MOT!

Hvis du er en skikkelig tøffing, og gjør et vågestykke helt uten frykt, er du ikke like modig som den som er redd men likevel gjør det.

Om du brenner for en sak som har bred støtte, og ditt arbeid for den gode sak høster stor popularitet, er du ikke like tapper som den som står opp for det han tror på også når det koster, gjør ham uglesett og upopulær.

Om du sier det "alle liker å høre", synger i samstemt kor og aldri provoserer noen kan du da ta noen personlig ære for å være og mene "akkurat som de andre"? Er det ikke den Ene stemmen, narren som sier det ingen andre tør å si, som kanskje tråkker over noen grenser, og rusker i etablerte Sannheter og forestillinger, han som kan avvepne med en beisk kommentar og bitende ironi og snu ting litt på hodet, eller den lille gutten eller jenta som liksom bare "plumper ut med det" som er verdt å lytte til, som kan gi "Keiseren" en korreks?

Vær deg selv! Gud skaper ikke blåkopier, bare originaler. Og alle vet at originaler som bare finnes i ett eksemplar, er mer verdifulle enn det som er masseprodusert allemannseie. 

14 kommentarer

Laila Monica Nikolaisen

05.05.2017 kl.13:12

JEG ER IKKE SINNSYK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.20:47

Gode deg: Laila Monica Nikolaisen. For meg er du en ukjent, og jeg vet verken hvem eller hva du er, og er heller ikke leser av din blogg her inne. Jeg er skribent og har et uttrykksbehov. Jeg bruker ikke blogg.no som sosialt media eller community. Frimodige ytringer er enhver tillatt, men det står fritt hvem som vil lese hva. Man kan heller på ingen måte regne med at alt man ytrer vil bli like godt mottatt av alle, men vi må gi rom for ulike meninger, emnevalg og stiler. Jeg vet som sagt ingenting om deg, men når du gjentar samme kommentar om at du "ikke er sinnsyk" på to av mine blogginnlegg rett etter hverandre som har ligget ute på shouten kan det forstås som at noen har slengt med leppa til et eller flere av dine blogginnlegg og kalt deg sinnsyk (noe som er helt unødvendig, om man synes noe er "sinnsykt" kan man lett forbigå det), men om du på grunn av det nå er igang med å "fortelle alle at du Ikke er sinnsyk" på grunn av en kommentar noen måtte ha kommet med, er du muligens det man kaller PARANOID! Og om så er tilfelle og dette ikke bare var en dum eller ironisk intetsigende kommentar bør du nok snakke med kvalifisert helsepersonell isteden for å gjøre det verre for deg selv med å "rydde opp" her inne. Jeg skriver selv ting som er såpass spesielt, har en så spesiell livshistorie, og tilhører en livssynsminoritet og er ganske "hardcore" kiristen. Dvs over gjennomsnittlig religiøs, for å si det slik, så det er sikkert mange som gjerne vil stille min diagnose også, på bakgrunn av det jeg har skrevet. Men å bare kommentere for å kommentere uten at det har noen meningsrelevans ifht innholdet i noe av det man har skrevet, eller slenge med leppa bare for å være ekkel, bør vi styre unna! Jeg kan være kvass i kantene mot dem jeg spidder på min penn, men da er det som regel god grunn til det, og jeg sparker heller oppover enn nedover. Det bør være plass til alle, men hver med sitt!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.21:04

Hvis man skal "mene noe" i et offentlig media, eller inneha en rolle i offentligheten på noen måte, må man være sterk nok til å stå støtt i seg selv, skille mellom egen person og materiale, og ikke ta enhver motytring eller slengkommentar som måtte komme innover seg personlig. Det samme gjelder ifht positiv oppmerksomhet. Ellers kan man ikke være skribent, da er man bedre tjent med å holde det i skrivebordsskuffen. Jeg har mange års erfaring med ulike media, men idag når "eteren" er tilgjengelig for alle som kan bruke en pc, er det desverre endel svake sjeler som går i baret...

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.21:12

Jeg tabbet meg selv godt ut på facebook. Det ble et for hurtig instant-media for en gæmlis som meg. Der har ungdommen bedre nettvett! Enten jeg har rett eller har bedømt kommentarene dine helt feil skal du få en liten oppmuntring fra meg med noen ord skrevet av Anders Rogg i en helt annen setting: OGSÅ DU ER LIT AV FLAMMEN, HVIS DU SLUKNER BLIR DET KALT, OGSÅ DU SKAL KJENNE SKAMMEN, OGSÅ DU ER LITT AV ALT! Noen ganger går vi på tryne og finner at verden slett ikke går under av den grunn. Vi mennesker er generelt noen underlige vesener ;-)

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:07

Og om nå et menneske virkelig er "sinnsyk", i betydning av å lide av en schizofren eller affektiv sinnslidelse, diskvalifiserer heller ikke det i seg selv et menneske! En av mine beste lærere var kjent manisk-depressiv, men det var ikke noe å si verken på hans fagkunnskaper, hans pedagogiske evner eller hans arbeidskapasitet. Enkelte ressurssterke høyt fungerende autister og mennesker med schizofreni er også enere på sine (fag-) områder, selv om de kanskje ikke fungerer optimalt sosialt og ifht en del andre ting. Man kan også innenfor normalområdet se store variasjoner, og det er heldivis ikke slik at alt som skiller seg ut i mengden nødvendigvis er "galskap". Under psykose bryter et menneskes sinn og psykologiske forsvar og kontroll sammen så det ikke klarer å skille relalitetene fra fantasier og indre psykologiske forestillinger. Men det er mange ulike måter å se de fleste ting på, og det er et grenseområde mellom religion og psykiatri hvor tro er avgjørende for hvordan man fortolker ting. For en beinhard ateist vil f.eks alt som har med "ånd" og "åndelige" eller religiøse erfaringer henvises til det mer patologiske psykologifeltet, og selv om kanskje flere mennesker enn man er klar over har slike erfaringer uten at de viser noe tegn på psykisk sykdom, er det nok også mye påstått "åndelig" som egentlig kan lokaliseres til det psykologiske området. Hva som krever behandling, er også et vurderingsspørsmål. En av våre store forfattere i moderne tid, Jens Bjørneboe, valgte bort psykofarmaka og psykiatrisk behandling til fordel for sitt forfatterprosjekt og utviklet heller alkoholisme fordi han brukte alkohol som smertelinder og egenmedisinering. Og vi vet jo hvordan han endte sine dager! Men menneskets frihet og automomi er en dyrebar ting, så lenge man er istand til å ta ansvar for seg selv og egne handlinger og ikke begår asosiale handlinger og forbrytelser som skader andre, og derigjennom også en selv. Hva Bjørneboe angår kan man jo i ettertid når man er kjent med deler av "sykdomshistorien" spørre seg om det ikke hadde vært bedre at han hadde blitt tvangsinnlagt enn at han under sin såkalte "infernoreise" i manien misbrukte smågutter i Algerie. Man kan også spørre seg om det ikke er galskap å ødsle visdom over dårskapen, for mot den sloss selv Visdommen forgjeves. Vi gjør så godt vi kan!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:21

Jeg er uansett en av de som Ikke er redd for "galskapen". Jeg har møtt og snakket med alle slags mennesker med alle typer psykiatriske diagnoser, fra de tyngste schizofrene kronikere til mennesker med angstlidelser, depresjoner som følge av normale livshendelser, personlighetsforstyrrelser osv. Noen blir livredde hvis de møter et menneske som viser tegn på psykose. Det er det liten grunn til! I psykiatrien er det heller en overopphopning av ofre for andres forbrytelser, enn av potensielt farlige mennesker, og det kommer unasett mye an på hvordan man selv relaterer til dem. Noen er ikke "sinnsyke", men har brutt sammen og blitt psykotiske pga store traumer og ekstreme påkjenninger over tid, som ligger over grensen for hva noe menneske kan tåle. Felles for de fleste som befinner seg i en psykosetilstand er at de kjenner på sterk angst og uro. Det mest stabiliserende da er i tillegg til medisinering trygge kloke mennesker evner å relatere til den delen inni det menneske som er frisk og rasjonell, for den Finnes som regel! Ellers har vi uavhengig av psykisk helse ulike ressursnivå, modenhet og erfaring, som er av stor betydning for hvordan vi takler ting og hvor mye vi forstår av oss selv og andre. GOD BEDRING! ;-)

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:28

Det er jo heller ikke slik at mennesker som ellers er snille og gode og har gode normer og moral står i fare for å bli monstre over natten bare fordi de får et psykologisk sammenbrudd. Bjørneboe hadde nok sånn sett aldri funnet på å krysse den grensen han krysset ved å innlede seksuell kontakt med algerske smågutter, om han ikke alt hadde en tilbøyelighet til det i sin legning. Man kan ikke skylde alt på "galskapen"!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:33

Det er dessverre enda stort stigma og mye utenforskap forbundet med psykiske lidelser, og helt grunnløst er det heller ikke. Det kan være veldig vanskelig å forholde seg til for andre, særlig når den som er syk mangler sykdomsinnsikt.....

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:36

Men generelt tror jeg kanskje heller det er en tendens til å overreagere og holde mennesker med psykiske lidelser, når det er kjent, for å være sykere enn de nødvendigvis er!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:50

Hvis et menneske vet hva det gjør, har evne til å tenke og handle rasjonelt og regulere egen adferd i samsvar med integrerte normer som ikke bryter radikalt med det vedkommende ellers står inne for på gitte område, og er istand til i noen grad å se seg selv både innenfra og utenfra, og skjønne andres reaksjoner syns jeg mennesker så sant de ikke begåt asosiale handlinger, skader andre eller forstyrrer offentlig ro og orden, skal få lov til å være så "sinnsyke" de bare vil uten at noen har rett til å intervenere og bruke tvang mot dem. Vi må da kunne være såpass rause og tolerante ifht "anderledeshet" og det som bryter med vår egen "normalitetsnorm" at hele det menneskelige mangfoldet får "være med"?

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.22:54

Om det derimot går på andre menneskers liv, helse og sikkerhet løs er det imidlertid tid for å sette stopp, om det så er den mest faglig oppdaterte og erfarne psykolog som blir syk! Da er det ikke like mye rom for toleranse, raushet og inkludering. Sånn er det bare!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.23:01

FIKK DU OPPMERKSOMHET NOK NÅ?

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.23:19

I enkelte tilfeller kan det være et nogså flytende og vagt skille mellom det som må kunne kalles normalpsykologi og sykdom. Vi kan alle tabbe oss ut og gå litt på trynet. Det andre momentet som noen ganger gjør det litt uklart hva som er sykt og hva som er friskt ligger i kulturelle og miljømessige variasjoner, der den enes normal er den andres "gal". Forelskelse er et eksempel på en normaltilstand som grenser over i det "prepsykotiske". I slike sterke følelsestilstander er mennesket enda mindre rasjonelt enn vi ellers er. For mennesket er strengt tatt generelt ikke så rasjonelt som man vil ha det til. Vi styres og påvirkes av en hel del faktorer de færreste har et bevisst forhold til. Så det er alltid vanskelig. Ingen kan stille en diagnose ut fra en enkelt kommentar eller blott å av det skrevne ord, uten å snakke med det mennesket som har ført det i pennen. Er du sinnsyk? Kanskje, kanskje ikke. Jeg vet ikke, og for meg er det heller ikke av interesse. Hadde kommentaren din hatt relevans ifht noe jeg har skreves og sånn sett fremstått som "rasjonell" hadde jeg ikke svart deg på denne måten. Men når det kommer en sånn kommentar "ut av luften" valgte jeg altså denne gangen å gå litt tettere inn på den, enn å gjøre slik de fleste gjør når de får slike kommentarer: Bare avfeie det som "noe en galning har slengt ut", og la være å poste eller kommentere tilbake. Sånn er denne verdenen!

Anita Karine Bårdsen

05.05.2017 kl.23:28

Men da hadde det jo ikke blitt noe "gøy". I likhet med psykologene trenger jeg litt galskap som stimuli for intellektet. Ekje bere enn det ;-)

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits