"Salaam Aleikum"

"Og de sier; Fred, Fred! Og det er ingen fred..." (sitat fra Bibelen)

Assalamu alaikum (arabisk: السلام عليكم, As-salāmu `alaikum) er et arabisk uttrykk og talemåte brukt som hilsen mellom mennesker. Uttrykket har betydningen fred være med deg, og nyttes av både arabiske muslimer og arabiske kristne. Kortformen salaam er vanlig brukt.

Om skrivemåten av Salaam aleikum, det avhenger jo en smule av hvor man kommer fra, hvordan språket der man er fra, er. Å skrive Selam er feks vanlig for tyrkere og folk fra Balkan, fordi de der uttaler e'en som en a, på grunn av hvordan språket deres er bygget opp.

Assalamu alaikum (arabisk: السلام عليكم, As-salāmu `alaikum) er et arabisk uttrykk og talemåte brukt som hilsen mellom mennesker. Uttrykket har betydningen fred være med deg, og nyttes av både arabiske muslimer og arabiske kristne. Kortformen salaam er vanlig brukt.

Hvis noen hilser én ved at sier "assalamu 'alaikum", svarer man: "wa 'alaikum wassalam" (aleikum salaam) eller "fred være med dig også" (wa = og).

Vi katolikker hilser også de nærmeste rundt oss og tar dem i hendene med hilsenen "Kristi Fred", eller "Guds fred". Bibelen snakker en god del om krig i det gamle Testamentet, men enda mer om Fred. Kristus sier han vil gi oss som tror på ham (sjele-) fred og Evangeliet og budene gir oss jo en vei til fred, det er bare det at så få tar imot det, og enda færre lever etter det. Gud ønsker fred, men vi mennesker er oss selv like og "fucker det opp hver gang", derfor vil Gud i endetiden, når lovløshet, villfarelse og synd tar over ta freden bort fra jorden, og "det skal være krig og rykte om krig" og "menneskene skal bli grepet av angst når hav og brenninger bruser". Det er profetert, Gud vet det, han lar det skje. Det er en konsekvens av at vi har "ett av treet som gir kunnskap om godt og ondt", har syndet mot vår skaper og mistrodd ham til fordel for løgnen. Men det er jo vi mennesker som Gjør det onde, ikke den Gode Gud. Skjønt han på tross av sin store Kjærlihet, Nåde og barmhjertighet som vil at selv den verste synder skal vende om ikke er noen Pusekatt, og kan være en grusom fryktingydende Gud fordi han er en Rettferdig Gud som ikke kan tåle det onde, og hevner urett.

Det som skjedde 9.11.2009 hvor islamistiske terrorister fløy rett under nesen på verdens beste etterretningstjeneste og rammet Twin Tower, symbolet på vestlig/amerikans økonomi og også kræsjet et fly rett inn i Pentagon, hjertet i USA`s militærmakt kunne ikke skjedd uten at Gud lot det skje. USA har begått urett både i sin krigføring ute i verden, som Irak-krigen og krigen i Afgahanistan, som har kostet mange, også sivile liv, og påført store skader. At USA`s krigføring ute i verden alltid har vært så rettferdig og "ren" kan ingen påstå. Som økonomisk stormakt har multinasjonale selskaper også utbyttet mange u-land og land der fattigdommen er stor med ut fra kyniske kommersielle egeninteresser. Intet er svart-hvitt ifht hvem som er "onde" eller "gode", for Gud er vi alle enkeltindivider som vil få en individuell dom etter hjertelag og gjerninger.

Jeg drister meg til en "Tabu kopling" mellom et bilde fra 9.11 og en sang av den Vise spirituelle mann Leonard Cohen, som selv syntes å være veldig desillusjonert i sin tro, men overlot det hele til Gud og var innstilt på å ta det som måtte komme, dom eller frelse etter sin død. Og det er klokt, for det er ikke engang Vår tro, BARE GUD DET KOMMER AN PÅ TIL SYVENDE OG SIST! Jeg tror Leonard Cohen i sin sjels siste og mørkeste natt, i erkjennelsen av at "jeg er ikke bedre", jeg vet ikke hva som møter meg, Gud synes meg så fjern, men jeg overlater det til Ham alene, lar det stå til, så jeg er klar! Det er helt i samsvar med JOHANNES AV KORSET`s lære. Den som ser åndelig interessert og vil vite mer kan lese Wilfred Stinissens bok "Natten er mitt Lys". Når man virkelig nærmer seg Gud blir det først helt mørkt, fordi man blir så blendet, og Gud synes langt borte, man kjenner seg alene og fortapt. Da er gjennombruddet nært forestående, man er klar til å gå opp på Karmel og se Jesus i sin herlighet, gå inn i Lyset!

Det ligger et slør over alt hellig, og Herrens veier er uransakelige, han virker i det skjulte, og avdekker nå i Endetiden litt etter litt det som har vært skjult fra tidenes morgen, så vi må regne med den ene avsløringen etter den andre, slik sannheten om misbruk av barn utført av apostler som i sin tjeneste har status som "in persona Christi"- Kristus selv, også ble avduket. Og med det vitner de Mot Kristus, og mot Vår Mor Kirken som de har besmittet og gjør til en skjøge med sine avskyelige handlinger, og bringer oss i vanry blant folkene! Hadde ikke de kristne gjort så mye ondt og veket så av fra Kristi lære i sine liv, hadde flere tatt imot Evangliet. For verdens motstand mot Kirken og "de kristne" er ikke bare fordi verdens Fyrste mot oss og forfølger oss, men lidelser og vanry vi har påført oss selv ved våre synder. Jesus har også, så sant vi tror Evangeliet gjort det klart og tydelig, at i dommen vil han ikke kjennes ved alle som har påkalt Hans navn, forkynt, profetert og kalt ham Herre, fordi deres hårdhet, egenrettferdigher, selvforherligelse, egenrettferdighet, gjerninger og unnlatelses synder mot de små, de som lider i verden vitner mot dem! Det sekulære vesten, Norge inkludert er blendet av det som er i verden; kjødets lyst og øynenes lyst, rikdom og vellevnet, og mange har villet seg langt bort fra Gud, Troen er svak og på vikende front til fordel for verdslig sekulær tenkning, normoppløsningen stor, Guds lov og bud gjort til intet og folk "sover" i velstandskoma og lar seg underholde av det som er uten substans. Teologisk vil folk bare ha det som klør dem i ørene, så "liberalteologer" og på den "konservative legmannsiden" som mener å lese Bibelen rett forfører karismatiske Pastorer folk til å tro at de vil oppnå verdslig økonomisk suksess om de bare gir så det svir til den styrtrike menigheten. De sier de tjener Kristus, men det er Mammon som står sterkest. Og norske kvinner er så "frigjorte" at de har glemt Gud, syns det er greit å få uønskede barn avlivet ut fra egoistiske motiver, og vil helst bare leve i sine lyster, og ikke ta imot tilrettevisning til Livet! Sånn sett er en del av de muslimske kvinnene som dekker seg til og kun har åpning for øynene, i sin Gudshengivelse mer seende enn vestlige kvinner, som er lettkledte og skamløse som bare det, men har bind for øynene! Få ser hva som skjer i verden, og hvor det er på vei, men til sist vil nok også Nordmenn våkne med et smell. Tyven kommer om natten, og Herren kommer en dag menneskene ikke ventet det. Menneskene vil slik vi kan lese det i Bibelen, "kjøpe og selge, gifte seg og skille seg" og ane fred og ingen fare, til Han de ikke trodde på, Han de holdt oss for å være dårer på grunn av. "For Herrens dag kommer, den grusomme og forferdelige". Og den dagen er det ingen som ler!

Moseloven, som vi i stor grad har felles med muslimene i deres Sharialov, er ikke Ond! Den sier noe om hva som er godt og ond, og er en veiviser og rettleder til et godt, hellig og rent liv. Om vi ikke syndet og gjorde ond var Loven intet problem for noen. For straff og dom er for lovbrytere. Men den som selv tror seg rettferdig for Gud etter Loven og utøver straff og dom over andre etter den, er under Lovens forbannelse, for vi har syndet alle som en, mye eller lite, og den som har forbrutt seg om så mot det minste bud i Loven har etter den kristne lære forsyndet seg mot Hele Loven.

Jesus kom med Nåden, som setter oss fri fra Lovens forbannelse og syndens lovmessighet. Men om vi forstår at Loven ikke er opphevet, lærer oss om synd og hvor alvorlig det er; for synd volder alltid oss selv og andre skade og fører til det som er ondt, enten vi ser det eller ikke, fordi vi har mottat Sannhets Ånd, farer vi ikke vill, synder vi ikke så lett. Når vi skjønner at Kristus er Guds Sønn, Messias og hva han har gjort og lidd for oss, hva Gud ved Ham i kjærlighet og barmhjertighet har frigjort oss fra, og øver oss i Gudsfrykt, Gir vi oss over til Hans ledelse og synder ikke så lett. Men om vi synder, straffes vi ikke med død slik det før var, etter Guds rettferdiggjørelse ved Tro og tillit og en gjenopprettet Gudsrelasjon, slik det var før syndefallet, og slik vi er fra dåpen i barndommen som barn av Guds Rike før vi har syndet, om vi bekjenner våre synder og omvender oss, og med godt fortsett går videre i tro på helliggjørelsensvei, reiser oss og faller, snubler i egne bein, fristes og faller mens Gud gjør utgangen av det slik at vi kan tåle det, og ved omvendelse, bekjennelse, ved å be om Nåde og søker Guds vilje med våre liv, for den er god,  reiser Han oss opp igjen, setter oss i Frihet, styrker oss og holder oss oppe på Helliggjørelsens vei. Tro er visshet om det vi ikke kan se, overbevisning om det som håpes. Ved Kristi Bønn til sin far, som vi som Guds barn har del i ved tro, bevarer han oss for det onde, og gjør oss ydmyke og villige til å leve et liv med verdighet etter Nåden, tilgivelsen og kjærlighetens lov, og ikke med kalde, harde hjerter etter lovens bokstav, med dom og fordømmelse. Men enten vi synder mens vi lever etter Loven, eller lar være å synde uten loven, er det ikke ene troen og bekjennelsen det kommer an på, men Gudshengivelse, hjertelag, og gjerninger utsprunget fra den Ånd som er i oss, som virker det gode i Alle mennesker, og alt samvirker til det gode for den som Tror. Slik kan en god, barmhjertig og from muslim, som i Gudshengivelse og Gudsfrykt viser godhet og barmhjertighet mot andre, og synder lite, få en mildere dom enn en kristen som tror seg rettferdig, men vender Nåden til skamløshet og gjør det som er ondt i Guds øyne. Og selv om vi håper og setter vår lit til Kristus med overbevisning, har vårt anker i Ham bak forhenget til det aller helligste i himmelen, hvor alle bønner stiger opp og han gjør Prestetjeneste på Melkisedevs vis til evig tid, hvor hans eget hellige rene blod, da han ble gjort til synd for oss, som et slaktet som et offerlam hvis blod renser oss fra synd og forsoner oss med Gud,  lik en syndebukk som folkenes synder ble lagt på, før han ble sendt ut i ørkenen der djevelen har sin bolig og Gud ikke er å finne. Tror du dette, har du løfte om frelse, og renses ved dåpen, sakramenter hvor du drikker Jesu hellige blod, og botens sakrament når du synder, for mennesket er svakt, ånden er villig men kjødet er svakt og fristelsene mange, vi har så mange lyster og begjær, ser oss lett så blinde på det som er i verden, vil så gjerne gå vår egen vei, stoler for mye på oss selv og vår egen forstand. Slik er menneskets natur ond, og ligner dyrets, mens Gud er god og leder oss på rett vei. Og om vi er utholdne, tåler tukt og tilrettevisning, bygger vi gjennom lidelser, trengsler og prøvelser karakter så vi blir sterke. Det er noe ganske annet enn læren til endel "luttherske liberalteologer", og kristne som setter sin lit til sin akademiske forstand, kun har syn for det som hører mennesket etter verdens lov og lære til, og i overmot uten Gudsfrykt lager sin egen lære, skaper splittelse, klør folk i ørene med det de vil høre, har veket av fra den første lære og fører andre på avveie, gjør Guds ord til intet til fordel for menneskebud, og ikke skiller Guds Ånd fra Verdens Ånd, den som står Gud imot.

Men den som vet å skille løgn fra sannhet, har forstand til å kjenne den Sanne, skille ondt og godt, rent fra urent, synd fra hellighet, urett fra rettferdighet med troens vilje til det som er godt og lenget etter at denne verdens ondskap, nød urenhet og også egen urenhet og hang til synd skal ta slutt og bringes til ende, hater sitt liv i denne onde verden, søker Sannheten, søker Gud av hjertet og holder ut til enden, tåler lidelse for Kristus og har vilje og hjertelag og kjærlighet til å gjøre vel mot andre, selv om evnen svikter, Skal bli frelst. Vi har enda ikke nådd troens endemål og er fremme hos Gud der alt er kjærlighet, ingen synd, intet ondt, og ingen kan synde fordi de ved Hans avglans når vi ser ham utilslørt er fullkomment rene og hellige, er frelsen enda bare et Håp som vi setter vår litt til med overbevisning. Men det er få som blir ett med Guds vilje i alt, Helgener alt her i tiden, og enda de har til det siste synder og brister å bekjenne, for hvem er så fullkommen så lenge han eller hun er i kjøttet at de kan rose seg for Gud? Så er det heller ingen som av Kirken blir kåret som Helgener før etter sin død. Den ydmyke setter sin lit til Gud alene, og alene ved Kristus blir vi fullkomment Helliggjort, ikke av oss selv tross alt vårt strev.

Kristi fred være med dere! 

Lyrics: Leonard Cohen, 1988 Sony Music Entertainment Canada Inc.

They sentenced me to twenty years of boredom
For trying to change the system from within
I'm coming now, I'm coming to reward them
First we take Manhattan, then we take Berlin

I'm guided by a signal in the heavens
I'm guided by this birthmark on my skin
I'm guided by the beauty of our weapons
First we take Manhattan, then we take Berlin

I'd really like to live beside you, baby
I love your body and your spirit and your clothes
But you see that line there moving through the station?
I told you, I told you, told you, I was one of those

Ah you loved me as a loser, but now you're worried that I just might win
You know the way to stop me, but you don't have the discipline
How many nights I prayed for this, to let my work begin
First we take Manhattan, then we take Berlin

I don't like your fashion business mister
And I don't like these drugs that keep you thin
I don't like what happened to my sister
First we take Manhattan, then we take Berlin

I'd really like to live beside you, baby
I love your body and your spirit and your clothes
But you see that line there moving through the station?
I told you, I told you, told you, I was one of those

And I thank you for those items that you sent me
The monkey and the plywood violin
I practiced every night, now I'm ready
First we take Manhattan, then we take Berlin

I am guided

Ah remember me, I used to live for music
Remember me, I brought your groceries in
Well it's father's day and everybody's wounded
First we take Manhattan, then we take Berlin


 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits