Et vellykket liv;-)

Om en så beinhardt sosialrealistisk røynt og inderlig jordnært belasta og tilstedeværende, like fullt hardcore retttroende "thomas-kristne" (etter han tvileren som fikk legge hånden i Jesu sår etter oppstandelsen fordi han var en så "aldeles jordnær fornuftig skapning at han kunne blitt en god vitenskapsmann" som ikke hadde tro til mirakler uten faktiske fysiske bevis, men da han fikk det heller aldri mer tvilte på sin Herres oppstandelse fra de døde, han visste jo etter det meget vel at det utrolige hadde skjedd) kan tillate seg et aldri så lite filosofisk øyeblikk, hvor jeg vet at deler av tankeinnholdet ikke er en del av sannheten, men like fullt har "en sannhet i seg".

HVA OM DEN ENKLE ØSTERSEN, SOM HOLDER SÅ INDERLIIG KJEFT OG BARE ER SEG SELV, STYGG SOM BARE DET Å SE TIL MEN HØYT SKATTET I ALL SIN ENKELHET FOR SIN ÆRLIGE ENKLE SMAK AV SALT SJØ, ER DET MEST INTELLIGENTE OG HØYEST UTVIKLEDE ART I UNIVERSET NEST ETTER GUD SELV, OG I BESITTELSE AV VISDOM OG MYSTISK INNSIKT SOM ER DYPERE ENN HAVET, ROMMER EN ÅNDELIG SKATT SOM ER MER KOSTBAR ENN NOEN PERLE? I SÅFALL HADDE VI UANSETT ALDRI FÅTT VITE DET, FORDI ØSTERSEN ER SÅ VIS TIL SITT EGET BESTE AT DEN UNDER ALLE OM STENDIGHETER HOLDER SÅ INDERLIG KJEFT, OG ER STUM SOM NETTOPP BARE EN ØSTERS KAN VÆRE!

SELVFØLGELIG BESITTER JEG NOK NATURVITENSKAPELIG KUNNSKAP TIL Å VITE AT SÅ IKKE KAN VÆRE TILFELLE, OG STOR NOK ÅNDELIG INNSIKT OG ERFARING TIL Å VITE AT EN SLIK TANKE IKKE ER SANN. JEG HAR OGSÅ GUD SVÆRT MYE TETTERE INN PÅ LIVET, OG MER ERFARING FRA ET LIV MED KRISTUS MIDT I SKITTEN, LIDELSEN, FATTIGDOMMEN, URETTEN I DENNE VERDENS JAMMERDAL ENN JEG HAR MED ØSTERS OG CHAMPAGNE. SOM NORDLENDING VOKST OPP I EN FAMILIE SOM HADDE FISK SOM FAG OG DERTIL STOR RIKDOM I FAMILIEN HVA MATKULTUR OG FERDIGHETER ANGÅR UTI TRADISJONELL KOKEKUNST, HAR JEG LIKE FULLT VOKST OPP MED KORTREIST GOURMETMAT I TOPPKLASSEN, DER FISK IKKE BLE ANSETT FERSK NOK TIL Å SERVERES SOM "FERSK KOKFISK" OM DEN IKKE FORTSATT SPRELLET LITT NÅR DEN KOM I GRYTA. FISK SOM VAR FISKET NATTEN FØR, "KOLTNA" OG STIV HOLDT IKKE SOM "FERSK FISK" TIL MIDDAG NESTE DAG. "FERSK FISK" I DEN NORDNORSKE KULTUREN JEG VOKSTE OPP MED VAR ENTEN TRUKKET OPP MED GARN I SAMME DAGS GRYING, ELLER MAN BLE SIMPELTHEN SENDT UT FOR Å DRA DEN PÅ JUKSE ELLER DORG NOEN TIMER FØR DEN SKULLE SPISES.

"ALT ER RELATIVT", OG EN GOD HISTORIE TRENGER IKKE VÆRE SANN FOR Å VÆRE GOD, SELV OM SANNHET ER NOE JEG ETTERSTREBER OG VERDSETTER MED STOR EGENVERDI, ENTEN DEN ER GOD ELLER IKKE, BEKVEM ELLER FRYKTELIG UBEHAGELIG. MEN MEN, IKKE ER JEG FULLKOMMENT GOD OG VIS, OG IKKE KJENNER JEG DEN HELE OG FULLE SANNHETEN, OGSÅ JEG KAN VIKE AV. DET ER BARE GUD SOM ER ABSOLUTT, FULLKOMMENT VIS, BESITTELSE AV ALL KUNNSKAP, RETTFERDIG, BARMHJERTIG, GOD OG SANN, HELLIG OG PERFEKT PÅ ALLE VIS. ALLE ANDRE STØRRELSER STÅR I RELASJON TIL HAM OG NOE ANNET. HAN ER FULLKOMMEN I SEG SELV, EN ABSOLUTT UMÅLBAR STØRRELSE, UTENFOR TID OG ROM I UNIVERSET SOM HAN HAR SKAPT, OVER OG UTENFOR OG HELT UAVHENGIG AV DET SKAPTE, SOM LIKEFULLT ELSKER SIN EGEN ENE SKAPNING, DEN HAN HAR SKAPT TIL Å LIGNE SEG SELV MEST SOM FRIE SKAPNINGER MED EGEN VILJE, OG IKKE SOM MARIONETTER I ET DUKKETEATER DER HAN HAR HELE REGIEN, AT HAN SOM ER OVER ALT OG UTENFOR DET SKAPTE SOM REN ÅND SOM PUSTET LIV I DØD MATERIE SOM BLE TIL MENNESKER MED SJEL GJENNOM EVOLUSJONEN, SÅ HØYT AT SELV OM ALT DET SOM VAR SKAPT GODT I UTGANGSPUNKTET PÅ ET TIDSPUNKT SOM FØLGE AV AT MENNESKET BLE NARRET TIL Å MISTRO SIN SKAPER SOM EN SOM VILLE HOLDE DET TILBAKE FRA Å BLI SOM GUD, OG BRØT DE BUD HAN GA DEM SOM GODE LEVEREGLER FOR SITT EGET BESTE OG FREM TIL NÅ BARE HAR HOLDT FREM MED Å FUCKE DENNE VERDEN OPP MED ALL LIDELSEN OG ELENDIGHETEN DET HAR FØRT TIL, SLIK AT HVER ENESTE USKYLDIGE BARNESJEL SOM SIDEN HAR BLITT TIL HAR BLITT FØDT INN I DEN KULTURELLE ARVESYND- DET ONDE MENNESKEHETEN HAR GJORT GJENNOM HISTORIEN, SELV TOK BOLIG I KJØTT OG BLOD OG KOM INN I TID OG ROM SOM MENNESKE OG SELV TOK DEL I OG BAR ALL DENNE LIDELSEN I SKIKKELSE AV EN TJENER, EN SNEKKER FRA ET OMRÅDE I ISRAEL SOM HADDE LAV STILLING I DEN JØDISKE KULTUR, FOR VED DET Å ENDRE MENNESKEHETENS SKJEBNE, HVOR ENDEMÅLET FAKTISK ER AT VI SKAL BLI HAM LIK ÅNDELIG SETT, OG GUD TIL SIST VÆRE ALT I ALLE. MEN SELV OM DENNE VERDEN SLIK DEN ER MED ALT ONDT SOM HAR SKJEDD OG FORTSATT SKJER UNDER SOLEN OG SLETT IKKE ER SOM DEN BØR VÆRE ER DØMT TIL UNDERGANG, ER DET ENKELTE MENNESKETS SKJEBNE FORTSATT IKKE AVGJORT SÅ LENGE DET ER LIV.

FOR DET ER IKKE NOK Å BARE HA "DEN RETTE TRO", HVERT MENNESKE SKAL OGSÅ DØMMES INDIVIDUELT ETTER SINE LIVSVALG OG GJERNINGER, DET GODE DU GJORDE MOT DE SMÅ OG DE SOM LIDER I VERDEN, OG DET DU IKKE GJORDE FOR DEM VED ANLEDNING. SÅ LENGE VI LEVER ER DET ALLTID MULIGHETER TIL OMVENDELSE, TILGIVELSE, NY START, BOT OG BEDRING. MEN SELV DE SYNDENE OG MISGJERNINGENE GUD UTSLETTER HORISONTALT I RELASJONEN MENNESKE-GUD, VIL FORTSATT VIRKE HORISONTALT I DE SÅR OG SKADER DET HAR VOLDT ANDRE OG VÅRE EGNE RELASJONER. DET MAN FØRST HAR GJORT, LIVET SOM ER LEVD, KAN IKKE GJØRES OM OG LEVES PÅ NY. SÅ HER OG NÅ OG VEI OG VALG VIDERE ER ALLTID OG FORTSATT AV AVGJØRENDE BETYDNING. JEG ER EN STERKT TROENDE KRISTEN KATOLIKK, MEN JEG ER IKKE FRELST FØR JEG ER IMÅL, HJEMME HOS GUD HVOR JEG MED OVERBEVISNING HÅPER Å KOMME. NÅR ALT ER ENDELIG AVGJORT, ONDT OG GODT EVIG ADSKILT, OG DE SOM KOM HELDIGST UT AV DET OG TIPPET NED PÅ RETT SIDE ER FULLKOMMENT RENSET, LEGET OG HELLIGGJORT OG FREMME I DEN PARADISISKE EVIG GODE TILSTANDEN DER INTET ONDT, INGEN SYKDOM, SORG, DØD ELLER LIDELSE MER FINNES, HVOR "GUD ER ALT I ALLE". OG FORTSATT ER DET BARE GUD SOM ER GUD, OVER ALT OG ALLE. MEN HAN VIL ALTSÅ STIKK I STRID MED DJEVELENS LØGN, IKKE HOLDE NOE TILBAKE FOR OSS, MEN GI OSS MER OG ETTER Å HA ERFRART "ALT ONDT OG ALT GODT" SOM FØLGE AV Å ETE DEN FORBUDNE FRUKTEN SOM HANG PÅ KUNNSKAPENS TRE, OG VI IKKE VAR MODNE NOK TIL Å TÅLE Å ETE AV, SÅ DJEVELENS LØGN TIL SYVENDE OG SIST BLIR STÅENDE SOM SANNHET. "DA BLIR DERE SOM GUD". MEN TIL HVILKEN PRIS!!! HELLE MENNESKEHETENS LIDELSESHISTORIE OG GRUSOMMHETER. DET ER HVA DET HAR KOSTET MENNESKENE, OG DET ER HVA KRISTUS TOK PÅ SEG FOR MENNESKENES SKYLD SÅ VI KAN LEVE OG HA NOE BEDRE I VERDEN NÅR HELE BEGERET ER TØMT UT, OG MENNESKEHETEN HAR LÆRT ALT ONDT OG ALT GODT Å KJENNE. INTET MINDRE!

ØSTERSEN SLIPPER VIRKELIG BILLIG UNNA MED Å ENDE SINE DAGER PÅ EN SENG AV IS DANDERT MED SITRON PÅ DE RIKES BORD!

ØSTERSEN SLIPPER OGSÅ UNNA MED GASTRONOMISK DILLETANTISK DANDERI OG TULLETE SNOBBERI OG "MODERNISERING" SOM NOEN NÅ DRIVER OG UTSETTER ARBEIDERKLASSENS ÆRLIGE ØL FOR. DET ER INGEN SOM VILLE FINNE PÅ Å LAGE "EN NY TYPE ØSTERS, MED ET HINT AV APRIKOSAROMA". ØSTERESEN ER ÆRLIG, DEN KAN MAN STOLE PÅ. DEN HOLDER TETT! LIKEFULLT ER DET ALLTID NOEN SOM TAR ANSTØT AV DET SOM ER ÆRLIG OG EKTE, SELV NOE SÅ NATURLIG OG USKYLDIG SOM EN ØSTERS ER FOR NOEN "A CREAPY CREATUR", SLIMETE OG EKKEL. SÅNN ER DET BARE, FOLK HAR IKKE BEDRE VETT ;-) 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits