ER MEST BEKVEMT Å FØLGE FLOKKEN I SAMME RETNING SOM HAN SOM GÅR FORAN FORDI HAN HAR SLIK TRO PÅ AT HAN KJENNER KURSEN OG UTSTRÅLER EN SLIK SELVTILLIT AT ANDRE LAR SEG OVERBEVISE OM AT HAN MÅ HA RETT, ELLER ER SÅ PEN, ELLER RIK, ELLER RETT OG SLETT ER SÅ POPULÆR AT ANDRE FØLGER ETTER OG NÆRMEST TROR POPULARITETEN OG DEN VERDSLIGE SUKSSEN SMITTER OVER PÅ OG KASTER GLANS OVER DEM SELV, HVIS JEG VET BEDRE, OG SER KLARERE DET NEGATIVE OG KRITIKKVERDIGE SOM ANDRE IKKE EVNER Å SE ELLER RETT OG SLETT IKKE VIL SE FORDI DET ER MER BEHAGELIG Å SNU HODET EN ANNEN VEI OG SE PÅ DET SOM BEHAGER ØYET MER. OG OM NOEN TROR DET ER EN TAKKNEMLIG OG OMKOSTNINGSFRI EGENSKAP Å HA ER DE VIRKELIG IKKE REALITETSORIENTERT PÅ DET PUNKTET.

DET KOSTER Å VÆRE DEN ENE SOM SIER NOE ANNET ENN DET SOM ALT ER OPPLEST OG VEDTATT OG FASTSLÅTT VED FLERTALLSKONSENSUS, Å VÆRE DEN SOM KRITISERER MAKT OG MYNDIGHET OG STØRRELSER SOM RAGER HØYT OVER EN SELV I VERDEN. FOR LUTHER KOSTET DET! HAN BLE IKKE BARE FRATATT SIN KAPPE, MEN EKSKLUDERT FRA SIN KIRKE OG UTESTENGT FRA KIRKENS NATTVERDSFELLESKAP OG ØVIGE SAKRAMNENTER, DET ER EN USEDVANLIG HØY PRIS Å BETALE FOR EN KATOLSK PREST, JA SELV FOR EN ALLMINNELIG MENIG TROENDE KATOLIKK SOM ELSKER OG TRENGER SIN KIRKE. OG HVA LUTHER ANGIKK OG DET SOM SPRANG UT AV DET "OPPROPET" I DAG Å DØMME NÅR MAN SER HVOR DET BÆRER MED "FOLKEKIRKEN" VAR DET NEPPE VERDT DET. NOEN AV OSS KLARER SIMPELTHEN BARE IKKE Å HOLDE KJEFT OM DET VI MENER ER GALT. SÆRLIG VIST TIL EGET GAGN ER DET SJELDEN, HELLER OFTERE RIS TIL EGEN BAK OG VEDBÆRING TIL EGET HEKSEBÅL. MEN FOR NOEN AV OSS ER DET "EN LIVSOPPGAVE OG FORPLIKTELSE" Å VÆRE DEN SOM VÅGER Å SI DET UANSETT. HØYT! VEL VITENDE OM AT "SANNSIGERSKER" SJELDEN ER DE MEST POPULÆRE SELV OM VI OGSÅ HAR VÅRE FANS, OG NOEN GANGER SIER HØYT DET ANDRE TENKER MEN IKKE VÅGER ELLER KLARER Å SI, OG GIR MED DET OGSÅ ANDRE EN STEMME. Å VÆRE EN STEMME FOR DE MED DE MINSTE OG SVAKESTE STEMMENE, FOR MINORITETER OG DISKRIMINERTE GRUPPER ER EN GOD TING. DER HAR JEG OG GJORT MITT.

SOM NORSK KATOLIKK TILHØRER JEG OGSÅ SELV EN MINORITTET SOM IKKE ER SPESIELT HØYT AKTET I DEN NORSKE ALLMENNHET OG OFFENTLIGHET. KATOLSK TRO OG LÆRE ER I MANGT OG MYE IKKE ANSETT "STUERENT" I DEN OFFENTLIGE DEBATT HER HJEMME. DET HAR VI TRO TIL Å TÅLE. JEG ER NOK HELLER IKKE DEN MEST LETTSPISTE OG VELSMAKENDE I DE MEST ERKEKONSERVATIVE RETTTROENDE OG ROTEKTE KULTURKATOLIKKENES INDRE KRETS. DA ER DET GODT Å KJENNE SINE VENNER OG STÅ STØTT I SIN TRO. MEN INTELLEKTUELT ORIENTERTE, SOLIDE OG OPPEGÅENDE MENNESKER ER OFTE BEDRE RUSTET TIL Å TA OG VERDSETTE EN FIGHT OG BEUNDRE MENINGSMOTSTANDERE FOR SITT MOT EN ANDRE. FOR NONNER SOM VÅGER Å SI PAVER IMOT MED KORREKS, ER JEG SOM EN LITEN KNOTT Å REGNE VIL JEG TRO, SELV OM "DISCRETIO" IKKE AKKURAT ER MITT VAREMERKE ;-) OG I ET "TILFELLE SOM MITT" KAN DET SAKTENS TRENGES EN LITT STRENGERE OG MER KONSERVATIV ABEDISSE FOR Å HOLDE MEG I MINE "HELLIGE KATOLSKE ØRER" ;-) VÅRE GUTTER OG JENTER ER IKKE LIKE PINGLETE SOM MODERNE LUTHERSKE LIBERALTEOLOGER OG DENSLAGS. DE BESTE NONNENE BANKER I TILÅRSKOMMEN SKRØPELIG KROPPSLIG TILSTAND "STORKARER" SOM INGENTING. DE ER ÅNDELIGE SPESIALTRENTE NINJA-FIGHTERE. DE BESTE VI HAR! SÅNNE DAMER HADDE DNK VÆRT TJENT MED Å HA OGSÅ. VIRKELIG. DE KONTEMPLATIVE NONNENES BØNN ER AV AVGJØRENDE BETYDNING FOR KIRKEN OG FOR DE SOM HAR EN TJENESTE I DET YTRE. DE ER "MOSES MED LØFTET ARM" SOM GIR "SOLDATENE" SEIER PÅ SLAGMARKEN. MEN SOLDATENE MÅ FORTSATT KJEMPE, DE KAN IKKE LEGGE ALT PÅ MOSES OG LEGGE SEG BAKPÅ. VI SAMVIRKER I TJENESTE HVER PÅ VÅR PLASS, OG NÅR DET FUNKER SOM DET SKAL OG FLOKKEN HOLDES SAMLET OG DET IKKE BLIR FOR MYE GNELDRING OG KNURRING, BITING OG GLEFSING OG INDRE STRID FUNGERER EN KIRKE SLIK DEN SKAL. NOE DNK ETTER MIN MENING ALTSÅ IDAG IKKE GJØR. DERE HAR NOE Å LÆRE AV OSS OG VI HAR RIKDOMMER Å DELE AV ÅNDELIG SETT SOM DERE IKKE BESITTER, MEN VI KAN OGSÅ DRA VEKSEL PÅ DERES "MENNESKELIGHET". OG NÅR JEG NÅ SIER "VI" MENER JEG OSS KATOLIKKER, KIRKEN. OG MED "DERE" MENER JEG I SÆR LUTHERSKE PRESTER OG TEOLOGER, OG DEN NORSKE KIRKE. SOM KATOLIKK ANSER JEG OSS MED FREIDIG MOT IKKE SOM "LIKESTILTE KIRKESAMFUNN". MEN DOG.

VAR DET EN LITT BEDRE OG MER FORSONLIG MÅTE Å PRØVE Å SI DET PÅ? ER DET TIL Å TÅLE?

Å OVERGI LIVET TIL GUD I TRO OG LA HAM LEDE HAR FORUNDERLIGE FØLGER. HERRENS VEIER ER VIRKELIG URANSAKELIG. IKKE HADDE JEG NOEN SINNE VÆRT I NÆRHETEN AV Å TENKE TANKEN PÅ Å BLI KATOLIKK. MEN GUD FØRTE MEG DEN VEIEN. OG JO NÆRMERE GUD JEG HAR KOMMET, JO MER TROEN HAR VOKST OG JO MER MODNET DEN HAR BLITT, JO STØRRE INNSIKT JEG HAR VUNNET, OG JO KLARERE SYN DET HAR GITT MEG, JO MER HAR DET FJERNET MEG FRA DEN JEVNE OLA OG KARIS SYN PÅ TILVÆRELSEN, OG JO NÆRMERE OG TETTERE HAR DET KNYTTET MEG TIL OG GITT MEG STØRRE FELLESSKAPSFØLELSE OG DELT VIRKELIGHETSOPPFATNING MED INNVANDRERE FRA MUSLIMSKE LAND OG JO HØYERE VERDSETTER JEG ARABISK KULTUR OG EGENART, OG HOLDER IKKE LENGER MITT EGET NASJONALE FOLK VERKEN FOR Å VÆRE DET SMARTESTE ELLER BESTE FOLK I VERDEN. VÅRT GJENNOMSNITTSNIVÅ LIGGER LAVT INTERNASJONALT SETT. DET ENESTE VI HAR MER AV ENN DE FLESTE ANDRE FOLK I VERDEN ER STRENGT TATT PENGER OG PLASS TIL FLERE FOLK. "MEN DET MÅ DU IKKE SI TIL NOEN FOR DA BLIR JEG SÅ UPOPULÆR I NORGE" ;-) GUD ER OVERNASJONAL, OG SOM KATOLIKK ER JEG MER KNYTTET TIL EUROPA OG LATINSKE LAND ENN TIL DET ROTNORSKE. OM FOLK HADDE VÅGET Å SATSE ALT PÅ GUD SLIK JEG GJORDE VILLE DE OGSÅ FÅTT SEG OVERRASKELSER OG "BLITT FØRT TIL STEDER DE IKKE VET OM". LIVET MED GUD ER DYNAMISK OG SPENNENDE MED NYE POSITIVE OVERRASKELSER, KURSENDRINGER, MENNESKER MAN LEDES TIL, FØRES SAMMEN MED OG BINDES TIL. TING "SMÅTT TROENDE VERDSLIGE KRISTNE SOM ALDRI GIR SEG HELT OVER TIL GUD MEN SAFER" ALDRI FÅR OPPLEVE! MEN GJØR MAN SOM MEG OG MANGE ANDRE HAR GJORT, GIR SEG HELT OVER TIL OG STOLER PÅ GUD BLIR DET VIRKELIGE LIV DET MEST SPENNENDE EVENTYR SOM TENKES KAN, OG HELT ANDERLEDES ENN MAN NOEN SINNE HADDE TRODD OG FORESTILT SEG. ANBEFALES! SELV OM DET KOSTER ALT OG DU MÅ REGNE LIDELSE SOM EN SIKKER DEL AV DET! FEELGOODTEOLOGI ETTER KARDEMOMMELOVEN OG "KRISTENDOM LIGHT" FØRER DEG IKKE I NÆRHETEN AV ET SLIKT LIV OG DET MAN VINNER VED DET TROSS LIDELSER OG FORSAKELSER. INTET I VERDEN SOM KAN KJØPES FOR PENGER KOMMER OPP MOT DET MAN VINNER AV VERDI MED ET SLIKT TROSLIV, EN SLIK RELASJON TIL GUD.

"LUTHER GO HOME"! DERE KAN KNOTE TIL SÅ MYE LÆRD TEOLOGI OG KONSTRUERE SÅ MANGE AVANSERTE OG ALTERNATIVE TANKEBYGNINGER DERE VIL MED FORSTANDEN OG SITTE DER SOM "KONG SALOMO" I EGET SLOTT, MEN DERE KOMMER IKKE I NÆRHETEN AV Å "TA DET" OG "THE REAL THING" PÅ DEN MÅTEN.

VÅRE ALLER BESTE, FROMMESTE, STØRSTE STERKESTE, SUNNESTE, MODIGSTE OG HELLIGE KATOLSKE PRESTER OG TEOLOGER I ELITEKLASSEN SOM I ALL SIN ÅNDELIGHET ER DE MEST LIVSFRISKE OG JORDNÆRT TILSTEDEVÆRENDE OG MENNESKELIGE AV KJØTT OG BLOD, HAR IKKE NÅDD OPP TIL DET NIVÅET VED Å VÆRE "SINE EGNE HERRER" OG FØLGE SIN EGEN VILJE OG LYST ALT ETTER EGET HODE OG FORSTAND DEN VEIEN NESEN PEKER. MEN NÅR DET KOMMER TIL Å VÆRE MANN NOK OG STÅ OPP FOR SEG MED VELFYLTE STORE STØVLER ER DET IKKE AKKURAT NOEN DUKNAKKEDE NOKSAGTER SOM KRYPER RUNDT LANGS VEGGENE VI SNAKKER OM. VÅRE GUTTER ER IKKE HELT SOM ANDRE GUTTER, SELV OM DET FINNES MANGE GODE GUTTER BÅDE HER OG DER I BÅDE DEN OG DEN LEIREN. OG JEG TAKKER GUD OG KJENNER STOR GLEDE OG VELSIGNELSE VED AT SLIKE GUTTER FINNS! JEG OG MINE MEDKATOLIKKER ER VIRKELIG HELDIGE SOM HAR NOE SÅNT Å VÆRE STOLT AV. ENDELIG BLE JEG METT! BLOTT VED Å SE GUDS GJERNING OG VERK OG VED I EN SLIK, NOE SOM ER SLIK DET BØR VÆRE, HELLIG RENT OG GODT. NOE SOM FUNGERER SLIK GUD VIL OG ER I OG AV SANNHETEN. LUTHERANERE KAN TØYSE OG KIMSE SÅ MYE DE VILL AV VÅRE SALIGKÅRINGER OG KANONISERTE HELGENER. MEN DET JEG HAR SETT OG ERFART PÅ DIREKTEN ER ÅRSAK TIL AT JEG GJØR MEG TANKER OM AT DEN SOM HAR LEVD TETT PÅ EN HELGEN BLIR "SMITTET" AV HELLIGHETEN, SOM SÅ "SMITTER VIDERE PÅ ANDRE" UTEN AT DET MENNESKET SELV ER DET VAR. INTET MINDRE! NOEN MENNESKER UTSTRÅLER EN SÅ STERK HELLIG ÅNDELIG KRAFT SOM IKKE KOMMER FRA DET MENNESKET SELV MEN ER GUDS GJERNING I DET MENNESKET. OG DET ER SÅ ÅNDELIG METTENDE FOR DEN SOM TAR IMOT DEN KRAFTEN SOM FINNES I DET MENNESKET AT MAN IKKE TRENGER MER. DET ER NOK I SEG SELV Å BARE SE DET, HØRE DET OG KJENNE DET. FORSTÅ DET DEN SOM VIL. JEG BLIR IKKE KJEPPHØY AV Å KOMME NÆR ET SLIKT MENNESKE, JEG BLIR RETT OG SLETT BARE SÅ VELSIGNA ÅNDELIG GOD OG METT OG TILFREDS. NOEN SYNES IMIDLERTID Å VÆRE SÅ AVSTENGT FRA DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHETEN AT DE ANTAGELIG IKKE VILLE MERKET "NOE ÅNDELIG" OM DET VAR EN ENGEL SOM STOD FORAN DEM. JEG FIKK OGSÅ OPPLEVE ET FOREDRAG MED BRODER ARNFINN HARAM FØR HAN FORLOT OSS. EN SLIK INTELLEKTUELL KRAFT SPENSTIGHET OG AKROBATIKK TVILER JEG PÅ DU FINNER HOS NOEN IKKE-SØLIBATÆR LUTHERANER. MEN HAN VAR UNIK. DET SKAL NOE TIL, MEN HAN INPONERTE MEG VIRKELIG OG MAN SKU JAGGU MEG ANSTRENGE SEG FOR Å HENGE SÅNN NOEN LUNDE MED I SVINGENE. DET VAR IKKE NOE FOREDRAG "TILPASSET KATTEN". DET VAR "FULL RULLE, TAKE IT OR LEAVE IT".

VÅRE LUTHERSKE BRØDRE ER HJERTELIG "VELKOMMEN ETTER" VÅRT GEISTLIGE ELITELAG HVORAV MANGE ER HELGENER OG IKKE LENGER PÅ DENNE SIDEN, MEN DET ER ET STYKKE Å GÅ. ALDRI SI ALDRI. "UMULIG" OG "NO WAY". MED GUD ER ALT MULIG. UNDRENES TIDSALDER ER ENNÅ IKKE FORBI. FAKTA. DET ER BARE DERE LUTHERANERE SOM HAR SÅ LITEN TRO TIL GUD OG SÅ OVERDREVEN TRO PÅ DERES EGEN FORSTAND. FORSTANDEN UTRETTER INGEN MIRAKLER! OG UANSETT HVOR MYE MAN VANNER, GJØDSLER OG STELLER ER DET BARE GUD SELV SOM KAN GI VEKST. "OM DERE BARE HAR TRO SOM ET SENNEPSKORN". MIN TRO STARTET OGSÅ ET STED. JEG BLE DØPT I EN LUTHERSK KIRKE AV EN GOD GAMMEL LUTHERSK PREST, OG UTEN ET PAR AV DE ANDRE GODE GAMLE LUTHERSKE PRESTENE SOM HAR VÆRT INVOLVERT, OG ALLE DE SOM HAR BEDT FOR MEG OG PÅ ULIKE MÅTER FREMMET MIN VEKST SOM KRISTEN, HADDE JEG IKKE NÅDD SÅ LANGT OG ALDRI VUNNET DET MÅL AV TRO JEG ER BENÅDET MED. LUTHERSK ELLER KATOLSK. "EN GAMMEL GRÅ PREST" SKAL MAN ALDRI UNDERVURDERE. MEN ENDEL AV DISSE NYMODERNE "TILFELLENE" HVORAV GELIUS ER ET SÅ EKSTREMT TILFELLE AT JEG IKKE KAN FATTE Å BEGRIPE ANNET ENN AT DET MÅ STÅ DÅRLIG TIL MED BISKOPENE I DNK OGSÅ SOM LAR NOE SÅNT FORTSETTE Å JOBBE OG TITTELERE SEG SOM "PREST". UT FRA DEN LÆREN HAN HAR YTRET ANSER JEG IKKE MANNEN FOR Å VÆRE KRISTEN ENGANG. HAN TROR JO IKKE PÅ KJERNEN OG SENTRUM SOM HELE DEN KRISTNE TRO HVILER PÅ, DISSE ER DET SOM BRINGER HELE DEN NORSKE KIRKE I STOR VANRY. SÅ LENGE DEN NORSKE KIRKE GÅR GOD FOR SLIKT, KAN IKKE JEG GÅ GOD FOR DEN NORSKE KIRKE.

DEN ALLER MEST NØDVENDIGE OG VIKTIGSTE RESSURS EN PREST KAN OG MÅ BESITTE ER TRO. OM PRESTEN IKKE TROR KAN HAN IKKE VÆRE PREST. Å SI NOE ANNET ER REN NONSENS. JEG SIER IKKE AT SLIKE MENNESKER IKKE KAN BIDRA MED NOE I EN KIRKE LENGER, JEG SIER BARE "IKKE SOM PRESTER"! HVIS IKKE ENGANG PRESTENE TROR ER DET JAMMEN IKKE RART AT TROEN ER PÅ NEDADGÅENDE KURS I DEN NORSKE FOLKEKIRKES SEGMENT OG NEDSLAGSFELT. DA HJELPER DET IKKE Å AUSE UT ALDRI SÅ MYE DRUESAFT. MIN FORSTAND ER IKKE DET MEST STABILE OG PÅLITELIGE BYGGVERK, MEN OM DISSE FORSTANDIGE MENNESKELIGE PRESTENE OG TEOLOGENE HADDE INNSETT HVOR VETTLAUST DET ER, OG HVOR LANGT BORTE FRA SANNHETEN DE HAR BEVEGET SEG I ALL SIN FORSTAND, HADDE DE BØYD HODET I SKAM OG TATT AV SEG HATTEN OG STÅTT DER SOM I EN BONDEBEGRAVELSE, YDMYKE FOR SIN GUD. JEG VIL DEM IKKE VONDT, MEN HVOR LANGT SKAL DET GÅ...? DE SER DET IKKE SJØL MEN FOR DEN NORSKE KIRKE HAR DET VÆRT TIL STOR, STOR ULYKKE OG FORTSETTER DET SLIK FALLER DEN TIL SIST HELT FRA HVERANDRE. ER DET DA JEG SOM HAR REVET DEN NORSKE KIRKE NED, SLIK AT DEN MISTET SIN KRAFT OG BLE TRÅKKET NED BLANDT MENNESKENE? UTEN TRO HAR KIRKEN INGEN KRAFT. OM EN PREST HAR STØRRE TRO PÅ SEG SELV ENN PÅ GUD, KAN HAN FORTSATT VÆRE ET GODT MENNESKE, MEN HAN KAN ALDRI VÆRE EN RIKTIG GOD PREST PÅ DEN MÅTEN OM HAN ALDRI SÅ MYE HAR EMBETSEKSAMEN I TEOLOGI OG ER ANSATT I EN PRESTESTILLING. DET HADDE VÆRT FIN OM DE PRESTENE SOM IKKE HAR EN KRISTEN TRO SLUTTA Å KALLE SEG PRESTER. ER DET FOR MYE Å BE OM? ELLERS KAN JO FOLK AV VANVARE TRO AT VEDKOMMENDE ER STERKT TROENDE, SIDEN DET ER NOE MAN NORMALT BØR KUNNE FORVENTE AV EN PREST. FOLK FLEST SØKER IKKE PRESTEN FORDI DE HAR BEHOV FOR LITT POESI ELLER TIPS TIL UTFYLLING AV TIPPEKUPONGEN, GJØR DE VEL...? JEG HAR IALLFALL ALDRI GJORT DET! MEN HAR OPPLEVD Å BLI AVSPIST MED EN VAKKER STEN DA JEG BA OM BRØD. DER JEG VENTET Å HØRE EVANGELIET FIKK JEG DEKLAMERT BJØRNEBOE DIKT, DA JEG SØKTE EN TRO SOM VAR STERKERE ENN MIN FANT JEG TVIL OG BLE MOTLØS, DA JEG TRENGTE ÅNDELIG KRAFT BLE JEG MØTT MED VANTRO PÅ AT DET FINNES ULIKE ÅNDSKREFTER. DET ER RESULTATET AV PRESTER MED LITEN TRO OG ÅNDELIG KRAFT, OM DE ELLERS ER ALDRI SÅ GODE OG RESSURSRIKE. OG MAN KAN VIRKELIG SLITE SEG UTARMET OM MAN PRØVER Å FÅ LITT "ÅND OG SANNHET" TIL Å TRENGE IGJENNOM. DET ER SOM Å STANGE HODET MOT EN VEGG. OG DET ER TRIST. HJELPER IKKE HVA MAN SIER, DET NYTTER LIKSOM BARE IKKE, GÅR IKKE INN. OM JEG HADDE VÆRT PRISGITT SÅNNE PRESTER HADDE JEG SUNKET NED I HÅPLØSHETEN OG DET HADDE BLITT SMÅTT MED TRO, VEKST OG GRØDE. GOLDT SOM FRA EN ENESTE HJERNE FULL AV GRÅ UFRUKTBAR GAMMELMANNSSÆD. DET ER IKKE NOE ÅNDELIG LIV I DET. BARE INTELLEKT. MEN HJERTET OG KJØTTET KAN FORTSATT VÆRE GODT OG LEVENDE. DEN SOM FYLLER SEG MED GUDS ORD, FYLLER SEG MED ÅND. DEN SOM ERSTATTER DET MED ALLSLAGS ANNA RASK SOM GAMLE MENNER ENGANG HAR SKREVET OG SAGT OG HOLDER DE LÆRDOMMENE FOR Å VÆRE SANNERE OG MER GANGBARE FÅR MYE TÅKE I HODET, OG TENKER IKKE LENGER SÅ KLART OG SKARPT OG MISTER SYN OG SANS FOR HVA SOM ER SANT OG HVA SOM IKKE ER DET...

HVA ER DET DERE GJØR MED DEN KIRKEN DER JEG EN GANG SOM LITEN BLE DØPT SOM GUDS BARN OG VELSIGNET. VIL DERE IKKE TA IMOT VELSIGNELSE FRA MEG HELLER? JEG HAR FORSYNDET MEG MOT NOEN AV DERE, KREVD MYE AV FLERE OG FÅTT MER ENN JEG FORTJENTE AV DE SOM HAR TÅLT MEST FRA MIN KANT. JEG HAR GRÅTT OG BEDT, TUKTET MED EI HAND OG GITT MED DEN ANDRE, SØKT FORSONING OG GÅTT MOT VEGGEN, TATT ANSTØT, ROPT DET UT SOM EN GAL, MEN JEG HAR IKKE FORBANNET EN ENESTE AV DERE. NOE AV DET DERE HOLDER PÅ MED, NOEN AV DERE, DRIVER MEG RETT OG SLETT TIL VANVIDD. JEG HAR TATT ANSTØT OG ER SELV BLITT TATT TIL ANSTØT. DET ER EN OND SIRKEL. MEN JEG ER BERØRT, DET ER PERSONLIG, DERE HAR SATT SPOR ETTER DERE OG ER MEG IKKE LIKEGYLDIG. SÅ JEG PRØVER OM OG OM IGJEN, KLARER IKKE Å LA DERE FARE. DERE LUTHERSKE PRESTER SOM HAR SÅ LITEN TRO PÅ OG IKKE FORKYNNER EVANGELIET LENGER. OM PRESTEN IKKE LENGER TROR PÅ ORDET HAN LESER FRA BIBELEN I GUDSTJENESTEN, BURDE HAN ELLER HUN HELLER LA VÆRE Å LESE DET. OG OM EN PREST IKKE VIL HØRE OG TRO PÅ DEN SANNHETEN SOM KOMMER FRA GUD ER DET IKKE MER Å VENTE AT HAN HELLER IKKE VIL TRO PÅ TING SOM KOMMER FRA ET MENNESKE OM DET ER ALDRI SÅ SANT, OM HAN FORETREKKER LØGNEN. DET FINNES EN GUD MED SANNHETS GODE ÅND OG DET FINNES EN DJEVEL MED LØGNENS ONDE ÅND. MELLOM DER STÅR MENNESKET. KRISTENMENNESKET STÅR I EN KAMP OG TAUTREKNING MELLOM DE TO YTTERPUNKTENE SOM BARE KAN VINNES MED TRO OG SANNHET. KJÆRLIGHETEN ER STØRST, ELLER RETTERE SAGT GUD ER STØRST, FOR HAN ER KJÆRLIGHET. KJØTTHJERTET MITT BRAGTE MEG INGENSTEDSHEN, DEN KJÆRLIGEHETEN HAR IKKE GJORT MEG GODT. SÅ JEG VELGER MEG TRO. HJERTET KAN VÆRE SÅ VARMT DET VIL MEN UTEN TRO TIL GUD ER MAN LIKE FORTAPT. SÅ JEG VELGER MEG TRO TIL DEN GODE KJÆRLIGE VARME LEVENDE GUD. UT AV DET SPRINGER ALT ANNET GODT UT. UTEN GUD ER JEG DØD.

DETTE ER SELVFØLGELIG IKKE SKREVET AV ET NORMALT MENNESKE. JEG ER GANSKE ULIK "ALLMINNELIGE MENNESKER". JEG VET FOR EKSEMPEL AT DET IKKE GJØR VONDT Å DØ, OG DET ER DET JO YTTERST FÅ LEVENDE SOM VET ;-) JEG ER EN AV DE SOM HAR OPPLEVD TING SOM GJORDE SÅ VONDT, TING SOM HAR VÆRT SÅ "DEVASTATING" AT SELV OM JEG OVERLEVDE OG KAN FREMSTÅ SOM "ET VANLIG MENNESKE" I DET YTRE, ER JEG SLIK JEG ER BLOTT RENT MENNESKELIG I MEG SELV DØD INNVENDIG. DET ENESTE SOM HOLDER LIV I MEG OG GJØR AT JEG ENDA FØLER OG HAR MENNESKELIG VARME OG OMSORG OG OMTANKE OG GODHET FOR ANDRE MENNESKER I MEG, ER DET LIVET, DEN ÅNDELIGE NÆRINGEN GUD GIR MEG SOM IKKE NOE MENNNESKE KAN GI MEG. DET ER ENDA LITT IGJEN AV MEG, MEN JEG ER NÆR VED Å KUNNE SI SOM PAULUS AT "JEG LEVER IKKE LENGER SELV, MEN KRISTUS LEVER I MEG". UTEN MIN TRO HADDE DET IKKE VÆRT LIV I MITT INDRE, OG KROPPEN MIN HADDE HELLER IKKE HOLDT SEG OPPE BLOT VED EGEN KRAFT. SÅ TROEN ER MIN LIVSNERVE. UTEN DEN KAN JEG HELT BOKSTAVELIG TALT IKKE LEVE, MEN SÅ LENGE GUD VIL KAN JEG VED DENNE TROEN OVERLEVE "ALT" OG DET ER IKKE MINE GENER ELLER SUPERKREFTER SOM ER ÅRSAKEN TIL DET. LIV OG DØD PÅ DENNE SIDEN ER HELT OPP TIL GUD, OG ENTEN JEG LEVER ELLER DØR TILHØRER JEG KRISTUS. FOR MEG SELV OG MIN EGEN DEL ALENE ER DET INGENTING ANNET SOM BETYR SÅ VELDIG MYE. KUNNE NÅ OGSÅ BARE SINNET OG HATET I MEG ETTER DEN URETTEN SOM BLE BEGÅTT OG ALT JEG LED OGSÅ DØ HELT BORT HADDE JEG VÆRT HELT HAPPY AKKURAT SLIK DET ER, UTEN Å MÅTTE GJØRE ELLER OPPNÅ NOE SOM HELST. SKULLE JEG ØNSKE MEG NOE MÅTTE DET VÆRE Å IKKE LENGER ØNSKE MEG NOE, IKKE BEGJÆRE NOE SOM HELST FOR MEG SELV. DA ER MAN VIRKELIG FRI. NÅR MAN GIR AVKALL PÅ ALT. MEN JEG PRØVER JO OGSÅ Å GJØRE LITT NYTTE FOR MEG DEN TIDEN JEG HAR IGJEN. DA JEG VAR I TYVEÅRENE FANT JEG TANKEN PÅ Å SKULLE MÅTTE LEVE TIL JEG KANSKJE VAR ÅTTI, UUTHOLDELIG. NÅ HAR JEG LEVD SÅ STOR DEL AV LIVET OG HAR BLITT SÅ VELSIGNET I GUD AT JEG HAR ROEN PÅ DET. JEG KAN LEVE, OG KOMMER TIL Å VÆRE I LIVET SÅ LENGE GUD VIL.

DET ER IKKE NOE JEG "TROR" SLIK FOLK BRUKER ORDET TRO I DAGLIGTALEN, DET ER NOE JEG VET. JEG TROR MED VISSHET OG OVERBEVISNING, STORT MER "BIBELSK" ENN MEG KAN MAN IKKE BLI. EN "HELLIG SYNDER". ET MENNESKETS DØD ER INGEN LITEN SAK SELV OM DET IKKE TRENGER VÆRE SÅ SVÆRT FOR DET MENNESKET SELV. OG NOEN GANGER KAN ET MENNESKES DØD HA STØRRE OG MER AVGJØRENDE POSITIV BETYDNING FOR ANDRE VED SIN DØD ENN VED Å FORTSATT LEVE. MEN JEG KAN IKKE INNVIE DERE I RIKTIG ALLE MYSTERIER.

JEG SKULLE BARE ØNSKE AT DEN NORSKE KIRKE FIKK ØYNENE OPP FOR AT DET ER SÅ VELDIG MYE MER EN DET LILLE DE HAR OM DE SELV SYNS DE LEVER ALDRI SÅ GODT MED DET SOM ER.

HVA ER VIKTIG NÅR DET KOMMER TIL STYKKET? NOEN SKADET ET KNE SOM BARN, OG SELV OM DE HAR VANDRET RUNDT UTEN Å HALTE FØRTI ÅR ETTER DET, GNÅLER DE STADIG OM DEN KNESKADEN SOM OM DET VAR DEL AV EN STØRRE NASJONAL KATASTROFE. SELV HAR JEG BRUKKET RYGGEN ET PAR GANGER OG HAR BITTELITT VONDT SÅNN PÅ DET JEVNE PÅ GRUNN AV DET MEN SYNS IKKE DET ER SÅ ALLVERDENS. JEG HAR HATT SÅ MANGE "NÆR DØDEN OPPLEVELSER" GJENNOM LIVET SOM JEG IKKE ENGANG NEVNTE TIL "HAN MED KNEET". MAN BLIR IKKE SÅNN SOM MEG AV AT EN LÆRER SNAKKA FOR HARDT TIL EN ENGANG. JEG HAR VÆRT IGJENNOM ENORMT MYE, DET NÆRMESTE JEG HAR MØTT TIL Å SAMMENLIGNE MEG MED, PÅ SAMME TRAUMENIVÅ SOM MEG SELV ER EN POLITISK FLYKTNING SOM BLANDT ANNET HAR SITTET I FENGSEL OG BLITT UTSATT FOR FYSISK TORTUR. JEG HAR FÅTT ENDEL HARDE FYSISKE SMELLER, MEN IKKE MER ENN JEG KUNNE TÅLE. MINE TRAUMER LIGGER PÅ DET PSYKISKE PLANET. DER HAR JEG VÆRT IGJENNOM HELVETE, HATT ET PAR ÅRS OPPHOLD I DJEVELENS TORTURKAMMER I LEVENDE LIVET OG FIKK ERFARE EN SÅ BEINHARD UBARMHJERTIG OG ISKALD TILVÆRELSE AT DET VAR HELT UMENNESKELIG. OG VONDE TING FØR DET OG ETTER DET OG OPPÅ DET OG TRAUME PÅ TRAUME PÅ TRAUME, VONDT VONDT VONDT I ÅREVIS. SÅ UNNSKYLD MEG, MEN Å KREVE AT JEG I ETHVERT HENSEENDE SKAL TE MEG NØYAKTIG PÅ ALLMINNELIG NORMALT VIS SOM SKRIBENT, HVIS SKRIVING OGSÅ ER EN UTSKRIVING AV EGNE TRAUMER, ER LITT VEL MYE FORLANGT.

SÅ DER SIER JEG DET JEG SIER UTEN Å TONE NED OG JUSTERE MEG ETTER PUBLIKUM, OG SIER "TAKE IT OR LEAVE IT". MAN TRENGER VERKEN LESE MEG ELLER LIKE MEG. JEG ER DEN JEG ER OG DELER DE TANKENE JEG VIL I SKRIFTLIG FORM. VIL MAN IKKE HA DET OG SYNS DET BLIR FOR DRØYT ER DET BARE Å LA VÆRE Å GAPE OVER DET. MITT LEVDE LIV ER DET JEG OG GUD ALENE SOM KJENNER OG VET HVORDAN HAR VÆRT FOR MIN EGEN DEL. JEG VET HVORDAN DET ER Å VÆRE MEG, OG DEN VIRKELIGHETEN JEG HAR ERFART, ER DET INGEN ANDRE SOM KAN SI NOE MER OM ENN MEG. MIN LIVSERFARING OG HISTORIE ENDRER SEG IKKE ETTER HVA ANDRE TENKER, MENER OG TROR OG HVORDAN DE SELV HAR OPPLEVD TING PÅ SIN SIDE. DE VET HVA DE HAR ERFART PÅ SIN SIDE, JEG VET HVORDAN JEG HAR OPPLEVD OG ERFART DET PÅ MIN SIDE. AT DET MENNESKET SOM SITTER PÅ ANDRE SIDEN AV BORDET SKULLE KUNNE SI SÅ MYE OM HVORDAN DET HELE HAR VÆRT PÅ MIN SIDE FALLER PÅ SIN EGEN URIMELIGHET. HAR DEN ENE HATT DET GODT I MØTET MED DEN ANDRE, OG DEN ANDRE HATT DET VONDT I DET MØTET, ER DET KLART MAN FÅR TO MOTSATTE BERETNINGER OM HVORDAN DEN RELASJONEN ARTET SEG. DET TRENGER MAN IKKE VÆRE GENI FOR Å FORSTÅ. MEN NOEN ER SÅ TUNGNEMME AT DE FOR DET FØRSTE SER UT TIL Å TRO AT MAN KAN TA FOR GITT AT ET MENNESKE SOM OPPFØRER SEG FINT MOT "DE FRISKE, STORE OG STERKE" NØDVENDIGVIS ER LIKE HYGGELIG OG BEHANDLER DE SMÅ SVAKE OG SKADDE LIKE BRA. MAN LÆRER MINST LIKE MYE AV Å SE PÅ HVORDAN ET MENNESKE UAVHENGIG AV ENS EGEN RELASJON TIL DET MENNESKET SAMHANDLER MED ANDRE, OG TIL EN VISS GRAD FORHOLDER VI OSS ALLE SAMMEN LITT ULIKT TIL ULIKE MENNESKER. NOEN TRIGGES AV OG KAN SIMPELTHEN IKKE TÅLE Å SE NOEN SOM ER ANDERLEDES, NOE SOM ER SKADET, SYKT OG HUDLØST. ELLERS GODE MENNESKER KAN I MØTE MED SLIKE UTVISE INHUMANE ISKALDE OG UBARMHHJERIGE SIDER OG GJØRE TING MOT ANDRE SOM ER I EN SLIK SITUASJON, MAN ALDRI VILLE TRODD KUNNE VÆRE MULIG. MEN SIDEN JEG SELV FIKK ERFARE JUST DEN VIRKELIGHETEN VET JEG AT SLIK ER DET DESVERRE. SELV I NORGE FINNS DEN SAMME INHUMANISMEN IFHT "DEN UTSTØTTE, STIGMATISERTE SOM FÅR EN HEL HAUG MED ONDT PROJISERT OVER PÅ SEG, SOM "HEKSEBARN" BLIR UTSATT FOR I DELER AV AFRIKA. FULLESTENDIG UMENNESKELIG SIER GODE NORSKE NORDMENN FRA NORGE, MEN "VI" ER VISST AKKURAT LIKE ILLE. DET ER BARE DE FÆRRESTE SOM ER KLAR OVER DET, FØR DE SELV HAR VÆRT I DEN SITUASJONEN. DET SKER! SÅNN ER DET BARE.

MAN MÅ TA VARE PÅ SEG SELV OG BERGE SEG SOM BEST MAN KAN, FOR OM MAN BLIR AVHENGIG AV OG PRISGITT ANDRES HJELP OG OMSORG, OG NÅR MAN VIRKELIG TRENGER GODHET OG MEDMENNESKELIGHET MEST, ER DET IKKE NOE MAN SKAL TA SÅ SELVFØLGELIG AT MAN FÅR. MAN KAN LIKEGJERNE BLI MØTT MED DET MOTSATTE OG PRISGITT Å LEVE UNDER OMSTENDIGHETER OG SAMMEN MED MENNESKER SOM IKKE HJEPER EN DET DØYT OG IKKE ER SNILLE I DET HELE, UNDER FORHOLD SOM ER SÅ ELENDIGE OG UVERDIGE AT INGEN MENNESKER MED VETT OG FORSTAND VILLE HOLDT DET UT, SÅ FREMT MAN HADDE ET BEDRE ALTERNATIV. NOEN GANGER KOMMER MAN IMIDLERTID OPP I SITUASJONER DER MAN EGENTLIG IKKE HAR NOE VALG, OG DA ER MAN BARE NØDT TIL Å TA TIL TAKKE MED DET MAN FOR OG DE FORHOLDENE MAN ER TVUNGET TIL Å LEVE UNDER AV NØD I DEN LIVSSITUASJONEN MAN ER. JEG UNNER IKKE MIN VERSTE FIENDE Å OPPLEVE NOE SÅ VONDT OG UVERDIG SOM DET JEG HAR MÅTTE GJENNOMLEVE. DET VAR IKKE DET MINSTE RART AT JEG BLE SUIDAL OG PRØVDE Å TA MITT EGET LIV, DET RARE OG MERKELIGE VED DET VAR HELLER AT JEG OVERLEVDE OG FUNGERTE SÅPASS GODT I DET SOM JEG GJORDE. DET ER MULIG DET KAN LIGGE EN VERDI I Å DELE FRA MITT LIV, MINE TANKER, ERFARINGER, MINE TAP OG NEDERLAG OG GEVINSTEN AV DET, INNSIKTEN SOM BARE KOMMER MED DEN TUNGE LIVSERFARINGEN. HADDE JEG IKKE OPPLEVD ALLE DISSE VONDE OG GRUFULLE TINGENE HADDE JEG IKKE VÆRT I BESITTELSE AV DEN INNSIKTEN JEG HAR VUNNET, MEN OM JEG HADDE VISST HVORDAN LIVET MITT VILLE KOMME TIL Å BLI OG HVA JEG SKULLE MÅTTE GÅ IGJENNOM SKJØNT DET VILLE VÆRT UMULIG SELV FOR GUD Å FORUTSE FOR FANDEN VAR NOK TIL SYVENDE OG SIST DEN SOM FORPURRET GUDS PLAN OG HENSIKT FOR MITT LIV OG PRØVDE Å ØDELEGGE MEG FRA STARTEN AV. GUD MÅ HA HATT STORE PLANER FOR DEN EVENRIKE LILLE JENTA SOM ANKOM VERDEN PÅ BESTILLING, FOR ELLERS HADDE NEPPE FANDEN BRUKT SÅ MYE ENERGI PÅ Å HERPE, TILSMUSSE, PLAGE PINE OG ØDELEGGE MEG BY ALL MEANS GJENNOM LIVET. HADDE JEG IKKE I UTGANGSPUNKTET VÆRT ET SÅNT LITE LYS AV ET GUDSBARN, HADDE NOK LIVET MITT BLITT VESENTLIG BEDRE OG LETTERE, OG IKKE HALVPARTEN SÅ MYE AV ET FIRKANTET JUL. LIVET NÅ ER GODT LEVELIG, MEN Å INNBILLE SEG AT MAN KAN HA DET GODT OG SYNES VERDEN ER ET TRIVELIG STED Å VÆRE ETTER DET JEG HAR LIDD, ER DRØYT OPTIMSTISK. GUD KAN UTRETTE STORE TING MEN LEVD LIV KAN HAN IKKE ENDRE, OG DENNE VERDEN STÅR IKKE TIL Å REDDE, DEN ER SÅ ILLE AT GUD SELV HAR PLANER OM Å SANERE DEN. DET EN NÅ ENDA GODT! SÅ DE SOM GJERNE VILLE LEVD EVIG PÅ DENNE PLANETEN ER JEG IKKE I SLEKT MED SJELELIG ELLER ÅNDELIG. HER HAR FANDEN OG MENNESKENE VIRKELIG FUCKA DET OPP, SÅ DE MENNESKENE SOM ER STORFORBNØYD MED DENNE VERDENS TILSTANDER OG "FINNER DEN HELT UPROBLEMATISK Å FORHOLDE SEG TIL" HAR JEG VANSKELIG FOR Å FORSTÅ. DETTE ER INGEN GOD VERDEN Å LEVE I OG DRØMMEN OM ET MENNESKESKAPT JORDISK PARADIS ER REN UTOPI. UTEN GUD HAR VI IKKE EN SJANS! HAN ER ALT VI HAR Å HÅPE PÅ FOR VERDEN GÅR SIN UNDERGANG I MØTE OG DET KOMMER TIL Å SMELLE KRAFTIG, SLIK DET ALT HAR BEGYNT Å SMELLE GODT UTE I VERDEN. MAN TRENGER IKKE VÆRE MYE TIL PROFET FOR Å FORUTSE AT DET ER EN FULL VERDENSKRIG UNDER OPPKJØRING. MEN JEG ER NOK PROFET TIL Å TRO DET BLIR DEN SISTE OG DA IKKE I BETYDNINGEN TRO PÅ AT MENNESKENE ETTER DET "TAR TIL VETT OG SKAPER FRED PÅ JORD HELT PÅ EGENHÅND". VI FÅR DET IKKE TIL VI MENNESKER. DET SOSIALEMOKRATISKE OLJEEVENTYR HAR IKKE GJOR ANNA ENN Å VUGGE OLA OG KARI I SØVN. DE ER BLINDE OG TROR AAALDRI NOE VONDT SKAL VEDERFARES OG NÅ HELT TIL NORGE, DE SKAL LEVE TRYGT OG VÆRE METTE OG LEVE I FRED TIL EVIG TID LYKKELIG ALLE SINE DAGER. MENS FOLK MED LITT BEDRE KONTAKT MED REALITETENE DER UTE OG ET SKARPERE BLIKK, VETT AT SELV OM OLA OG KARI KANSKJE BLIR DE SISTE TIL Å VÅKNE AV DRØMMESØVNEN, SÅ KOMMER DE TIL Å VÅKNE. BRÅTT MED ET SMELL. DA FØRST GÅR DET OPP FOR DEM!

NOEN AV OSS HAR ET HEMMELIG STED INGEN VET OM HVOR DET ER GODT Å VÆRE MIDT I VERDENS ELENDIGHET, OG DE KAN IKKE BESØKE MEG ELLER FINNE MEG DER, FOR DET ER IKKE ET FYSISK STED, DET ER EN TILSTAND. I DET ROMMET ER DET ROLIG OM DET STORMER ALDRI SÅ MYE. JEG VOKSTE OPP LIKE MYE SOM NATURBARN SOM GUDSBARN, OG UTEN NOE SLIKT SPRÅKLIG BEGREP HADDE JEG SELV SOM BARN I EN KONFLIKTFYLT FAMILIE MED TØFF HVERDAG, MINE HELLIGE ROM I NATUREN, HVOR JEG KUNNE VÆRE ALENE MED GUD OG NYTE ØYEBLIKK AV FRED OG FULLKOMMEN HARMONI. NATURENS LOV ER HARD, DEN STERKE OVERLEVER, DET SVAKE OG SKADDE VELGES BORT. JEG VAR FRA NATURENS SIDE STERK, SÅ JEG KLARTE MEG UTMERKET I NATUREN. DEN DAGEN JEG OPPLEVDE Å BLI FOR SVAK TIL Å KLARE MEG ALENE I NATUREN VAR EN DAG MED ANGST. SÅ FIKK JEG LÆRE AT ASFALTJUNGELENS OG DEN SOSIALE STAMMES LOV ER ENDA HARDERE, SMERTER OG SKADER MER ENN TØFF NATUR. EGENTLIG VILLE JEG HELST LEVD NÆR NATUREN OG IKKE I BY, MEN DET ER IKKE MULIG LENGER. FOLK FLEST FORSTÅR MEG IKKE FOR JEG MÅLER OPP MED ET ANNET MÅL ENN DE, OG DET MESTE AV DET VERDENS BARN OG "FOLK FLEST" I NORGE ANSER FOR Å VÆRE DET GJEVESTE OG MEST VERDIFULLE OG FRYKTELIG VIKTIG ER FOR MEG AV FULLSTENDIG UNDERORDNET BETYDNING OG IKKE NOE JEG VURDERER FOLK ETTER. IKKE ALLE INNVANDRERE FÅR EN VARM VELKOMST, OG DE FLESTE AV OSS "UTLENDINGER" KJENNER OSS HELLER ALDRI HELT HJEMME SELV ETTER MANGE ÅR NÅR MAN TILYNELATENDE ER INTEGRERT. VI SER TING PÅ EN ANNEN MÅTE OG ER IKKE HELT SOM "DEM", MEN VI LÆRER OSS STEDETS SKIKKER OG LÆRER ETTERHVERT HVORDAN TING FUNGERER OG FÅR EN VISS OVERSIKT.

VI KJENNER ETTERHVERT BYEN NESTEN BEDRE ENN MANGE SOM HAR BODD HER HELE LIVET ENDEL AV OSS OG VET MER ENN VI LIKER Å VITE. OG HAR MAN FØRST VÆRT I ROLLEN SOM "HEKSEBARN" LÆRER MAN SEG BETYDNINGEN AV Å VÆRE EN SOM KAN "MINGLE INN", PASSER PÅ Å HOLDE SÅPASS STANDARD AT MAN KAN GÅ IFRED OG GLIR INN I MENGDEN UTEN Å BÆRE FOR SYNLIGE STIGMA SÅ SANT MAN KLARER. JEG VET HVORDAN VERDEN ER, OG "HVORDAN TING FUNGERER PÅ DISSE KANTER" OG NÅR MAN ER "UTLENDING" MÅ MAN JO VOKTE SEG NØYE FOR Å VÆRE ÆRLIG Å SI HØYT HVA MAN TENKER OM "DE INFØDTE OG DERES SKIKKER" OG DEN JEVNE OLA OG KARI, FOR "VI MÅ JO BARE VÆRE TAKKNEMLIGE SOM FIKK KOMME HIT OG VÆRE HER". VI PRØVER Å GJØRE DET BESTE UT AV DET, MEN VENNER OSS EGENTLIG IKKE TIL DET, DET ER MYE VI IKKE LIKER. MEN VI GJØR SÅ GODT VI KAN OG PRØVER PÅ DIRKETEN STORT SETT Å VÆRE VENNELIGE OG OPPFØRE OSS SOM BEST VI KAN OG LEVE I FRED OG FORDRAGELIGHET. NASJONALISME LOKALPATRIOTISME OG LOKAL STOLTHET, GUDER OG STORHETER I DISTRIKTET SIER MAN IKKE MYE ONDT OM FØR MAN BLIR UTSATT FOR HARD SOSIAL JUSTIS. VI FINNER FREM TIL DE ANDRE I VÅR EGEN STAMME, DE SOM ER LITT MER SOM OSS, TENKER SOM OSS, DE SOM FORSTÅR. OM VI ALLE SA ALT HØYT OM DET VI IKKE LIKER "HER I NORGE" HVOR VI HAR BODD SÅ LENGE, VILLE NOK ENDA FLERE OLA OG KARIER BEDT OSS "PELLE OSS HJEM DIT VI KOMMER FRA". MEN VI HAR IKKE NOE HJEM Å VENDE TILBAKE TIL, DET MILJØET VI FORLOT FINNES IKKE LENGER FOR DET HAR OGSÅ ENDRET SEG OG MANGE ER BORTE. OG SELV HAR VI ENDRET OSS ENDA MER "I UTLENDIGHET" OG BLITT SOSIALISERT INN I NOE HELT ANNET ENN DET VI VOKSTE OPP MED SÅ ETTER Å HA BODD LENGRE "HER" ENN "DER" VILLE VI VÆRT MER FREMMEDE I DET SOM VAR "VÅRT HJEMLAND" ENN "HER I NORGE".

VI ER IKKE HELT HJEMME NOE STED, VI BARE BOR ER STED, OG NÅR MAN FØRST HAR BODD SÅ LENGE PÅ ET STED, HAR NETTVERK, BOLIG OG EN VISS ORDNING SÅ MAN KAN KALLES "ETABLERT" MÅ MAN VÆRE FRISK OG SUNN OG HELST TO OM DET OM MAN SKAL BRYTE OPP. DRØMMEN OM Å VENDE TILBAKE TIL ET LIV PÅ LANDET KAN BLI ET MARERITT FOR DEN MED ROSA FORESTILLINGER. EN TING ER Å VÆRE EN AV MANGE SOM SELV OM MAN ER SPESIELL IKKE ER MER SPESIELL ENN AT MAN PASSERER SOM EN AV MANGE I DE FLESTE AV BYENS FORSAMLINGER OG SELV KAN VELGE FORSAMLING, MENS DET ER VERRE Å VÆRE DEN ENE SOM SKILLER SEG UT I ET ENDA MINDRE OG MER GJENNOMSIKTIG BYGDEMILJØ HVOR MAN ER PRISGITT DEN ENE FORSAMLINGEN SOM FINNS. OG IGJEN. SKAL MAN FLYTTE PÅ LANDET BØR MAN HELST VÆRE TO OM MAN IKKE ER SUPERWOMAN OG FORETREKKER Å LEVE I ISOLASJON. Å VÆRE ENSOM ENEBOER PÅ LANDET, ER VERRE ENN Å VÆRE ENEBOER I BYEN, OG DEN SOM ER ENSOM PÅ LANDET ER DET ALENE, I BYEN KAN MAN VÆRE ENSOM BLANDT MANGE. DET FØLES LITT MINDRE ENSOMT. OG SÅ ER DET DISSE MENNESKENE MAN PÅ ULIKE VIS HAR BLITT GLAD I OG KNYTTA TIL OG HELST IKKE VIL REISE IFRA, SKJØNT VI SOM HAR FLYTTA LITT GJENNNOM UTDANNING OG ARBEID, HAR KNYTTET STERKE VENNSKAPSBÅND SOM ENDA HOLDER TIL MENNESKER ANDRE STEDER OGSÅ, OG STADIG KNYTTER VI NYE BÅND, OG NÆRE RELASJONER GÅR OVER AVSTAND. DET ER IKKE LETT NEI. MAN HAR DET VEL OG BRA OG DET VAR NÅ SLIK DET BLE OG HER MAN BLE BOENDE OM DET ALDRI VAR NOE ØNSKEMÅL OG FORTSATT IKKE ER IDEELT. MEN MAN ER BARE NØDT Å STIKKE FINGEREN I JORDA OG FORHOLDE SEG TIL DET SOM ER HER OG NÅ MED DE MULIGHETER OG BEGRENSNIGER MAN FAKTISK HAR OG VÆRE TILFREDS TATT I BETRAKTING AT MAN I MANGE TING HAR FINT LITE Å KLAGE PÅ MOT MANGE ANDRE IFHT LEVEKÅR, OG TIL SAMMENLIGNING MED DEN EKSTREME FATTIGDOMMEN MAN BLE PRISGITT Å LEVE UNDER SINE FØRSTE ÅR HER, OG DE STEDENE MAN HAR BODD OG FORHOLDENE MAN EN LANG TID MÅTTE LIDE SEG GJENNOM TIL SAMMELIGNING MÅ MAN SI SEG SVÆRT GODT FORNØYD. MEN JEG HAR VIRKELIG VÆRT PÅ STEDER I LIVET FØR JEG KOM HIT HVOR DET VAR VESENTLIG BEDRE Å VÆRE. JEG HAR DET GODT NOK TIL Å LEVE MED DET. OG GUD KREVER IKKE STORT MER AV MEG ENN AT JEG HOLDER MEG I LIVET. HAR JEG TÅLT ALT JEG HAR TÅLT OG FORTSATT ORKER Å HOLDE UT OG LEVE MED DET, BØR ANDRE KUNNE HOLDE MEG UT OGSÅ. JEG KAN BEROLIGE DERE MED AT JEG ALT ER HALVVEIS DØD, SÅ JEG KOMMER NEPPE TIL Å LEVE SÅ ALL VERDENS LENGE. "SÅ DA MÅ JEG JO FÅ SAGT DET FØR JEG DØR" .

I STAVANGER OG ROGALAND HAR JEG HATT DE GRUSOMSTE OPPLEVELSER OG ÅR I MINE LIV OG LIDD SÅ MYE ONDT AT JEG IKKE TRODDE DET VAR MULIG I NORGE, FØR JEG ERFARTE DET HER. OG HER HAR JEG TENKT Å BLI! JEG HADDE ALDRI TRODD DET KUNNE BLI SÅ ILLE PÅ TROSS AV DET JEG FIKK I BARNELÆRDOM OM VERDENS ONDSKAP SOM VIRKELIGHETSBERETNINGER FRA ANDRE VERDENSKRIG. JEG TRODDE LIKSOM DET VAR "OVER OG FRED NÅ", MEN ONDSKAP OG URETT KAN JAGGU MEG KOMME TETT PÅ HER HJEMME, PÅ "ET STED NÆR DEG" OGSÅ. DET ER EI VIRKELIGHET OLAER OG KARIER FLEST SKAL VÆRE VELDIG GLAD FOR Å ALDRI HA FÅTT FØLE PÅ KROPP OG SINN. ANBEFALES IKKE!

JEG HAR I LIKHET MED EMINEM SMERTELIG MER TUNGTVEIENDE GRUNNER TIL Å BLI SINT, EN DE SOM HAR NYTT ALLE LIVETS BEKVEMMELIGHETER OG ALDRI HAR OPPLEVD NOE VERRE OG VONDERE ENN SLIKT ALLE FØR ELLER SENERE OPPLEVER, SOM TAP AV NÆR FAMILIE ELLER EN FYSISK SKADE OG ALLMINNELIG SYKDOM SOM BLIR RASENDE OG DYPT KRENKET INNERST I SIN SJEL BLOT AV AT NOEN SIER DET SOM DET ER I KLARTEKST. SELV HAR JEG HØRT MANGE "FISKEHISTORIER" MEN ETTER Å HA SETT HVOR LITEN DEN FISKEN FAKTISK VAR, LAR JEG MEG IKKE IMPONERE BLOT VED AT NOE ELLER NOEN HAUSES OPP OG RAGER RUNDT MED EN OPPHØYD MINE. HVA FREUDIANERE ANGÅR F.EKS, SIDEN DET FORTSATT FINNS NOEN SLIKE, ER DEN ENESTE JEG HAR NOEN GRUNN TIL TRO PÅ DUGELIGHETEN TIL SVEIN HAUGSGJERD VED GAUSTAD SYKEHUS, SOM ER NOE SÅ SJELDENT SOM EN KRISTEN FREUDIANER OG SOM HAR ET INTELLEKT SOM RAGER HØYT OVER ENKELTE "SJEFPSYKOLOGER" JEG KJENNER FOR GODT. FOR JEG HAR LEST FLERE AV HAUGSGJERDS BØKER, OG SELV OM JEG GENERELT SYNS "FREUD ER FOR OVERFORENKLA" SYNS JEG HAUGSGJERDS TANKER HOLDER MÅL. JEG VILLE HELLER VÆRT HAUGSGJERDS ENN FREUDS PASIENT FOR Å SI DET SLIK. OG DET ROGALANDSPSYKIATRIEN ETTER MIN MENING ER BEST PÅ ER Å MARKEDSFØRE SEG SELV. DER LEDER DE OG DET HAR GITT DEM ET UFORTJENT GODT RYKTE!

DET ER INGENTING I DET LIVET JEG HAR LEVD OG FØLT PÅ KROPPEN OG TATT SKADE PÅ SINN OG SJEL AV, SOM BLIR BEDRE ELLER ANDERLEDES ENN DET VAR FOR MEG, ALT ETTTER SOM MAN "TROR" ELLER IKKE. JEG SITTER JO MED "FASITEN" AKKURAT DER. AT ANDRE HAR "OPPFATTET TING" PÅ EN ANNEN MÅTE ENDRER IKKE MIN RØYNTE VIRKELIGHET, OG NÅR MAN SULTER HJELPER DET HELLER IKKE OM ANDRE IKKE VILLE TRO MEG "FORDI INGEN FÅR JO SÅ LITE AT NOEN TRENGER Å SULTE I NORGE". OG DE HØYE HERRES POLITIKK ER VISS AT DE IKKE KAN GI EN BRØDSKIVE TIL EN SOM ER SULTEN "FORDI DET IKKE LØSER PROBLEMET" SÅ FOLK MÅ LEVE SÅNN NOEN ÅR TIL NOEN HAR JOBBET FREM ET POLITISK VEDTAK OM Å GI DEM LITT MER. FOR HENNE SOM I AVISEN FORTALTE AT HUN PLEIDE Å SOVE UTENFOR ORDFØRERENS KONTOR FORDI DET VAR EN VARMEKILDE DER, GIKK DET FORTGANG I AT HUN FIKK SEG EN KOMMUNAL BOLIG. FOR DET TOK SEG JO STRENGT TATT DÅRLIG UT FOR ORDFØREREN. HER I BYEN ER MAN JO I STØRRE GRAD OPPTATT AV HVILKET LYS MAN FREMSTÅR I ENN OM DET MAN DRIVER MED TÅLER DAGENS LYS. JEG GIR MEG OGSÅ POKKER I TALEKUNSTEN OG ER MER OPPTATT AV EKTHETEN OG INNHOLDET I BUDSKAPET ENN "HVOR PENT DET KLINGER I PUBLIKUMS ØRER". DA ER DET IKKE MUSIKK VI SNAKKER OM. BORGERSKAPETS DOBBELTMORAL ER TIL Å TA OG FØLE PÅ, OG JEG LIKER DET VELDIG DÅRLIG.

"GOD ROGALANDSKVALITET"- DET ER SÅNNE SOM EIRIN KRISTIN SUND, SOLID EKTE ARBEIDERKLASSEKVALITET TVERS IGJENNOM, HVOR "FARGEANALYSER OG MATCHENDE SKJERF" HAR NULL Å SI FOR RANKINGEN. HUN ER OPPTATT AV POLITIKK OG IKKE AV Å "TA SEG BEST MULIG UT, SPILLE SPILL, OG SKAPE INTRIGER". IKKE KOM Å SI AT JEG ER "UTE AV KONTAKT MED REALITETENE", JEG HADDE IKKE VÆRT SÅ ÅNDELIG ORIENTERT OM JEG IKKE HADDE RØYNT SÅ MYE BEINHARD SOSIALREALISME OG VÆRT SÅ SMERTELIG KLAR OVER REALITETENE I DENNE VERDEN.

YTRINGSFRIHET. HANDLER DET OM KARIKATURTEGNINGER? OG "NETTHETS OG MOBBING" HANDLER DET OM Å KALLE EN SPADE FOR EN SPADE OG "STILLE NOEN I ET DÅRLIG LYS". HANDLER DET IKKE MER OM MULIGHETEN TIL Å SETTE LYS PÅ DET SOM IKKE FREMSTÅR SÅ KLART OG TYDELIG AT FOLK SER BAKSIDEN AV MEDALJENE OG VISE DET SOM IKKE ER SÅ VAKKER VED DET OG DE SOM "FREMSTILLES I ET SÅ FORTRYLLENDE VAKKERT LYS? OM Å STÅ OPP MOT URETT OG KJEMPE FOR SEG SELV, SINE SAKER OG SIN OVERBEVISNING. ER DET IKKE BEHOV NETTOPP FOR DE STEMMENE SOM SYNGER MED EN ANNEN STEMME EN DET SKJØNT SAMSTEMTE KORET, NÅR KORET SYNGER FALSKT? ER IKKE YTRINGSFRIHET AT DEN LILLE GUTTEN ELLER JENTA KAN TA BLADET FRA MUNNEN OG SI "KEISEREN ER NAKEN" UTEN Å BLI SATT I FENGSEL FOR DET ELLER SPERRET INNE PÅ ASYL?!

"JEG ER IKKE ET BETYDNINGSFULLT MENNESKE" OG JEG DRIVER IKKE OG KLISTRER TING OPP PÅ KIRKEDØRER. JEG SKRIVER EN HØYST PERSONLIG BLOGG, SOM VIRKELIG IKKE ER DEN BEST BESØKTE, MEN SANSYNLIGVISS EN AV DE MEST ORIGINALE. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits