En belest idiot ;-)

JEG OBSERVERTE EN GANG EN "ÅNDSSVAK" (STERKT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMET) JENTE SOM SATT OG LESTE HØYT FRA EN FORHOLDSVIS KOMPLISERT TEKST, ÅPENBART VELDIG STOLT OVER HVOR FLINK HUN VAR TIL Å LESE (FOR HUN LESTE VIRKELIG FLYTENDE, KLART OG TYDELIG) OG VENTET NOK PÅ ROS. DET SATTE MINE SMÅ, GRÅ I SVING. FOR DET FØRSTE ER JEG HELT OVERBEVIST OM AT ENDA SÅ KLART OG TYDELIG HUN LESTE FORSTOD HUN IKKE SELV TEKSTEN OG HADDE INGEN SOM HELST INTELLIGENSMESSIGE FORUTSETNINGER FOR Å GJØRE DET. DET ANDRE SOM SLO MEG VAR AT NOEN, SANNSYNLIGVIS EN FORELDER MÅTTE HA LAGT NED FORMÅLSLØST MYE TID OG ENERGI PÅ Å LÆRE HENNE Å LESE SÅ GODT, OG GITT MYE ROS UNDERVEIS. DEN ENE GLEDEN JENTA SATT IGJEN MED AV DET, SIDEN HUN UANSETT IKKE VILLE BLI MER INTELLIGENT AV DETI MOTSETNING TIL HVA DEN INTELLIGENTE IDIOTEN SOM HADDE LÆRT HENNE Å LESE ANTAGELIG HAR TENKT, VAR VISSHETEN OM OG STOLTHETEN HUN FØLTE VED Å VÆRE SÅ FLINK TIL Å LESE. ET TYDELIG EKSEMPEL PÅ IDIOTISK PEDAGOGISK SATSNING OG OVERFOKUSERING PÅ INTELLEKT OG BOKLIG LÆRDOM. TENK OM VEDKOMMENDE HADDE INVESTERT LIKE MYE I NOE JENTA HADDE HATT BÅDE GLEDE OG NYTTE AV. HENNES LIVSKVALITET OG FUNKSJONSEVNE BLE NEPPE BEDRE AV AT HUN VAR "SÅ FLINK TIL Å LESE". DA BURDE DE HA HOLDT SEG TIL BARNEBØKER OG EVENTYR HUN HAR FORUTSETNINGER FOR Å FORSTÅ OG KAN HA STØRRE GLEDE AV ENN AT ANDRE SIER "SÅ FLINK DU ER". DET FREMSTÅR GANSKE MENINGSLØST!  NESTEN ET OVERGREP SOM NÅR KORANSKOLENE DRILLER UNGER SOM IKKE KAN ET ORD ARABISK PÅ Å RESITERE OG LÆRE KORANEN UTENATT- PÅ ARABISK! SOM OM EN GARTNER SÅDDE ET SOLSIKKEFRØ OG BRUKTE TID OG FLID PÅ Å VANNE OG GJØDSLE DET I DEN TRO AT HAN DA TIL SIST VILLE KUNNE HØSTE TOMATER. SOLSIKKER HAR EN VERDI I SEG SELV, SELV OM DET ER ET ANNET SLAG! MEN OM ALT MAN ER OPPTATT AV OG LIKER ER "TOMATER" VIL SOLSIKKEN ALDRI BLI "BRA NOK". DET ER VIRKELIG IKKE SOLSIKKENS FEIL. DEN ER BRA NOK, HAR SIN EGENVERDI OG GIR MYE GLEDE AKKURAT SOM DEN ER NÅR DEN DYRKES, FREMELSKES OG VERDSETTES FOR SIN EGENART PÅ SINE EGNE PREMISSER!

En belest idiot er en intellektuelt anlagt far som bruker uhorvelig mye tid og krefter på å lære en psykisk utviklingshemmet datter å lese bøker hun ikke forstår i den tro at hun da vil bli mer intelligent. Å ha et talespråk å uttrykke seg med og kommunisere med er jo viktig, selv om det finnes mange andre non-verbale uttrykksformer som kan være minst like viktig og kan fungere utmerket som kommunikasjonsmiddel- som kroppspråket. Å overvurdere betydningen av intelligens og boklig lærdom er ikke bra (man kan fint være på Geni-nivå selv om man ikke har lest så mange bøker og har andre favorittsysler, det finnes andre ting å bruke intellektet på enn bøker og finns også flere former for intelligens enn blott den teoretiske hodeintelligensen, sosial intelligens f.eks). Å først og fremst vurdere og verdirangere mennesker etter intelligensnivå og hvilken utdanning det har er overhode ikke bra! Og ingen kan altså bli mer intelligente enn de i utgangspunktet har i seg fra fødselen av, uansett hvor mange bøker de leser. Mennesker som har høy utdanning og besitter mye boklig kunnskap også intellektuelt er heller ikke nødvendigvis så kloke. Det er forskjell på kunnskap og visdom, og de går ikke alltid hånd i hånd. 

Jeg tror vitenskapen nå er enige i det faktum, ikke bare at vi ikke fødes som "blanke ark" og at Mye mer en først antatt- også personlighetstrekk er fastlagt ved fødselen, enten man ser det rent genetisk, eller i et religiøst perspektiv hvor vi fra unnfangelsen av er et påtenkt individ det bare finnes En av- en menneskesjel, men også forlengst har innsett det innlysende faktum at vi aldri kan overgå det potensialet som er nedlagt i oss fra fødselen. Vi kan bare enten utvikle intelligens, evner og talenter til vårt eget optimale, eller vi kan stagnere, hemmes og svekkes så vi aldri når vårt eget optimale potensiale av fysiske/biologiske faktorer som vitamin og næringsmangel, forrurensning, kjemisk påvirkning som miljøgifter, medikamenter og rusmidler. Og vi kan bli skadet og syke både fysiologisk og mentalt. Sistnevnte kan påvirke kognitiv funksjonsevne uten at intelligensen flates ut selv om evnen til å tenke rasjonelt og logisk og den verbale logiske lineære uttrykksevnen vi verdsetter så høyt i vårt samfunn kan ved sykdomstilstander som psykose, alvorlige traumetilstander (dissiative lidelser mv), ekstrem og også ekstreme emosjonelle smertetilstander kan sette selv den mest intelligente intellektuelt ut av spill- men sjelden permanent , mens traumer og negativ, skadelig familiær/sosial/relasjonell påvirkning særlig i de første barneårene men også gjennom livet ikke rammer intellektet men heller følelseslivet, selvfølelsen, jeg`et, personligheten og med det også setter relasjonelle, sosiale begrensninger som kan legge stein i veien for å lykkes på denne verdens premisser, uavhengig av hvor mange vuggegaver vi fikk utdelt og hvor intelligent man er. Noen mennesker synes også å vurdere og verdsette mennesker etter utdanningssystemets karaktermål og oppnådd grad, og overfokuserer på intellektet og den boklige lærdoms betydning på en måte som noen ganger gir meg frysninger, og hensetter meg til Nitezches syfilismaglomane forestillinger om Ubermenscen und Undermenschen og det tredje rikets "perfekte ariske menneskeideal", hvor de som faller under den normen og bestemte kriterier regnes som mindreverdige og nærmest ikke "orntlige mennesker". Det er et forferdelig og forkastelig menneskesyn som står i sterk kontrast til det kristen-humanistiske menneskesynet som anerkjenner at Alle mennesker har samme konstante menneskeverd blot i kraft av å være menneske og helt uavhengig av funksjonsevne så lenge det er et menneske som kan føle som alle andre menneske.

Skulle det altså være noen som er "mindre mennesker enn andre" måtte det være psykopatene, og det har intet verken med intelligens eller utdanningsnivå å gjøre. Deres sjelelige defekt består i at de er hensynsløst og kynisk selvsentrerte og mangler evne til ekte empati og medfølelse selv om de kan ha et svært klart blikk for andres psykologi som de vet å benytte seg av for å tilfredsstille sin narcissisme og for å manipulere og få makt over sine ofre, som de skader dypt. I nære relasjoner vet de å nyte godt av og utnytte de andres normale følelsesbindinger og reaksjoner til egen fordel men er egentlig, skjønt de som er glad i vedkommende kan være blinde for det selv om de lider i relasjonen, fullstendig fokusert på Egoet og sine egne behov. Det de yter for andre tjener bare til å opprettholde egen behovstilfredsstillelse og binde "giverne" til seg. De er som parasitter som suger næring fra andres sjeler uten å elske eller gi noe igjen, men fordi de er så narcisstiske og gjerne utøver makt ved å gjøre seg "uunnværlige" kan de selv se sine nære relasjoner som "en vellykket transaksjon". De ser ikke hvordan de andre gir og gir og stadig blir såret og aldri anerkjent og verdsatt for sin egen skyld, også neglisjert på egne behov, men mener selv de er så viktige at de nærmest har Krav på andres ytelser, behovstilfredsstillelse, posisjon, kjærlighet og anerkjennelse "fordi de er så viktige".

PSYKOPATISKE MENNESKER ER STRENGT TATT DE ENESTE MINDREVERDIGE FORDI DE MANGLER DE TREKK OG SJELSEVNER SOM GJØR OSS TIL MENNESKER, HUMANE, OG DERMED VOLDER DE ALLTID ANDRE SKADE, SÆRLIG I NÆRE RELASJONER. MANGE RUNDT DEM LEVER DOG I DET BEDRAG AT BARE DE SELV GJØR ALT RIKTIG, ER SNILLE OG RETTER SEG ETTER PSYKOPATEN VIL PSYKOPATEN ANERKJENNE DEM OG FORANDRE SEG. MEN PSYKOPATER FORANDRER SEG IKKE, DE PROFITTERER NETTOP DEN PSYKOLOGIEN HOS SINE OFRE OG DE NÆRMESTE. DET FINNES IKKE "SNILLE PSYKOPATER". DET ER IKKE MULIG Å HA ET NÆRT, EMOSJONELT ÅPENT FORHOLD TIL EN PSYKOPAT I LENGDEN UTEN Å BLI SKADET. DE ER OFTE I HØYE "VIKTIGE STILLINGER", VET Å SNO OG FORSTILLE SEG, MANIPULERE OG FREMSTÅ SVÆRT SÅ HYGGELIGE, MEN DERES SJARM ER SVÆRT OVERFLADISK. DE INTERESSERER OG BRYR SEG OM ANDRE I DEN GRAD DE SELV HAR NOE Å TJENE PÅ DET. PSYKOPATER VET OGSÅ OFTE Å FORKLE SIN PSYKOPATISKE ADFERD SOM VOLDER ANDRE SKADE SOM "OMSORG". DET KAN VÆRE EN PSYKOLOG! OG HVEM HAR STØRRE POTENSIALE TIL Å SKADE, BINDE OG MANIPULERE ANDRE ENN EN PSYKOLOGUTDANNET PSYKOPAT. DE ER FARLIGE. DE KAN ØDELEGGE MENNESKER OG LIV KAN GÅ TAPT PÅ GRUNN AV DEM. DET BESTE FORSVARET ER Å STENGE HELT AV FØLELSESMESSIG, IKKE LA SEG MANIPULERE OG GÅ I EMOSJONELL INTERAKSJON MOT DEM. DU KAN SI AT "DET BESTE FORSVARET MOT EN PSYKOPAT ER Å OPPFØRE SEG SOM EN ISKALD KYNISK PSYKOPAT MOT PSYKOPATEN, ELLERS ER DET IGANG OG PSYKOPATEN DRIVER SPILLET.

MEN TILBAKE TIL "INTELLIGENS OG IDIOTI". NOEN MENNESKER SYNES Å LEVE I EN FEILFORESTILLING AT MAN BLIR MER INTELLIGENT AV UTDANNING OG BOKLIG LÆRDOM, MEN DET BRYTER JO HELT MED GRUNNPRINSIPPET. MAN MÅ SELVFØLGELIG HA EN VISS INTELLIGENS FOR Å KUNNE FULLFØRE ET HØYERE STUDIE ELLER LESE SEG OPP PÅ KUNNSKAP OG GOD LITTERATUR, MEN MAN BLIR IKKE DET SPØTT MER INTELLIGENT AV DET. BØKER OG BOKLIG LÆRDOM ER IKKE "GLUPOTRONER" SOM UTVIDER HJERNEKAPASITETEN. MEN DET ER HJERNEKAPASITETEN OG DEN SPRÅKLIGE EVNEN SOM AVGJØR HVOR MYE TEORETISK LÆRDOM MAN KAN TA INN. DET ER IKKE SLIK AT ALLE MENNESKER KAN BLI PROFESSORER OG GENIER BARE DE LESER NOK OG STUDERER HARDT. OG SELV OM MENNESKER MED HØY INTELLIGENS OFTE LIKER Å LESE OG TILEGNE SEG BOKLIG KUNNSKAP OG UTVIDE SIN INTELLEKTUELLE HORISONT, ER DET MYE ANNET Å BRUKE VETTET PÅ OGSÅ, OG IKKE ALT MAN LÆRER OG KAN TILEGNE SEG OG FORSTÅ SLIK. OM MAN TROR DET ER MAN TEMMELIG DUM PG INNSIKTSLØS UANSETT HVOR MANGE BØKER MAN HAR LEST. FORMELT UTDANNINGSNIVÅ ER HELLER IKKE ALENE NOEN GOD INDIKATOR PÅ HVEM SOM ER DE SMARTESTE I ET SAMFUNN OG I VERDEN GENERELT. HELLER IKKE I NORGE HAR ALLE SAMME MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE HØYERE UTDANNING "BARE DE ER EVNERIKE NOK", DET ER MYE SOM HENGER PÅ FAMILIEBAKGRUNN, PSYKOSOSIALE FORHOLD OG OGSÅ ØKONOMI. ØKT SATSNING PÅ BARN OG UNGE ER AVGJØRENDE FOR HVOR GODT SAMFUNNET UTNYTTER "SITT MENNESKELIGE MATERIALE" I SAMFUNNETS BESTE INTERESSE. LEKSEHJELP I SFO ER ET EKSEMPEL PÅ ET SVÆRT VIKTIG TILTAK FOR Å UTJEVNE FORSKJELLER OG ØKE MULIGHETENE FOR AT ALLE KAN NÅ SÅ LANGT DE VIL OG HAR PERSONLIGE EVNER OG TALENTER TIL. UAVHENGIG AV EGET FAGLIGE NIVÅ I SKOLEN, HAR BARN MED HØYT UTDANNEDE RESSURSTERKE FORELDRE OG/ELLER ELDRE SØSKEN SOM HAR GJENNOMFØRT HØYERE UTDANNING VESENTLIG BEDRE UTSIKTER ENN BEGAVEDE BARN MED FORELDRE SOM MANGLER UTDANNING OG BEFINNER SEG I ET LAVERE SOSIOØKONOMISK SKIKT. VI VET OGSÅ AT PSYKISKE OG SOSIALE PROBLEMER ER EN AV DE VIKTIGSTE ÅRSAKENE TIL FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE, OG DEN PSYKIATRIEN VI HAR HOLDER DESVERRE HELLER OFTEST IKKE DEN SAMME HØYE EVIDENSBASERTE OG ETISKE FAGLIGE STANDAREN SOM I SOMATIKKEN, SÅ DET BØR TENKES LITT VIDERE IFHT HVILKE TILTAK OG SATSNINGSOMRÅDER SOM KAN VÆRE MYE MER HENSIKTSMESSIG ENN Å SLUSE UNGE SOM SLITER INN I PSYKIATRIEN HVOR DE FÅR EN DIAGNOSE STEMPLET I PANNA, EN NEVE MEDISINER OG I MANGE TILFELLER HELLER BARE BLIR YTTERLIGERE SEGREGERT BORT FRA DET NORMALE SAMFUNNSLIVET, SKOLE OG ARBEID OG SOSIALISERT INN I PSYKIATRIEN MED ØKT STIGMA. ER I TILLEGG PSYKOLOGEN PSYKOPAT ER DE SÅ OG SI SJANSELØSE. DA MÅ DET ET MIRAKEL TIL FOR AT DE SKAL LYKKES OG KOMME EN VEI. MEN JEG ER KRISTEN OG VET AV ERFARING AT MIRAKLER NOEN GANGER FINNER STED ;-)

Å LESE OG SØKE KUNNSKAP OG UTVIDET HORISONT PÅ DEN MÅTEN ER VEL OG BRA, MEN ØKER IKKE NØDVENDIGVIS EVNEN TIL FRI OG SELVSTENDIG TENKNING. DEN EVNEN MÅ TRENES OPP. HAR MAN ET FORSKENDE SANNHETSSØKENDE SINN OG ER INTELLIGENT OBSERVERER OG LÆRER MAN OGSÅ NOE OM VIRKELIGHETEN UANSETT OM MAN BOR I EN STRÅHYTTE UNDER PRIMITIVE FORHOLD I AFRIKA, LEVER PÅ GATA ELLER GÅR PÅ UNIVERSITETET. ER MAN RIK NOK I SEG SELV VIL NOK MANGE SITUASJONER OG FORHOLD VÆRE VANSKELIGE OG UUTHOLDELIG VONDE UANSETT, MEN MAN KJEDER SEG ALDRI, SLUTTER ALDRI Å REFLEKTERE OG KJEDER SEG ALDRI. DET ER ALLTID NOE Å STUDERE OG ANALYSERE. DA SAMLER MAN UNDERVEIS HELE TIDEN DATA SOM MAN SENERE NÅR MAN HAR MODNET OG TING HAR FALT MER PÅ PLASS KAN ORDNES OG BRUKES TIL NOE. Å SKRIVE ER FOR MEG NESTEN EN ORGANISK PROSSESS MED EKSPANSJON OG KONTRAKSJON, SAMLE INN DATA, ORDNE, FORMULERE, GI VIDERE I EN KONTINUERLIG PROSESS SOM ALDRI ER BORTKASTET, FOR ØVELSE GJØR MESTER. JEG HAR INGEN STORE AMBISJONER, BLOGGEN ER MIN TUMLEPLASS FOR TANKER JEG GJØR MEG UNDERVEIS OG DET ER ET UTVIKLINGSPROSJEKT OG EN KANALISERING AV ET EKSPRESSIVT UTTRYKKSBEHOV.

JEG HAR GJENNOM LIVET OM OG OM IGJEN FÅTT HØRE AT JEG ER SÅ BEGAVET OG INTELLIGENT, SÅ DA PLIKTER JEG OM IKKE ANNET Å DELE MINE TANKER SIDEN JEG ELLERS IKKE ER SKOLERT TIL Å UTRETTE DET HELT STORE INNEN AKADEMIA, VITENSKAP ELLER LITTERATUR. TANKEKNOTTEN HAR IKKE FALT AV AV DEN GRUNN, SELV OM JEG LIDER AV EN VISS INTELLEKTUELL LATSKAP HVA FORM OG INTERESSE FOR SKRIVETEKNINKK, FORMATERING, SYSTEMATISERING OG STIL ANGÅR. MIN FORMIDLINGSEVNE KUNNE VÆRT BEDRE. STOFF HAR JEG IMIDLERTID NOK AV ETTER ET MANGSLUNGENT LIV MED MANGE STERKE INNTRYKK HVOR JEG HAR GJENNOMGÅTT PROSESSER MED DEKONSTUKSJON AV INNLÆRTE TING OG ILLUSJONER TIL FORDEL FOR FREMVEKSTEN AV EN NY OG SANNERE ERKJENNELSE AV VIRKELIGHETEN. NOEN GANG ER HODET MITT SÅ FYLT OPP OG ENGASJERT I Å REFLEKTERE OVER DET SOM ALT FINNS I HODET AV DATA OG INFORMASJON LAGRET GJENNOM LIVET, AT JEG I LITEN GRAD EVNER Å TA INN SÅ SKREKKELIG MYE, OG HELLER HOLDER MEG TIL LITT LETTERE LITERATUR. DET BETYR IKKE AT ALT JEG TENKER DERMED ER SÅ MYE DUMMERE ELLER MINDRE INNSIKTSFULLT OG FORSTANDIG ENN TANKENE TIL DE SOM BESITTER SLIKE KVALIFIKASJONER OG HAR SINE AKADEMISKE EKSAMENER Å SKILTE MED. UNDER ET TEORETISK STUDIE LÆRER MAN SÅ MYE AT MAN RETT ETTER AVSLUTTET EKSAMEN HAR "KUPPELHUE SOM TRUER MED Å SPRENGES AV KUNNSKAP", MEN DET ER FØRST DA- NÅR MAN KOMMER UT I FELTEN OG SKAL OMSETTE DET MAN HAR LÆRT I ARBEID OG PRAKSIS AT MAN EGENTLIG VIRKELIG BEGYNNER Å LÆRE. OG OM MAN BARE FORTSETTER Å LESE OG LESE OG ALDRI TENKER SJØL EGENTLIG MEN ER FULLSTENDIG LÅST TIL SINE BOKLIGE LÆRDOMMER, BLIR MAN IALLFALL ALDRI NOEN VITENSKAPSHJERNE! En slik tenkning bringer ikke egentlig inn noe som helst nytt, tar deg aldri videre til steder du ikke har vært før, bare inn i andres tankebaner. Fint lite originalt enn si Genialt. Man kan også være et intelligent menneske og så belest og skolert man bare vil i skriveteknikk og metodelære, men like fullt være helt uten intelllektuell spenst, saft og svung. Slike blir uansett hvor mange bøker de skriver aldri "store tenkere" eller "store forfattere". Og om man prøver å ramme inn det intellektuelle som ligger utenfor akademia i avgrensede akademiske rammer blir det også temmelig ufritt og snevert.

OG HVA MITT MENNESKE OG VERDISYN ANGÅR ER INTELLIGENS BARE EN FORSVINNENDE LITEN SAK. GODHET OG OMTANKE OG HVORDAN MAN HAR DET MED ANDRE, ER MYE VIKTIGERE NÅR ALT KOMMER TIL ALT ENN Å "VÆRE SMART". DET ER OFTE HELT ANDRE TING ENN INTELLIGENSNIVÅET SOM PÅVIRKER HVORDAN MAN LIKER OG VERDSETTER ET ANNET MENNESKE. "ET GODT HODE ER BRA, ET GODT VARMT HJERTE ER BEDRE". VERDEN BLIR IKKE NØDVENDIGVIS SÅ MYE BEDRE MED FLERE SMARTE MENNESKER. SÅNN SETT GJØR SNILLE MENNESKER "EN BEDRE JOBB". MEN NÅR FOLK SOM IKKE ER SÅ SMARTE TROR DE HAR "HEILE VETTET" ER DET GANSKE SLITSOMT Å FORHOLDE SEG TIL, SPESIELT NÅR DE VIRKELIG ER DUMME!

Jeg vil slå et slag sammen med Albert for fantasi, genuin kreativiter og frie tanker! Hvor mange "likes" man da får eller ikke får har da lite å si for det man uttrykker.

Og jeg skal gi dere er tips selv om jeg langt ifra har Geni-erklært meg selv. Om jeg innimellom skriver ting som synes å være "tatt rett ut av boka" er det slett ikke sikkert jeg har vært i nærheten av boka. Det meste jeg skriver om har rot i det jeg har observert og erfart i eget liv, og er mine egne analyser og refleksjoner over den virkeligheten jeg har vært i kontakt med. Har man syn for virkeligheten kommer man om man evner å tenke selv ikke helt sjeldent fram til samme innsikt og erkjennelse som den som står i "Boka". Så sant Boka er Sann og handler om virkeligheten. Dertil er the slik at: "Herrens veier er mer uransakelige enn mange Herrers. Dere skulle bare visst! Livet er et forsknings og utviklingsprosekt, men også mye hard arbeid og man skal være ganske solid bygget og ha sterk fordøyelse om man vil vite Sannheten om alt! Kunnskap kan enhver intelligent idiot tilegne seg. Innsikt får man ikke uten erfaring og direkte kontakt og førstehåndskjennskap til verden og objektene. Man kan f.eks studere teologi i årevis til øyet blit stort og vått og forstanden ikke klarer å gape over mer, uten å kjenne Gud eller engan være sikker på hans eksistens i det hele. Så det er ikke Alltid de som har lest og studert som vet Mest! Det man har "røynt på kroppen" er de fleste derimot ganske sikre på. Dertil kan det sitte enormt mye kunnskap i fingrene på folk som kan sitt handtverk og har arbeidet med noe hele livet, uten at den kunnskapen noen gang vil bli overført teoretisk ved noe Universitet. Hvor mye lærer man om livet forøvrig på Blindern? Campus og forelsningssalene er en del av vår virkelighet, og man lærer åpenbart noe der Også. Og det er ikke bortkastet. Men det er mye man Ikke lærer der!

Folk som sitter og "leser andres forskningsresultater" hele livet må da ha det fryktelig kjedelig uansett hvor mye de klarer å tilegne seg av andres arbeid. Man må da også forske litt på tilværelsen selv! Og hvis det man kommer frem til "ved egen forskning" viser seg å stemme med "Boka" bekrefter det jo bare at det er sant :-) Det trenger man da virkelig ikke være Geni for å skjønne? Sikker innsikt vinnes best i interaksjon mellom liv og lære, teori og praksis og erfaring. Og ikke alle har analytiske og reflektive evner til å fortolke og forstå virkeligheten og samkjøre kart og terreng. Det hender også fra tid til annen at "Genier" blir holdt for å være idioter fordi de andre ikke har en anelse om eller skjønner hva man snakker om! Og noen Er simpelthen ikke istand til å motta lærdom fra mennesker som ikke kan fremvise en tittel eller akdemisk grad, mens de godtar hva det skulle være som "god fisk" fra de som har det. Noen ganger tror jeg det er lurere å høre på fiskeren!

Og : Vår verden er ikke "helt normal". Så hvorfor skulle da jeg være det...? Det ville da vært for mye forlangt! Det må være plass til denne livsformen også i Universet. Gud vil ha meg her! Og Gud er jeg helt trygg på. Han har aldri gjort meg noe ondt. Hva menneskene finner på har jeg derimot svært tungtveiende grunner til å være mer engstelig for. At jeg i det hele stoler på enkelte mennesker er et lite mirakel etter det livet jeg har levd. Det har vært "litt av en studie"! Så sånn er det med den saken.

Mange har endel å lære av Albert ;-) Ikke minst er det endel mennesker som har Mye å lære ifht å behandle andre med likeverd og ikke gjøre for stor forskjell på Jørgen hattemaker og Kong Salomo. Endel mennesker legger for dagen en ganske arrogant holdning med tendens til å "snakke ned til folk" fordi de har en sånn overlegen tro på egen forstand, eller at de i kraft av eget utdanningsnivå ikke har noe å lære av mennesker med lavere utdanning. Vi har Alle noe å lære av hverandre, og erfaring er nå engang det som gir sikrest og best innsikt i ting. All kunnskap, også den boklige og ikke minst vitenskapen bygger jo på erfaring, på kontakt med verden, tingene, objektene, menneskene. Noen ganger er det de som bare sitter og leser som vet aller minst ;-)
  

 

9 kommentarer

Torunn

10.06.2017 kl.11:43

"Åndssvak"... Jeg er SÅ glad for at dèt ordet knapt er å se lenger.

Ønsker en fortsatt fin helg :)

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.12:00

BEKLAGER Torunn: Ubetenksomt. Men det blir liksom for krøkkete på en måte og får liksom ikke helt frem kvinnens tilstand ved å skrive "sterkt psykisk utviklingshemmet" , for hun hadde ikke Downs syndrom

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.12:06

Noen ganger velger man bevisst de ordene man gjør selv om det kan provosere for å tydeliggjøre og forsterke det man sier. Leser du videre tror jeg du vil skjønne at jeg ikke anser mennesker med psykisk utviklingshemmede for mindreverdige eller "ikke fullverdige mennesker". Tvert imot!

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.12:38

"Åndssvak" blir på en måte litt som ordet "sinnssvak" eller "gale" brukt om alvorlig psykisk syke, sinnslidende/psykotiske. Det kan oppleves krenkende og fordomsfullt gammeldags men kan også brukes som en språklig forsterkning når det er noe man vil ha fram. Det er ikke fagartikler jeg skriver, men mitt menneskesyn tror jeg du finner lite å utsette på uansett språklige grep.

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.22:52

"FOLKELIGE" ORD OG BEGREPER MAN BRUKER SOM FOR NOEN KAN HA EN "STØTENDE" OG TILSYNELATENDE FORDOMMSFULL OG KUNNSKAPSLØS KLANG ER OGSÅ NOEN GANGER KORT OG GREIT DEN MEST DEKKENDE BETEGNELSEN SOM ALLE KAN FORSTÅ. SOM ORDET GAL! DE FLESTE MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER, OGSÅ "DE TO STORE", AFFEKTIVE LIDELSER OG SCHIZOFRENI, ER JO IKKE- OG IALLFALL IKKE KRONISK GALE. Men så finnes det noen psykisk syke som permanent gjennom sin adferd og manglende selvinnsikt vedvarende snakker, tenker og ter seg på en så unormal og for andre fjern og sosialt frastøtende måte selv om de Ikke nødvendigvis er psykotiske etter diagnosekriteriene. Det er liksom bare ikke en sykdom de har, det er hele dem. Slike mennesker drister jeg meg til å kalle gale, og de fleste noen lunde normale og oppegående mennesker vil finne det dekkende. Normer, verdier, sosiale koder og "regler" og toleranseterskel varierer jo veldig mellom ulike kulturer og miljøer. Og det er subkulturer og ulike sosioøkonomiske og kunnskapsnivåmessige variasjoner innenfor hvert samfunn og hver kultur. Noen og da tenker jeg virkelig ikke på psykisk utviklingshemmede som er en gruppe de fleste normale mennesker bør anerkjenne på sitt menneskeverd og gi rett og mulighet til å leve et for dem kvalitativt godt liv uavhengig av de effektivitetsnormer og krav til produktivitet og prestasjoner som råder i samfunns og arbeidslivet ellers, og med sin anderledeshet har de noe å gi oss og si oss om at det vi "voksne, store, sterke, flinke, produktive presterende mennesker" prioriterer og vektlegger kanskje ikke Er det viktigste i livet. Slik tilfører de samfunnet mye humane verdier blot ved sin eksistens. "De gale" derimot tilfører fint lite. Og nei. Jeg tenker aldeles ikke på psykisk syke eller mennesker med psykoser generelt, heller om en type mennesker som er "masete misfits" i ethvert miljø, også innad i "psykiatriske miljøer", blant "medpasienter", fordi de fleste psykisk syke jo tross alt er ganske normale mennesker når det kommer til stykket. Easy jumps to conclutions på grunn av noe så umiddelbart som et Ord man reagerer negativt på, uten syn for at det ligger mye mer under, skal man være veldig forsiktig med. Man kan si ting enkelt i et enkelt språk alle kan forstå, og noen ganger er det fristende å tenke og uttrykke seg som barnet- umiddelbart, sort eller hvitt, ondt eller godt, snill eller slem, mens det meste er mer komplisert, nyansert og sammensatt enn de aller aller fleste får med seg, og det er ikke alle som tar mål av seg til å skrive utdypende doktoravhandlinger om ethvert tema. Bloggen min er en tumleplass der jeg over en meget lav sko deler tanker, refleksjoner og betraktninger underveis, hvor redigeringen kun skjer gjennom refleksjoner på forhånd og underveis mens jeg skriver. Da kan det også dette ut både "shit" og "chanell" underveis. Og mens skribenten formoderlig utvikler seg, går i tankeprosseser og flytter seg litt på sin mentale perrong- eller tar toget til en annen stasjon mens livsveien blir til er det også slik for oss at de tanker vi deler skriftlig kan bli tatt til inntekt for hvem vi er og hvilket syn vi har også lenge etter at vi har vunnet mer innsikt og endret synspunkt. Det er også slik at det kun er før den tenkte tanke er delt man har kontroll over den. Man kan si hva man vil, men man kan ikke styre hvordan publikum oppfatter og forstår det man sier. Noen ganger legger leserne helt andre ting i ting jeg har skrevet enn det jeg selv har ment, og det skyldes ikke bare de begrensinger, mangel på kunnskap og "handicap" jeg har som formidler, men også det!

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.23:04

Torunn: Hadde du lest lenger enn til ordet "Åndssvak" ville du fått med deg at det er det svakes sak jeg taler, de sterke jeg angriper og den eller d menneskene som fordi de har et slikt overfokus på intellekt og boklig lærdom har brukt så mye tid og ressurser på å lære en sterkt psykisk utviklingshemmet kvinne med lav intelligens å lese ting hun ikke har forutsetning for å forstå, som er "den beleste idioten" jeg refererer til. Så da sier vi at vi står på samme side her eller just hva psykisk utviklingshemmede angår?

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.23:09

Og for å understreke det så det ikke blir noen missforståelser. Kvinnen jeg refererer til har også psykiske problemer, og det finner jeg ikke rart ettesom det virker som hennes lærde foreldre har prøvd å "dra henne opp etter hodet for å vokse intellektuelt" isteden for å se, elske og investere i henne på hennes premisser akkurat slik hun er, og ikke etter deres egen "standard og mål". Det var i utgangspunktet det jeg ønsket å kritisere. Ha en fin kveld ;-)

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.23:30

Det jeg ville sette fokus på er at "det reker ganske mye ondt og et forkastelig mennskesyn også på toppen i godt forkledning". Mennesker med Status og høy utdannelse som regner seg selv som "de fremste" og andre mennesker som mindreverdige . Også i hjelperollen! Det er et skremmende menneskesyn som anes om en far eller mor ikke kan elske et psykisk utviklingshemmet med full aksept uten å prøve å gjøre den som er anderledes mer lik dem selv ut fra de verdier og mål de selv bruker til å måle opp med. Det individet er ikke "feil" slik det ligger inne i den måten å tenke på. Hun er et unikt individ og like riktig og verdifull som den hun er om man evner å oppskatte at det er andre ting enn intelligens og boklærdhet eller hva man er, tittel og status som er det viktigste.

Anita Karine Bårdsen

10.06.2017 kl.23:35

Men Toleranse, aksept og inkludering av mennesker som er "anderledes" må heller ikke gå over i idioti andre veien. Noen mennesker er psykopater og noen mennesker er så aparte at de faller inn under diagnosen "asosial personlighetsforstyrrelse". Da har man lov å sette grenser, stenge av, unngå kontakt med og styre unna- for å beskytte seg selv og ikke bli plaget. Både psykopater og slike asosiale mennesker er ofte de siste til å se det selv, så i egne øyne kan de være så fanatastiske mennesker som bare det og lider aldeles ikke av lav selvfølelse.

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits