STAVANGER I ORD OG TONERMan skal ikke si for mye negativt som innflytter til en by hvor lokalpatriotismen står så sterkt, hvor man helst vil være Best i alt, og hvor Borgerskapet fremfor alt i all sin dobbeltmoralt vil fremstille seg og fremstå i "et heldig lys",godt hjulpet av allmuens behov for å ha noe å være stolt av. Jeg er ikke den som har lest meg best opp på Kielland, men nok til at jeg vet at mye er ved det gamle. Og nærer ved egen erfarring en større kjærrlighet til Storhaugs tradisjonelt belastede arbeiderklasse enn til "det bedre stillede segment av byens besteorgere og høyst bemidlede klasser fra Egenes og deromkring som virkelig har fått det til for seg i livet, og alle wanna-be`ene i deres krets". Det er mye som stinker!

Av alle offentlige etater jeg har vært i kontakt med i Stavanger er politiet den jeg har størst respekt for og levner den største ære for god vurderingsevne. Og nettopp de er jo også de som vet mest om det som rører seg under overflaten, hvor tøft livet kan være for noen, og at det om de ikke lykkes i sin gjerning alltid er de nederst i hierarkiet, de som er mest utsatt, som får det, og stemples som avskum når det går så galt som det mange ganger ikke kan annet enn å gå og de havner på "feil side av loven". De ser også forskjellen på syke mennesker og kriminelle, og er ikke ute etter å gjøre livene til de som har det tøffest verre, skjønt de uansett har rollen som lovens håndhevere  og mange ganger med urette har måttet hoppe når psykiatrien har stått der med en lovparagraf i hånd og sagt hopp. Selv er de ikke paragrafryttere, de er ute etter å skape ro og orden i samfunnet og bekjempe virkelig kriminalitet. De er som etat "the good guys" som alt for godt vet at de verste forbryterne er ulv i fåreklær, og at de største synderne og mye av onmdets rot er hvitsnippforbytere som sitter godt beskyttet høyere oppe i samfunnet mens de sosialt belastede som gjør "drittjobbene" for dem og er lettere å ta alltid har det tøffest og er de mest utsatte. Og at den regelen synes å gjelde i dette samfunnet generelt. "Alltid de samme som får det, alltid de samme som stikker av med fortjenesten. Alltid de samme som klarer seg mer enn godt og flyter over uansett opp eller nedgangstider". De vet at "opp er det verste ned når det kommer til stykket, og at det er mye godt på bunnen av samfunnet". Det gode sosiale arbeidet lovens håndhevere har gjort med innsikt for mange "røvere" gjennom årene er av vesentlig bedre og mer støttende karakter enn de psykiatrien har vist og kunne bidratt med for samme type mennesker. Noen "detter utpå" fordi de simpelthen fikk utdelt dårligere kort og måtte røyne en mer beinhard virkelighet enn andre, om de i seg selv har materiale som bedre samfunnsborgere enn mange andre. Samfunnet har bare ikke "gitt dem en sjans".

Denne sangen laget av mine tenåringshelter i Tramteatret, som ble holdt for å være "lavkultur og ikke mye å skryte av" for kultureliten, sier med færre ord og på en langt mer fiffig måte enn jeg på mitt vis er istand til mye om livet i Stavanger. Denne byen som intet annet trakk meg til en det faktum at min bror hadde havnet nettopp her under avtjeningen av sin siviltjeneste, og som jeg ble i og lot meg ta slik skade av ene og alene fordi jeg kom til en dårlig psykolog da jeg ba om litt hjelp i krisen jeg befant meg i og forelsket meg i denne onde Herren. Noen annen grunn var det ikke, og Stavanger er fortsatt slik det i utgangspuktet ikke var hos en ung kvinne som hadde som ønske i livet å drive økologisk landbruk på landet og hadde funnet sin retteste "hylle i livet der". Så gikk årene, jeg slo rot, etablerte meg. Stavanger by var aldri et beviss eller foretrukket valg, men et sted må man jo bo og i mitt tilfelle ble det Stavanger. Det er det stedet i verden der jeg har bodd lengst og er best lokalkjent. Jeg "kjenner denne byen ut og inn" på godt og ondt og har fått nettverk her, så her blir jeg nok. Man trenger jo ikke Like alt like godt ved Stavanger av den grunn. Det jeg selv kanskje verdsetter mest ved Stavanger by er det flerkulturelle fargerike fellesskapet heller enn "det tradisjonelle og etablerte lokale". Alt har sin sjarm, også dennne gjennomsiktige og oversiktlige småbyen med storbyproblematikk, hvor "alle kjenner alle og vet hvem alle er og er koplet sammen på kryss og tvers og alt går på vennskap og kjennskap" og alt handler om hvor godt nettverk man har klart å bygge ;-) Jeg har "rimelig bra oversikt og høy streetcred selv om jeg for lengst har vokst ut av gata og inn i høyere sirkler". Noen hatet meg og kan ikke tåle meg, andre elsker og verdsetter meg for alt jeg er verdt. DA GÅR DET AN!


NOEN INNRØMMER MIN INNSATS OGSÅ TIL Å HAN VÆRT TIL ENDRING OG BEDRING I NOE. DET LILLE VI GJORDE ER FAKTISK VIKTIGERE ENN STORVERKENE OG FORTREFFELIGHETENE VI SNAKKER OM OG TAR STOLT ÆRE FOR. DET FINNES ENDEL BRA TING OG BRA FOLK, OGSÅ I STAVANGER ;-) STAVANGER ER OGSÅ MIN BY! MENNESKELIG KVALITET LIGGER PÅ INDVIDNIVÅ, HVOR MAN KOMMER FRA, ETNISITET OG ALLE SLIKE MENNESKELIGE OG YTRE SOSIALE SKILLELINJER SÅ MANGE SER SEG HELT BLINDE PÅ BETYR INGENTING. RENT MENNESKELIG I ALT VÅRT MANGFOLD ER MENNESKENE SEG SELV LIK SOM FRA DEN FØRSTE ADAMS TID, NOEN BEDRE, NOEN VERRE OG DE FLESTE HELT ALLMINNELIGE FEILBARLIGE MENNESKER UANSETT HVOR PREGET MAN ER AV SIN INDIVDUELLE KULTUR. RENT ALLMENNMENNSKELIG ER DET MEG REVNENDE LIKEGYLDIG HVOR FOLK KOMMER FRA. JEG HOLDER IKKE EN ENESTE EN FOR Å VÆRE BEDRE VED BLOT Å TILHØRE "MIN EGEN STAMME" ELLER DÅRLIGERE FOR Å TILHØRE EN ANNEN. MEN PER TORBJØRNSEN ER NOK EN MER PATRIOSTISK "SIDDIS" ENN MEG. UTEN SAMMENLIGNING FORØVRIG ;-) HAN ER EN GOD MANN FOR BYEN! MEN SÅ HAR HAN HELLER IKKE I SINE VERSTE MARERITT VÆRT I NÆRHETEN AV Å LIDE NOE I NÆR AV DET JEG HAR LIDD, I DENNE MER KLASSEDELTE BYEN ENN NOEN ANNEN NORSK VIRKELIGHET JEG HAR RØYNT, HVOR DET GJØRES SÅ STOR FORSKJELL PÅ HØY OG LAV OG ENS VERDI MÅLES ETTTER HVORVIDT MAN "ER NOE" ELLER IKKE.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits