"Jeg vet best"

Vi lever i ei vanskelig tid, mildt sagt uten å gjøre noen teologisk utredning om endetiden ut av det, for det har jeg ikke kompetanse til.

Og på samme tid er mange av menneskenes problemer de samme som de alltid har vært under denne solen vi lever. Noe er bedre enn før, noe er mye verre enn før- og verre skal det bli. Men lystet og mørket lever side om side i verden, samtidig som mørket blir større, trer også lyset klarere frem for de som har evnen til å se det.

Det finnes få Helgener, og de som måtte finnes av fullkomment slag, likdedannet med Kristus og i alt ett med Guds vilje i denne verden, må som Kristus i sin åndelige fullkommenhet fremfor Noe menneske, være veldig ensomme og under konstant press i denne verden. Alene i sitt slag, fullkommen som Kristus, lider en Helgen mye ondt og utsettes for det samme, desverre også internt i Kirkens religiøse elite som om de er aldri så rettroende og erkekonservative krampekatolikker i noen tilfeller ser seg blinde i sin rettroendhet, ufullkomne som de er, og farer vill fordi de er mer opptatt av læren om de er aldri så sikre i sin tro at Mørket blir deres Lys, bokstaven og det kulturelle og tradisjonelle får for stort fokus. Det er ganske allminnelig utbredt i så og si ethvert Kirkesamfunn som bekjenner seg til Kristus, at man i større eller mindre grad blander sammen Troen, Læren og Ånden. Gud, den levende Ånd er ikke statisk og stivnet, den er levende og dynamisk og tar den troende som evner å bevare sin ydmykhet, føye seg og følge Ånden med til uventede steder man ikke hadde forutsett og visste om.

Og jeg er overbevist om at den min Gud, Min Kirkes Gud, Herre og høyeste autoritet også er min GODE PAVE FRANS HØYESTE AUTORITET, OG AT DET ER HANS YDMYKE TRO OG EVNE TIL Å LA SEG LEDE MYKT OG VILLIG DIT GUD ALENE FØRER HAM FULLT OVERGITT TIL GUD OG FYLT AV GUDS ÅND MED GODT SYNLIG ÅNDELIG FRUKT SOM ER ET SMYKKE HAN HAR VUNNET GJENNOM MANGE ÅR. GLEDE, FRED, BARMHJERTIGHET, KJÆRLIGHET SOM ER ÅRSAKEN TIL AT NETTOPP HAN BLE UTVALGT OG SALVET AV GUD TIL Å TA KIRKEN LITT VIDERE I EN RETNING NOEN AV DE MEST STIVNEDE KONSERVATIVE KULTURKATOLIKKER MURRER OVER, MEN GUD HAR GITT MEG GODE KLARE ØYNE, SÅ JUST NU TROR JEG VI ER PÅ RETT VEI OG HAR BLITT VELSIGNET MED EN YTTERST GOD PAVE SOM LAR GUD SELV LEDE.

Samme Gud som er alle menneskers Gud uavhengig av tro, og som på jorden har sjenket den katolske Kirke den største fylde av sannheten og større åndelige skatter, mer mystisk innsikt enn noen annen Kirke på jorden, den Gud som blot ved min tro og fulle overgivelse til ham, ledet meg til den katolske Kirke uten at jeg noen sinne hadde vært i nærheten av å tro at jeg skulle ende opp som katolikk, men det har vært til min største velsignelse, frigjøring, personlige oppreisning og vekst, ved Kirken og de Gud bandt meg særlig tett sammen med der, har det skjedd mirakler i mitt liv og åpnet seg muligheter jeg ikke trodde var mulig, og jeg har der funnet det som er helligere, sannere, riktigere, mer åndelig ekte og verdifullt og "slik det bør være" etter den lære jeg har mottatt og det jeg først lærte fra Bibelen og Evangeliet selv, og trodde, enn jeg hadde håp om å finne i denne verden. Blot ved det gode jeg har sett, mettes en sult og stilles en åndelig tørst, og blot med vissheten om at det finnes, at det er noen Prester og noe i denne verdens "kristenhet" som er nøyaktig slik det skal være, hellig rent sunt naturlig åndelig ekte og sannt og overmåte godt, kunne dødd med fred om ikke Gud fortsatt ville ha meg og hadde bruk for meg her. For da er det håp! Og det er Mer enn håp. Det er lys Ånd og Sannhet. Ikke fariseerisme, ikke "menneskelig religiøsitet" og blind solformørket bokstav tro, Men en Sann tro, og en Sann legemliggjort etterlevelse. For en gave! For en ressurss for Kirken og de troende, barna, den oppvoksende generasjon. Slikt gir meg dyp glede, langt utover "meg og mitt", og vekker så alt annet enn misunnelse i meg, det metter meg heller dypt enn å vekke begjær i meg av noe slag. Min kirke burde skatte slike høyt! Respekt!!! Slikt får meg automatisk til å gå litt stillere i dørene og kjenne meg ydmyk over egen ringhet og skabbflekker. Det er mer enn jeg kunne håpet på! Men den som ber han får, og den som bier på Herren har mye godt i vente. Tydeligvis! Noen ganger får man så mye og blir så rikt velsignet at man blir flau.

Når man hisser seg opp med eller uten rette, og vil løpe for langt i den ene eller andre retning, griper etter stein og mener man er i sinn fulle rett til å kaste den. Gir seg til å rope ut harde uforsonlige ord, bastant, egenrettferdig og skråsikker i sin sak på at "Jeg vet best! Jeg er i min fulle rett, selv om det jeg gjør er fullstendig galt!", og det blir sagt for mye, man selv sier for mye, alt for mange ord, hastig og uklokt slengt ut. Og når man tror man "har skjønt det hele, og nærmest alen besitter den hele og fulle sannhet og innsikt". Sitter det alltid en eldre, modnere kvinne der et sted, som er hardere røynt og prøvd i både liv og lære, med en tro som ikke svikter om det smalt, med et litt mykere og mer barmhjertig hjerte som "vet bedre enn som så". For det er ikke lett, livet skal ikke være lett og det er så mye man aldri kan lese seg til og forstå med hodet alene. Noe sitter dypere, og i det smertede "morshjertet" finnes det noe som forstår mer enn ord og vet bedre enn all boklig kunnskap.

Vi er bare mennesker. Det er synd for mange mennesker. Det er ikke så lett å være et helt allminnelig dødelig menneske av mykt og sårbart kjøtt og blod, men det er nettopp det vi må være om mennesket skal ha en sjans.

LA DEN SOM ER FULLKOMMEN OG UTEN SYND KASTE DEN FØRSTE STEINEN PÅ DEN SOM BÆRER SIN SYND GODT SYNLIG FOR MENNESKENES BLIKK...HVEM ER VI TIL Å DØMME NÅR DET KOMMER TIL STYKKET? ER IKKE VI OGSÅ BARE SMÅ MENNESKER AV KJØTT OG BLOD OM GUD HAR VELSIGNET NOEN AV OSS ENDA SÅ RIKT OG GITT OSS SÅ MANGE FORTRINN FORAN ANDRE SOM KATOLIKKER. VÅRT KJØTT ER NEPPE AV EN ANNEN OG BEDRE KJØTTKVALITET SLIK VI ER FRA NATUREN ENN ET HVERT ANNET MENNESKE AV HVILKEN SOM HELST TRO, RASE, RELIGION, ETNISTIET, LEGNING, STATUS OG ALT SLIKT SOM I DET YTRE SKILLER OSS FRA HVERANDRE SOM MENNESKER. LA OSS IKKE BRUKE SAMME MÅLESTOKK SOM VERDEN I ALLE TING, OG I ALT GI OSS SELV FORRANG FORAN ANDRE FORDI VI ER SÅ HELDIGE AT VI HAR FÅTT NOE FRA GUD SOM IKKE ALLE ANDRE HAR FÅTT. HAR VI FÅTT VÅR RIKDOM, VÅRE SKATTER OG NÅDEGAVER FOR VÅR EGEN SKYLD OG FOR Å ROSE OSS OG SLÅ DE DÅRLIGERE STILTE OG FATTESLIGERE UTRUSTEDE I HODET OG UNDERTRYKKE DEM OG NEDVURDERE DEM SOM OM VÅRT MENNESKEVERD ER STØRRE. DA OPPFØRER VI OSS SOM BORTSKJEMTE BARN. VI GUDS BARN SOM HAR FÅTT DEN NÅDEN DET ER Å BLI KATOLIKKER MED ALT DET INNEBÆRER AV GODER OG FORDELER OG RIKDOM, ENTEN DEN BLE GITT OSS SOM BARN AV TROENDE KATOLSKE FORELDRE ELLER SENERE SOM KONVERTITTER, FIKK DET VEL IKKE HELT SOM FØLGE AV AT VI ER MERVERDIGE FORAN ANDRE, OG VI ER NOEN STORE HELDIGGRISER SOM HAR FÅTT SÅ MYE OG BLITT SÅ VELSIGNET SYNDERE SOM VI ER. SÅ DA MÅ VI TÅLE PAVEN TALE TIL ANDRE ENN OSS MED NÅDE, RAUSHET OG MILDHET UTEN Å HISSE OSS OPP OVER AT "DE USKIKKELIGE BARNA" SOM IKKE HAR VUNNET VÅR VERDIGHET, DEN GUD HAR VELSIGNET OSS MED, IKKE "STEMMER HELT MED KATOLSK LÆRE" ;-)

ET MORSHJERTE ELSKER SELV NÅR HUN VET AT DET BARNET GJØR ER HELT FEIL OG LANGT BORTE FRA SANNHETEN, OG SORGEN OVER DET FORTAPTE BARN ER IKKE TIL Å BÆRE, SÅ I SITT HJERTE, I SIN TRO, SITT HÅP OG SIN KJÆRLIGHET BÆRER HUN SITT BARN TIL GUD SELV HAR SAGT SISTE ORD, FOR IKKE ENGANG DØDEN ER UTEN HÅP OM FRELSE. FOR GUD ELSKER OSS MENNESKER GENERELT, OG DE DØPTE HAR HAN FORPLIKTET SEG LIKE STERKT I FORHOLD TIL SOM SINE BARN, OM DE LØPER ALDRI SÅ LANGT VEKK FRA HAM MED FRITT OVERLEGG. OG OM ET GODT MORSHJERTES KJÆRLIGHET KAN TÅLE DET MESTE OG MER ENN DE FLESTE UTEN Å GI BARNET OPP, BLOT SLIK VI EN KVINNE ER SKAPT FRA NATURENS SIDE MED EN NATURLIG STERK KJÆRLIGHET TIL SITT AVKOM NÅR VI ER SLIK VI SKAL VÆRE RENT MENNESKELIG, HVOR MYE STØRRE TROR DERE IKKE GUDS HJERTE ER, HVOR MYE MER TÅLER IKKE HANS KJÆRLIGHET, HAN SOM VED INKARNASJONEN I KRISTUS SOM MENNESKELIG LÆRER OG PROFET, FORKYNTE "DØM IKKE!" "FORDØM IKKE!" SOM EN ADVARSEL FORDI VI UFULLKOMNE MENNESKER HAR EN SLIK STYGG TENDENS TIL Å SE FLISEN I VÅR BRORS ØYNE UTEN Å VÆRE BJELKEN I VÅRT EGET ØYE VAR, OG SVELGE HELE KAMELREKKER UTEN PROBLEMER MENS VI AVSILER MYGGEN OG GJØR ET STORT NUMMER UT AV DE MINSTE TING.

JEG TALER IKKE BARE TIL ANDRE, JEG TALER OGSÅ TIL MEG SELV! OG OM MAN FØRST SKAL BEGYNNE Å DØMME ANDRE ETTER BIBELENS LÆRE, BØR MAN IALLFALL IKKE GJØRE DET UTEN FØRST PÅ ET TIDSPUNKT Å HA HOLDT ENN ALDRI SÅ LITEN LOVISK DOMMEDAG OVER SEG SELV. DA NÆRMER MAN SEG UTTALERETT ;-) JEG HAR JO SÅ STOR RESPEKT FOR BIBELEN JEG, SÅ DET HAR JEG SELVFØLGELIG ALT GJORT. SLO MEG SJØL HELSELAUST I HODET MED MOSELOVEN SÅ DET HOLDER, OG ENDA MENER JEG DEN ER GOD. LOVEN ER GOD, OG OM VI HADDE OVERHOLDT DEN TIL PUNKT OG PRIKKE HADDE DEN KUN VÆRT ET GODE FOR OG TIL VELSIGNELSE FOR ALLE. OM VI ALLE VAR RETTFERDIGE ETTER LOVEN, HADDE DEN IKKE UTLØST NOEN FORBANNELSE ELLER REPRESALIER A LA SHARIA, FOR STRAFF ER JO KUN BEREGNET PÅ LOVBRYTERE. DER SIER JEG STOPP FOR DENNE GANG. "DEN" DISKUSJONEN KAN VI TA EN ANNEN GANG.

LITT MILDHET, GODHET, ØMHET OG KJÆRLIG OVERBÆRENHET ER ALDRI ET ONDE I DENNE VERDEN, UANSETT RELIGION. I MØTE MED DET DYPESTE MØRKE, DEN STØRSTE NØD OG MENNESKELIGE LIDELSE OG ELENDIGHET I VERDEN, KAN SELV EN NÆRT FORESTÅENDE HELGEN BLI MOTLØS OG BEGYNNE Å UNDRE SEG OVER HVOR GUD KAN VÆRE I ALT DETTE. HOLOCAUST DREPTE TROEN I MANGE, MEN KRISTUS VAR OGSÅ DER. GUD ER ALLTID DER, OGSÅ I SJELENS ALLER MØRKESTE NATT. IDET VI KOMMER HAM SÅ NÆR AT VI IKKE HAR ØYNE I SJELEN SOM KAN TÅLE DET PÅ GRUNN AV DET SVAKE STOFFET VI MENNEKSER ER GJORT AV AT ALT BLIR SVART OG VI IKKE KAN SE HAM I DET HELE OG FØLER OSS GUDSFORLATT OG FORKASTET, JUST DA ER DET VALGET VI TAR OM Å LIKEFULLT HOLDE FAST PÅ TROEN NÅR LIVET ER EN ÅNDELIG ØRKEN, OG HIMMELEN SYNES STENGT OG ALT ER HÅPLØST, AV SÅ AVGJØRENDE BETYDNING AT DET KAN SKILLE MELLOM FORTAPELSE OG KANONISERING. "VERDEN" KAN IKKE SKJØNNE DEN KAMPEN MAN STÅR I PÅ TROENS OG HELLIGGJØRELSENS VEI FOR IKKE Å GI OPP OG GI ETTER FOR DE MØRKE OG DESTRUKTIVE KREFTENE NÅR DET SER SOM SVARTEST UT OG VI LIDER SOM MEST. MEN VI VET, SÅ SANT VI TROR OG STOLER PÅ GUD, AT LYSET VINNER IGJEN OG IGJEN, OG AT DJEVELEN IKKE KAN UTSLUKKE DET OM ENN HAN TAR VÅRE LIV OG ALT VI HAR KJÆRT. SÅNN ER DET BARE. FOR DEN SOM TROR.

IN GOD WE TRUST! HAN KOMMER OSS ALLTID TIL HJELP OG UNNSETNING PÅ DEN ENE ELLER ANDRE MÅTEN, SENDER MENNESKER I VÅR VEI SOM GJØR AT VI IKKE MISTER MOTET MEN KAN FORTSETTE VÅR GJERNING I VERDEN. JEG ER INGEN HELGEN, MEN MOR THERESA BLE EN AV DE ENKELTE REGNER FOR "EN AV DE MINSTE HELGENER". MON DET. GUD VET BEDRE ENN NOEN HVEM SOM ER DEN STØRSTE OG HVEM SOM ER DEN MINSTE I HANS RIKE, OG DET RIMER ETTER HVA JEG HAR FORSTÅTT SJELDEN HELT MED HVORDAN TING RANGERES I DENNE VERDEN, UTEN AT JEG ET ØYEBLIKK ER I TVIL OM AT JEG SELV ER EN AV DE SMÅ STØRRELSENE I GUDS RIKE OG IKKE BARE I VERDEN OG KIRKEN, SAMTIDIG SOM ENDEL AV DE SOM ER STORE I VERDEN OG KIRKEN, SOM PAPA FRANS, ER STORE STØRRELSER I GUDS RIKE OGSÅ, MENS ANDRE KAN HA HØY STILLING OGSÅ SOM GEISTLIGE, UTEN Å VÆRE NOEN "KONGELIG HØYHET" I DET HELE I GUDS RIKE HELLER ENDA MINDRE ENN SELV SÅNNE SMÅ SKADDE TIDVIS NOKSÅ UTÅLELIGE VESENER SOM INNIMELLOM KAN SETTE DEN BESTE HARDT PÅ PRØVE OM DE FÅR RØYNT MEG. BUT THEN AGAIN, HVA VET VEL JEG OM SLIKT SOM ER SÅ LITEN OG LEG, DET BLIR VEL MEST "SYNSING FRA ET KATOLSK BARNS FORVIRREDE HODE". Kanskje...

GUD VET BEST, HVEM HAN HAR UTVALGT FORAN DE MANGE SOM BLE KALT OG HVA SOM LIGGER I DEN ENKELTE UTVALGTE, HVA SOM KJENNETEGNER DE UTVALGTE OG HVA HAN HAR UTVALGT HVER ENKELT TIL, NOEN UTVALGTE HAN MER SOM KONGER FOR SINE FORTTRINNS SKYLD TIL EN STOR SYNLIG TJENESTE, ANDRE SOM "DÅRER" FOR Å JEKKE NED DET STORE OG VISE I VERDEN. DET BESTE ER Å IKKE GJØRE SEG FOR HØYE TANKER OM EGEN ROLLE OG PLASS. VET "DE UTVALGTE" NØDVENDIGVIS SEG SELV UTVALGT AV GUD? ET LITE MENNESKE VILLE SANNSYNLIGVIS FÅTT STORHETSTANKER OG KOMMET UNDER SAMME DOM SOM DJEVELEN OM DET FIKK SEG VITE UTVALGT AV GUD. ATT DET ER MYE VILLFARELSE UTE OG GÅR I DISSE TIDER ER DET IKKE TVIL OM. MEN "DE UTVALGTE" KAN ALTSÅ IKKE FØRES VILL. SÅNNE TRENGS VIRKELIG! HVEM ER DE? HVA SIER GUD I VÅR BIBEL OM HVEM HAN VIL UTVELGE SEG? OG HVEM HAR HAN TRADISJONELT UTVALGT SEG? KAN HENDE BURDE VI I DISSE TIDER IKKE BARE KALLER FLERE, MEN OGSÅ OM AT HAN UTVELGER SEG FLERE BUNNSOLIDE "SØYLER OG TEREBINTER" SOM KAN RAGE SOM STABBESTEINER OG BAUTAER I TRO OG LÆRE TIL Å VEILEDE OG LOSE ANDRE, SLIK AT VILLFARELSEN BLIT MINDRE OG FRAFALLET BEGRENSES?

Da Kristus hang på korset, fullstendig gjort til ett med menneskehetens synd og forbannet, mørket hvilte over Ham, var han- Guds Sønn, den utvalgte Messias, ett med Faderens vilje gjort til ett med verdens synder, det mest Gudsforlatte menneske og ropte ut "MIN GUD, MIN GUD, HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?" Nå, som jeg har det verre enn noe menneske, helt grusomt, og trenger deg som mest, jeg som har gjort som du ville? Men nettopp der ble menneskehetens skjebne endret. Og han visste det, selv om selv Jesus- der og da i et øyeblikk tvilte, og hans siste ord var: "DET ER FULLBRAGT!" Så døde han.

MEN, MEN "SELV HELGENER MÅ SOVER INNIMELLOM OGSÅ". SÅ NÅ SIER JEG NIGHTY, NIGHTY! 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits