Er du et rasjonelt menneske?

" Alle fornuftige, skolerte og rasjonelle mennesker vet jo at ingen kan gjenoppstå fra de døde uten hjertestarter. For det er jo vitenskapelig bevist". Ergo må kristne som tror på slikt være infantile, irrasjonelle, religiøse fanatikere og det er til å flire av at det finnes voksne velutdannede mennesker som ellers er helt normale som enda går rundt og tror på slikt. "Jomfrufødsel og julenissen".

Til disse smarte, rasjonelle menneskene kan jeg fortelle at det er vitenskapelig dokumentert at selv de mest "rasjonelle mennesker" som på ingen måte har hang til mystikk ikke er så rasjonelle når det kommer til stykket, men at mennesket i bunn og grunn er et ganske irrasjonelt vesen som attpåtil handler mer ulogisk enn dyr som kun styrer etter sin natur og instinkter. Det er iallfall "lovmessig". Det er også forsket på Ondskap, hvor forskerne som tok for seg noe av det ondeste mennesker har gjort mot andre, hvor de sekulære- ikke religiøse forskerne konkluderte med at mennesket i seg selv ikke kan være så ondt, og at det må finnes en transpersonlig ikke-human ond kraft.

I den norske kirke er forstandstroen og den sekulære tenkningen idag så sterkt tilstede at om det fortsetter slik, nå som djevelen alt har røket ut til fordel for den sunne fornuft og helvete i humanismens navn er lagt ned, og alle skal få, nåden er gratis og kardemommeloven har erstattet Guds bud og man favner så vidt og bredt at det eneste det ikke lenger er toleranse og rom for i Den Norske Kirke nå er klassisk troende kristne, vil nok disse overmåte forstandige moderne teologene erklære Gud død og seg selv som en slags Ubermenschen som skal føre "disse infantile forskrudde fanatikerne som fortsatt tror på Evangeliet som om det var sant" til oppvåkning og mental sunnhet. Og da kan like gjerne human-etisk forbund overta Den Norske Kirke, og all religion utrenskes en gang for alle. Så blir det nok paradisiske tilstander og fred på jorden ;-)

Det er også ganske irrasjonelt å bruke alt det onde menneskene foretar seg mot hverandre her på jorden som argument og "bevis" på at det ikke kan finnes noen God Gud. Men likefullt mener humaetikerne at Mennesket virkelig er godt og gudommelig i seg selv og sin natur? Om det ikke fantes religion hadde det ikke vært noen ondskap heller? "Religion er opphavet og årsaken til alt ondt".

Som om menneskene pluttselig skulle bli en annen og bedre skapning om Gud døde og troen ble borte en gang for alle. Da skulle altså ondskapen, maktbegjæret, egoismen, grådigheten og pengekjærheten som forårsaker det aller meste av verdens elendighet også opphøre? Det er neimen ikke en mye rasjonell forestilling! Så lenge det finnes en Gud, en ekstern transpersonlig god Kraft og Makt er det iallfall fortsatt håp for menneskeheten! At kristne mennesker og andre som tror på Gud synder og gjør onde ting "i Guds navn" er vel heller ikke noe fullgodt argument mot Gud. Hadde alle mennesker fulgt de ti bud, kjærlighetsbudet og etterlevd alt Jesus oppfordrer til i Bergprekenen, hadde det derimot blitt fred på jord og ingen hadde manglet noen ting. Men menneskene er seg selv lik, og har bare unntaksvis gjort akkurat slik Gud vil og råder til. Det er verken Gud eller Evangeliets skyld! Så "den gode kloke menneskelige forstand" er det all grunn til å dra i tvil! 

42 kommentarer

Runar

17.06.2017 kl.18:12

1) Kan du gi meg linken til studien der forskerene sier at mennesker ikke kan være så onde og at det derfor må eksistere en ikke-human ond kraft? For DET må jeg nesten lese :)

2) Du snakker mye om ondskap. Om du så noen et barn som holdt på å bli voldtatt; ville du gript inn? Eller ville du bare gått videre? Noen er redde for å gripe inn i situasjoner, men la oss si at du var SIKKER på at du ville være trygg og at du ikke en gang kom til å anstrenge deg. Ville du gript inn? Ville du følt at en person som bare så på et barn bli voldtatt var ondt?

Det er dette din gud gjør hvert sekund. Ser på onde handlinger som blir utført uten å gripe inn. Nå vil du si: gud vil ikke bryte vår frie vilje. Men om man har en voldtektsmann og et barn så vil den frie viljen til 1 av de bli brytt. Barnet vil ikke bli voldtatt. Så gud bryr seg MER om voldtektsmannen sin frie vilje enn barnets.

Om du finner noen logiske brister her så vil jeg gjerne vite det.

God helg!

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.18:39

Gud har skapt mennesket i sitt bilde med en fri vilje som han respekterer så til de grader at han ikke overstyrer den. Han kunne skapt oss som marionetter, men han gjorde ikke det. Men i motsetning til hva du tror griper han oftere inn og kommer det lidenede mennesket til hjelp selv om han lar det onde skje inntil videre. Det onde i verden er en konsekvens av syndefallet, så alt ondt må skje og komme for menneskets bevissthet. Han har på ulike vis åpenbart seg og gitt oss bud og leveregler for at vi ikke skal gjøre det onde, men heller velge det gode. Og i denne falne verden vår finnes det også en ond djevel som arbeider mot Gud. Men Gud har en plan, og en dag vil han skille godt fra ondt en gang for alle, dømme verden, kaste djevelen og de onde og uforbedrelige ut, mens de som har lidd og tålt urett på grunn av andres ondskap og manglende inngripen, og de som har gjort godt så godt de kan og prøvd å forbedre seg etter beste evne vil komme over på den gode siden. Etter alt det onde vil Gud gi dem del i alt godt for evigheten, del i og enhet med seg selv. Og alt vil være kjærlighet og godhet. Det onde og det som gjør vondt vil ikke være mer. Jeg har selv levd et svært vanskelig liv og har også blitt utsatt for overgrep i tidlig barnealder og blitt voldtatt, men det har aldri falt meg inn å rette noen anklage mot den gode Gud på grunn av det andre gjorde mot meg og verdens ondskap. Han har gjort vel mot meg, berget meg gjennom alt og velsignet meg, reist meg opp og uten Ham hadde jeg ikke vært i livet og heller ikke orket å leve. Men om man ikke kjenner Gud kan jeg forstå at du kan tenke sånn. Men hva med deg selv? Hvor mye gir og jobber du for å gjøre noe med og for alle menneskene som lider i verden? Isteden for å skylde på Gud får menneskene heller begynne å ta et større ansvar for å gjøre noe med uretten, fattigdommen og lidelsene i verden. Ville du foretrukket å leve som en fjernstyrt marionett uten egen vilje og valg som bare gjorde det du var programmert til? Ting er som de er!

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.18:44

Gud er om du leser Evangeliet temmelig klar på at han setter barna høyt, og at den som gjør et lite barn noe får en hard dom. Så de som gjorde det skal nok få sin straff, mens barnet selv om det livet kan bli vondt, nok også skal få sin trøst og oppreisning. Dette livet er kort, og lidelse er en del av det. Evigheten varer evig. Da er det bedre å lide ondt en liten stund her, og så være blant de heldigste i all evighet. For det er ikke bare tro, men også gjerninger og hva vi gjennomgår som er bestemmende for evigheten.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.18:48

Les Saligprisningene i Bergprekenen. Det er de som har det vondt og lider i denne verden som har det beste i vente hos Gud ;-) Han er barmhjertig og mer rettferdig enn noen domstol i verden, så alt kommer til å bli snudd til rettferdighet til sist. Og det er en godt ting å vite for et offer!

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:02

Gud vil ikke det onde, men det er en større mening bak alt og konsekvensrekker hvor alt må skje til sin tid. Det er ikke alt som enda er noe menneske forunt og forstå. Men Gud har overblikket og det finnes en plan og mening bak alt, mye vi ikke ser og vet. Bibelen gir oss en god pekepinn, men også "Fanden" leser Bibelen, og ting forvrenges, misforstås og misbrukes til det onde. Iht profetiene vil det bli verre og verre framover, krig og lovløshet, det vil komme avsløringer om alt ondt som har foregått i det skjulte, som de fryktelige overgrepene mot barn i min kirke som er en krenkelse og vanhelligelse av alt jeg tror på. Det vil bli mørkere og mørkere til det gryr av dag. Og når det smeller og alle tror at nå er det slutt "we did it! The whole shithouse will go up in flames" kommer Jesus tilbake til manges store forskrekkelse, sjokk, redsel og overraskelse som ikke trodde det var en sannhet. Noen ting kan ikke endres, selv ikke for Gud. Det er alt fastsatt. Det bare er sånn, må skje og vil skje. Å argumentere mot det er omtrent som å argumentere mot at naturlovene er slik de er og at tyngdekraften finnes.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:09

De som tror Gud tilgir alt ubetinget og at det er nok å "DRA JESUSKORTET" og si at man er kristen, så slipper man unna i dommen og er sikret enn plass i Guds rike, kommer iht Evangeliet også til å få seg en overraskelse. Så til syvende og sist er det verst for de prestene som misbrukte de små barna, enn for barna. Gud er barmhjertig og god, men kan også være grusom i sin rettferdighet som hevner over de han har kjær som måtte lide på grunn av andre menneskers ondskap.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:13

Den som mener Gud ikke bryr seg kan ikke ha lest Evangeliet. Gud som blir menneske og lider fornedres og torturers for vår skyld som en av oss. Jesus som gråter over en død venn, som han så reiser opp. Jesus som gråter over jerusalem, over at menneskene ikke vil la seg frelse og ivareta, mens han helst ville tatt dem inn under vingene som en hønemor. Den lidende kristus var også til stede i Holocaust, og noen av våre lidelser er også hans lidelser og vår del i det. Men det er vanskelig å forstå for en som ikke tror.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:20

Hvorfor måtte jesus, Guds sønn, gud inkarnert som menneske fødes i en stall av en fattig jomfru av lav byrd, som i hui og hast måtte flykte til Egypt fordi en Konge ville drepe barnet som han iht stjernetyderne som lette etter "de store kongen som måtte være født" så det lille barnet som en trussel mot sin egen Kongemakt. Hvorfor måtte Jesus lide og ende sitt liv som et vanæret torturoffer. Fordi Gud er grusom? Nei, fordi det er en lovmessighet med årsak og virkning likesom naturlovene også i det åndelige. Så det måtte skje på den måten om menneskene skulle løses fra forbannelsen som var en lovmessig konsekvens av syndefallet som adskilte oss fra Gud. Og denne Guden bryr seg ikke om de som lider mener du? Han som har lidd i vårt sted?

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:29

Det er en lovmessighet og en plan i alt Gud har skapt og gjort. Ellers ville Unvierset vært et eneste surrealistisk kaos. Men det er ikke alt vi vet og vi er ikke istand til å følge Guds tanker og logikk i alt. Det eneste frie uforutsigbare bevisste mennesket som kan handle mot sin natur etter viljen, som Gud har skapt er mennesket. Og vi er den delen av skaperverket han elsker mest. Men han vil at Vi skal velge ham, tro på ham, ta imot veiledning og følge hans bud til vår egen og andre menneskers gang og elske Ham av fri vilje, ikke av tvang. Han lar oss også velge Ham bort, og gjøre ondt, selv om det blir verst for oss, og han heller ville sett oss frelst.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:42

Det er en lovmessighet i alle ting og mennesket er den største og mest uforutsigbare selvstendige variablen som interagerer med Gud. Opprinnelig var alt godt, fred og fordragelighet og menneskene mer som natur og dyrene uten bevissthet om godt og ondt. Men så skjedde det noe, som beskrivelsen av syndefallet i Exodus gir et bilde på, selv om det nok ikke var sånn helt bokstavelig slik som det står skrevet, som gjorde at idyllen ble brutt og det onde kom inn i bildet. Så da måtte Gud tenke ut plan B for å berge menneskene og hjelpe dem på vei. Så kom loven, som de brøt, profetene som de slo ihjel. Før Gud kom opp med en endelig løsning, og selv kom som en av oss med veivisning før menneskene slo han også ihjel. Og da trodde djevelen at han hadde gjort det helt store, men Just i det sorteste øyeblikket i historien, Guds Sønn, Gud død på et kors, snudde alt til det bedre for menneskeheten. Veien til Gud og en fornyet nær Gudsrelasjon var åpnet for alle mennesker og døden ikke lenger den endelige dom og slutt. Vi tror det. For de som ikke tror vil "ordet om korset være dårskap for verden" (dårskap=galskap) som det står i Bibelen og enda er i dag.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:46

Menneskene klarer aldri å utgrunne og løse det ondes problem, til det er vi for ufullkomne. Men Gud har alt tenkt ut og funnet en løsning. Han har bare ikke effektuert hele planen lenger. Men det kommer :-)

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.19:59

Når to fundamentalt ulike tankesystemer kolliderer er det vanskelig å følge og forstå den andres logikk. Det er også ulike åndskrefter der verdens ånd står i motsetning til Guds Ånd. Gud er anderledes. Og i Guds rike er mye opp ned i forhold til hvordan det er og fungerer i denne verden. De små, svake, de undertrykte, de syke, de utstøtte og foraktede, de som lider, de som står lavt i verden har en spesiell stilling og står høyt hos Gud, mens mange av de store og mektige er på Guds "bottomlist". Og det menneskene verdsetter så høyt, som f.eks penger og materiell eiendom, er bare timelige Goder med veldig liten betydning. Det er i realiteten ikke av stor verdi, selv om vi kan nyte godt av det mens vi lever.

Runar

17.06.2017 kl.20:20

Det var VELDIG mye tekst, så jeg skal innrømme at jeg ikke leste alt. Men jeg skal svare på noe av det;

1) Du spør hva jeg selv gjør for å minke ondskap; jeg prøver så godt som jeg kan å passe på/hjelpe min nærmeste familie. Jeg gjør egentlig ikke så mye for å hjelpe andre.

2) Du sier at f. Eks overgripere vil bli straffet av Gud. Mener du da at syndere ikke kommer til himmelen? For jeg mener å ha lest i din bibel at syndere KOMMER til samme himmel så lenge de angrer sine synder og tar Jesus inn i sitt hjerte. Så da kan det jo hende at et barn som har blitt drept og voldtatt vil mlte sin drapsmann/overgriper i himmelen. Smilende og lykkelig. Er det rettferdig?

3) Hvorfor gir du ikke gud noe ansvar? Klarer ikke gud å drepe djevelen? Da er han ikke allmektig. Og igjen; han kunne ha reddet ALLE om han ville. Han hadde ikke en gang blitt sliten for gud blir jo ikke sliten. Han kunne stoppet deg fra overgrep. Men i stedet så såg han bare på. Han er jo overalt. Han ville heller at din frie vilje skulle bli brytt enn å stoppe overgriperen. Er det en gud som blr tilbes?

4) Du sier Gud mptte tenke ut en plan B. Men gud er jo allvitende. Han VISSTE jo at Adam ville spise fra frukten. Dermed visste din Gud ALT som ville skje HELT fra starten. Han visste at det universet han skapte ville føre at barn ble voldtatt. Gud KUNNE ha skapt det uten synd. Men han ville ikke. Om du tror gud er allmektig og allvitende så MÅ du samtidig innrømme at han er årsaken til at barn blir voldtatt. Eller kan du peke på hvor jeg tar feil i den enkle logiske tankegangen?

5) Hvor er linken til studien du skrev om i innlegget ditt? Den om at forskere fant at ondskap måtte ha en ikke-human form

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.22:37

1) De fleste har nok med sine egne desverre. Men de er jo også de viktigste for en selv.
2) Om du hadde lest det jeg hadde skrevet hadde du ikke stilt det spørsmålet.
3) Gud kommer til å gjøre ende på djevelen og all urett når tiden er inne.
4) Om Gud styrte alt som skjedde var det ingen frihet. Det har jeg også alt sagt noe om.
5) Mennesket er de eneste selvstendige skapningene som avgjør sin egen skjebne uten at Gud vet alt på forhånd.
6) Du får google det selv. Jeg har lest det i en bok for lenge siden og det var en seriøs studie. Husker desverre ikke stort mer enn det, men det foreligger en slik studie.

Anita Karine Bårdsen

17.06.2017 kl.22:47

Hvis du, i motsetning til det du mener Gud er er God, hvordan kan du leve godt i denne verden uten å gjøre det du kan for å avhjelpe nøden, fattigdommen, uretten og lidelsene i verden. Er det nok for deg at du og dine har det bra, så er livet godt?

S

17.06.2017 kl.23:11

Forslag på bok:

Anyone who wants to know the human psyche will learn next to nothing from experimental psychology. He would be better advised to abandon exact science, put away his scholar's gown, bid farewell to his study, and wander with human heart through the world. There in the horrors of prisons, lunatic asylums and hospitals, in drab suburban pubs, in brothels and gambling-halls, in the salons of the elegant, the Stock Exchanges, socialist meetings, churches, revivalist gatherings and ecstatic sects, through love and hate, through the experience of passion in every form in his own body, he would reap richer stores of knowledge than text-books a foot thick could give him, and he will know how to doctor the sick with a real knowledge of the human soul.?

Runar

18.06.2017 kl.01:17

Du sier at mennesker har fri vilje og at de avgjør sin egen skjebne "uten at gud vet alt på forhånd". Så din gud er altså ikke allvitende? Har han andre begrensinger?

Du sier at gud vil fjerne djevelen når tiden er rett. Det betyr også at gud TILLATER at djevelen gjør sitt. På samme måte som f.eks En far tillater sin sønn å drepe folk. Rart at vi mennesker ville satt faren i fengsel fordi han tillot sin sønn å drepe, mens om det er en gud så sier vi at guden er god og rettferdig.....

Det er folk som har talt over antall drepte etter direkte kommando fra gud i bibelen. Ca. 25 millioner. Antall drepte direkte av satan; ca 60 (og 10 av de var sammen med gud da de drepte Job sin familie). Burde det ikke være omvendt? At den gode "helten" drepte minst?

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.01:30

Vet du hva det har ingen hensikt å diskutere med en med så motsatt synspunkt som fremstår litt som når Fanden leser Bibelen uten å forstå den eller prøve å fatte det, kun på jakt etter utvalgte brokker å angripe oss med, og tullete intrikate forsøk på å lure oss opp i stry. Jeg vet hva Bibelen handler om, og lever i den virkeligheten. For meg henger alt i hop selv om jeg på ingen måte verken er teolog eller er særlig interessert i teologi. Jeg er mer interessert i Gud. Han er viktig og nær for meg. Du blir like lite kjent med Ham av å bla i Bibelen, som du blir kjent med et menneske av å lese en bok om vedkommende. Vil du bli kjent med Gud må du begynne å be til ham!

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.01:40

Det er også fånyttes å lete etter Gud i Bibelen, selv om det står mye om ham der, ført i pennen av mennesker som kjente ham og hadde en ekstra nær relasjon til ham. Bibelen, som er en samling av mange bøker og skrifter fra ulike tidsepoker kan heller ikke leses og forstås blot etter bokstaven og i et og alt på en ordrett konkret måte slik det står skrevet. Men om du søker Gud, finner ham og kommer han nær nok i tro vil du også begynne å erfare endel av de tingene Bibelen taler om som en realitet i eget liv. Og da skjønner du mer.

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.01:47

En ting er at mennesket Gud har skapt sutrer over at han skapte det slik og ikke slik. Det er det tross alt den som skaper som bestemmer. Men når det mennesket Gud har skapt begynner å klage på at hans skaper er slik og ikke slik, uten å kjenne sin skaper i det hele er det ren dårskap. Og mot dårskapen taler selv Visdommen forgjeves. Går man inn på det kan man slite seg ut til ingen nytte. Det er som å skvette vann på Gåsa. Så jeg tror vi sier Amen. Takk for innspill.

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.02:01

Bibelen er en Hellig Bok skrevet med hjelp og åpenbaring ved Den Hellige Ånd, men noe ordrett diktat fra Gud fra perm til perm er den ikke, heller ikke et historisk korrekt dokument. Det er ingen vanlig bok, ikke en roman, og ikke et eventyr. Og det er noe i den som er levende. Men for noen er den lukket selv om de leser til øyet blir stort og vått, for Den hellige Ånd er fjernt fra dem. De har en annen ånd. Alene med forstanden kan ikke Bibelen forstås, og der noen teologer går seg fast i egen forstand, kan somme tider små barn forstå og ta imot det uten problemer. Det beste er likevel å lese Bibelen og motta læren fra en god prest med teologisk utdannelse i tillegg til sin tro og nære Gudsrelasjon eller erfarne kateketer. Å gi seg til å tro man kan forstå alt på egenhånd med sin forstand går sjelden bra, enten man er teolog eller leg. De menneskene som skrev Bibelen, og det som står der har rot i virkeligheten og kontakten med Gud. Selv hadde de ingen Bibel, så de mottok rett fra Kilden. Og det er også i dag den beste måten. Og det starter med en bønn.

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.02:12

Når man har kommet et stykke på troens vei, hvor man nå enn stod da man begynte om så bare med et åpent sinn og en søken etter Sannhet, et håp, en åpning for muligheten av at Gud virkelig finnes, har begynt å praktisere, gått en vei med Jesus, fått erfare Gud og Guds gjerning i eget liv, er troen blitt til visshet om det vi ikke kan se, fordi vi alt har sett og opplevd noe som overbeviser oss om Sannheten i det Bibelen taler om. Da har Gud selv blitt mye viktigere enn Bibelen, selv om vi holder fast på den også. Tro er ikke bare en hodesak, antagelser og teser. Gud er en levende og virksom Gud. Ikke bare langt borte i det høye og hellige, men en Gud nær ved, selv om "verden" ikke ser Ham. For de ser bare med øynene og tror bare det øynene ser.

S

18.06.2017 kl.07:30

...synes det er intressant jeg at Gud blir referert til stadig som han; han - det mannlige kjønn; kvinner som men ser opp til han. Den hellige Ånd kan kansjke være noe mer nøytral muligens; og dette med å tro - jeg tror på sommeren men jeg VET også; tanker kan bli observert som en videreføring til noe - hva skjer når bønnen og med tankene når Gud er med? Hvor lander egentlig troen da? Når noe blir sagt som den absolutte sannhet blir jeg skeptisk; jeg tviler - men med tvil og kunne stå i det blir jeg også på et sted rotfestet. Med å være i realiteten er ikke en lett sak - bindeledd mellom bakken og himmelen; tvil er nettopp siste ord du har i innlegget...er det en tilfeldighet? Ubevisstheten er noe fantastiske greier egentlig - og ikke minst fordi jeg skrev her fordi du hadde et bilde av C.G Jung her - den mannen betviler jeg ikke; etter periodevis i psykoanalyse selv - og en ting til; eventyr i folkemunn er, som du selv påpeker noe som ikke er sannt? Se litt dypere inn hva egentlig fortellinger og 'eventyr' egentlig handler om...choose ure words carefully; symbolikken med Gud feks - er ikke bibelen et fint eventyr? Jeg har møtt religiøse - men jeg kjenner av veldig lett en som virkelig har visdommen der med sin lære eller de som bare kaller seg 'religiøs' - en fri sjel er en man kjenner seg god med...en annen intellektuell er bare en maskin uten sjel.

Its always about soul.

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.23:32

Gud er Gud uansett hva folk mener og sier om Ham og hvilke forestillinger og Gudsbilder vi har, men du er fri til å tenke og mene hva du vil, fordi Gud har skapt deg med en fri vilje og egen bevissthet. Er det ikke flott...?

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.23:34

Jung var forøvrig et veldig åndelig åpent, frodig og interessert menneske som trodde på Gud og jeg liker ham også godt, i motsetning til den tørre, svarte, ateistiske patriarken Freud. Ha en god natt ;-)

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.00:03

Jeg er jo kristen, og Bibelkonservativ katolikk så da er det knapt rart at jeg refererer til Gud som "Ham", og Jesus- som var en inkarnasjon av en del av Guddommen, som er treening, En men tre, uløselig sammenvevd i enhet, som en trekløver, eller en hånd som med flere ulike fingrer likevel er En hånd, var jo mann, men inkarnasjonen ble gitt kjøtt av en kvinne, så kvinner har på ingen måte noen lavere status hos oss enn menn. I motsetning til hva enkelte tror om vårt forhold til Maria "Guds mor" tilber vi ikke henne som en del av eller enn en egen "Guddom". Vi ber heller ikke til Helgene, hvorav svært mange er kvinner, som til Guder, men om deres forbønn og hjelp i kraft av at de nå er i Himmelen helt nær Gud. Paulus sier forøvrig at i Kristus finnes det verken mann eller kvinne, men vi er alle ett. Gud er hel, så i Ham finnes både det feminine, maskuline og kjønnsløse prinsipp. I utgangspunktet er han jo ikke kjøtt og har ingen seksualitet, denne polariteten mellom kjønnene finnes ikke i Gud, seksualiteten er en gave til menneskene og en nødvendighet for reproduksjon. Alt i Bibelen er jo heller ikke fullstendig bokstavelig histroisk korrekte sannheter. I min Kirke innrømmes fornuften en stor plass og vi ikke bare anerkjenner vitenskapen men mange av våre Prester, munker og nonner har gjennom historien ytt betydelige bidrag til vitenskap, filosofi og litteratur. En av våre ordenssøstre ved Katarinahjemmet i Oslo var med i teamet som utarbeidet den teorien som fikk Nobelprisen i Fysikk for to år siden, men den kan kun uttdeles til enkeltpersoner så derfor ble den ikke gitt til hele teamet. Jeg er ellers selv verken inntellektuell eller akademisk utdannet og her på bloggen min deler jeg som det står i overteksten bare noen tanker underveis over en lav sko, shit og chanell. Hva man legger i ulike begreper og hvordan man bruker dem og velger ord, er helt avhengig av eget ståsted og referansepunkter. Jeg tar ingen diskusjon på det mer konkret. Det er jo hyggelig at det jeg skriver engasjerer, berører og kanskje provoserer, slik at det kommer kommentarer. Jeg prøver å svare litt, men det er ikke det jeg liker best. For meg er ikke Bibelen bare et "Eventyr" selv om mye som står der ikke er konkrete fakta, men bilder og allogerier. Jeg er ingen filolog, men såpass skjønner jeg. For meg som har trosvisshet og har opplevd ting med Gud, og falt ned på katolisismen og kristendommen som Sannhet, etter å ha vært innom utallige andre tankeretninger, ismer og ideologier, jeg har attpåtil vært medlem i Human-Etisk Forbund selv om jeg nok også da egl var litt "skapkristen" og først turte å komme ut av det skapet som 25-åring, mens mine to kjære brødre kom ut av sine homseksap uten problemer eller nevneverdig motstand som 16-17 åringer. Det har faktisk vært større familiær motstand og jeg har møtt flere fordommer, dog ikke fra min gjenlevende homofile bror som jeg alltid har støttet og akseptert fullt ut, da jeg gakket hen og ble katolikk. Jeg velger de ord og begreper som passer for meg og som jeg er bekvem med, så står andre fritt til å tro, mene og bruke de ord og begreper De vil.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.00:18

Det meste jeg skriver på bloggen er ytterst subjektivt og har rot i mitt eget liv, min virkelighet, mitt perspektiv. En agnostiker vi f.eks si at "mennesker kan ikke vite noe om Gud". Men når jeg har erfart ting i eget liv som er årsaken til at jeg har falt ned på at Katolisismen stemmer med og bekrefter min Sannhet, at det hele får plass inni det Unvierset, etter å ha "forska vidt og bred på verden, menneskene og livet selv". Jung som var så opptatt av det kollektivt ubevisste, arker og symboler som sammenfaller i alle kulturer førte ikke alt tilbake til mennesket og menneskesjelen selv, han levde med og hadde egenerfaringer med en åndelig virkelighet som han ikke bare anså som et rent psykologisk fenomen, han ga rom for "magien" slik mer fatteslige "hodesjeler" ikke gjør. Og selv er jeg også nokså frodig om enn en plaget sjel, men intellektuell kan jeg ikke påberope meg å være selv om jeg har et noenlunde godt intellekt. Det betyr dog ikke at jeg alltid er så fornuftsstyrt eller rasjonell. Jeg er mer av et følelsesmenneske. En levende sjel kan føle smerte og gråte, maskiner kan det ikke, så noen maskin er jeg virkelig ikke i nærheten av å være...

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.00:32

Du snakker forøvrig med et menneske som har lidd så mye i livet og blitt utsatt for så mye ondskap og urett, sett så alt for mye av det som ligger under overflata og finns bak flotte fassader, tatt et ufrivillig dypdykk i den hardeste norske sosialrealistiske virkeligheten, slik den kan være for noen få- og det er ubarmhjertig, da opplever man virkelig verden som "djevelens torturkammer", og selv om man som meg kommer ut av det og oppå og også har opplevd det gode og sett det vakre i verden og menneskene glemmer man det aldri og bærer så store skader at ingenting blir som før igjen. Så om jeg ikke hadde hatt vissheten om at det finnes en God Gud, og trodde døden bare var en endelig slutt og opphør av bevissthet og eksistens hadde jeg valgt døden, for da hadde jeg ikke hatt vondt mer eller bevisshet om det onde. Er jeg "en maskin uten sjel"?

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.06:40

Forøvrig er det en vesensforskjell på psykoanalyse (freudiansk terapi) og jungiansk terapi. Jung var riktignok Freuds elev og bygget på psykoanalysen, men det er to temmelig forskjellinge retninger. I den jødisk-kristen-katolske Tro jeg står i er det naturlig å referere til Gud som "Ham". Bibelens sannhet er ikke noe man kan ta "en flertallsdemokratisk avgjørelse og redigering av", selv om det sikkert er noen som hadde foretrukket at Gud ble referert til som en svart, lesbisk kvinne ;-) I lys av vår Tro er heller ikke Bibelen noe Eventyr, men for en som ikke tror kan det vi tror på selvfølgelig anses som en ren kulturell menneskelig konstruksjon. I Bibelen finner du i enda større grad enn i eventyrene, som dog i motsetning til Bibelen kun er menneskeskapt fiksjon hva selve historiene angår, alle menneskelige arketyper, grunnmotiver og tema og underliggende moral- som også i eventyrene oftest rommer en sannhet. Men Bibelen er noe mye mer, mer reel, ikke diktet. Det er heller ikke en eneste bok, men en samling utvlagte, kirkelig kanoniserte (validerte) skrifter og bøker som ble satt sammen til en bok under Kirkehistorien. Alt samsvarer, men det skiller årtusener mellom de ulike delene av Bibelen og det meste ble overlevert gjennom muntlig tradisjon før det ble skrevet ned av ulike forfattere. Mosebøkene er f.eks ikke skrevet av Moses. Men det vet teologene mer om enn meg. At de samsvarer og at mennesker kan vite så mye om Gud, skyldes ikke bare åpenbaringer og det som faktisk beviselig og historisk har skjedd. Jesus, Paulus og Peter vet man jo faktisk har levd, det er historiske personer. Min Kirke er så og si grunnlagt på Peter som kom til Roma som misjonær grunnla og ledet den første menigheten der. Peterskirken er faktisk bygget på graven til Peter, han det tales om og som selv har skrevet noe av det som står i Bibelen. Det er noe ganske annet enn en Eventyrskikkelse som Askeladden. Mye i Bibelen er historisk korrekt, og beskriver ting som faktisk har skjedd, selv om endel av det som står i det gamle testamentet, som Skapelsesberetningen er mer mytologisk og billedlig fremstilt, mer som i Eventyrene. Kristentro handler ikke alltid så mye om hvor "religiøs" man er men om hvilken personlig relasjon man har til den levende Gud, om man er i Kristus og har Den Hellige Ånd. Noe kan kun mottas og forstås i tro, endel med hodet andre ting blott gripes med hjertet når vi kommer inn på Mysteriene. Det er alltid rom for tvil, også for mennesker som har erfart og opplevd så mye med Gud at det egentlig er mer utrolig at man fortsatt kan tvile enn at man er så sikker i sin tro. Når jeg skriver at Bibelen ikke bare er et eventyr skjønner de fleste hva jeg mener, og siden det ikke er eventyr i seg selv dette innlegget handlet om ville det ikke vært naturlig med noen utlegning av hva et eventyr er og de også rommer noen sannheter . At Bibelen Ikke er et Eventyr er imidlertid helt korrekt iht min tro. Så mine ord har jeg i behold.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.06:58

Hva freudiansk tenkning og psykoanalytisk oritentert terapi kan jeg ellers si følgende. Alle med litt allmenndannelse vet idag at mennesket har et ubevisst sjelsliv og psykologiske forsvarsmekanismer og at vår libido er avgjørende for mye. Freud er en del av utdanningen for psykologer, men da primært som en del av psykologiens historie. Freud tok nemlig feil i mye, og freudiansk tenkning er overforenklet og egner seg best til intellektuell onani for gamle menn, for har man bare litt over gjennomsnittlig til intellekt er det så utrolig enkelt å "få alt til å stemme med freud", det er bare ikke riktig. Og det er et sørgelig enspora overfokus på det seksuelle. Så enkelt er det ikke. Psykoanalysen er heller ikke noen effektiv behandlingsform, selv om jeg kjenner folk som har så stor glede av å ligge på benken og plukke navlelo mens psykoanalytikeren holder på å sovne av kjedsommelighet regner jeg med, at de har ligget der og snakket om seg selv i 25 år. Og slik jeg kjenner det mennesket, har hun verken blitt friskere eller et mer modent og velfungerende menneske, men desto mer selvsentrert av det. Freudianske terapauter er en utdøende rase, rett og slett fordi det som regel ikke funker. Og psykoanalyse er altså Freudiansk, og ikke Jungiansk terapi selv om jeg ser du har snust litt på Jung og liker ham slik også jeg gjør :-)

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.07:13

Psykoanalysen vil det nok likevel, hvor lite den enn utretter, alltid være et marked for. En god del mennesker betaler gjerne en de anser som viktig og seriøs for å få lov til å ligge der på en benk å plukke navlelo. Religion vil det også alltid være interesse for. Jeg tror strengt tatt ikke på en religion men på Den Gode Gud, Universets sterkeste mektigste kreative Kjærlighetskraft som er Universet og Livets opphav og kjenner Ham som en god, barmhjertig og rettferdig Gud, likedan tror jeg på den korsfestede, levende og oppstandne Kristus som jeg også har hatt møte med (nei, jeg så ham ikke visuelt med øynene, og han sa ingenting jeg kunne høre med ørene, men jeg har sett og hørt og kjent ham uansett) og Den Hellige Ånd som jeg også har erfart sterkt tilstede i mitt liv- og alt dette samsvarer med og finnes i den Kirken jeg har konvertert til og den katolske lære, som altså er min religion.

Runar

18.06.2017 kl.08:53

Beklager at jeg stilte spørsmål med ubehagelige svar. Men jeg håper at du ser at Gud ikke er en ren og god gud. Han er like ond som vanlige mennesker.

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.23:20

Det du skriver er tåpelig men du er inne på den første synd og roten til alt ond: Gud tenkte alt til det gode, og er en God Gud. Han visste alt om det ondes mulighet- Guds motsats, av Djevelen. Det onde og synden kom inn i verden fordi Djevelen som engang stod for Høyt og tekk på Gud og var gitt for stor Makt, gjorde opprør og selv ville være i Guds sted. Han misunte menneskene som nå hadde en høyere stilling hos Gud enn ham selv, og ville ha makt over dem og føre dem bort for Gud. Derfor innbilte han dem at Gud ikke var så god, ville holde noe tilbake for dem, og om de bare brøt reglene Gud hadde gitt dem, så de fikk bevissthet om alt ondt og godt, ville menneskene selv bli som Gud. Men siden mennesker i motsetning til Gud gikk det selvfølgelig galt, og derfor har alt det onde fått utfolde seg i menneskehetens historie, selv om Gud gang på gang har prøvd å snakke oss til rette, først ved Lover, deretter gjennom profeter. På et tidspunkt angret Gud på at han hadde skapt mennesket, som han altså skapte med en viss likhet med seg selv, med en fri uforutsigbar vilje- selv for Gud. Noe er fastlagt, men om han kjente og styrte alle våre valg på forhånd hadde intet ondt skjedd. Han ville utslette menneskeheten, rense jorden, kun la de rettferdige leve så det skulle bli slutt på ondskapen som forårsaker lidelse på jorden. Om det ikke var nøyaktig slik, historisk sett, er dette uttrykt i historien om Noahs Ark i Bibelen. Men menneskene fortsatte på samme måte, uansett hva Gud gjorde og fant på. Og vi er skapt slik vi er skapt, så enten måtte han utslette oss og skape noe nytt og bedre, eller finne en annen måte. Den endelige løsning ble altså at han selv ble menneske, så han i menneskehetens sted kunne oppfylle Loven og Budet, være nøyaktig slik vi helst burde vært, rene og rettferdige, og også ved det få erfare hvordan det egentlig er å være et menneske i en ufullkommen kropp, hva menneskelig lidelse og sykdom er for denslags var selvfølgelig den fullkomne Gud som er hel i seg selv og ikke avhengig av noe eller noen. Han trenger oss ikke, men vi trenger ham. Og fordi Gud Er kjærlighet og en dynamisk skapende kraft som elsker utover seg selv tenkte han at det var bedre at han ga oss en mulighet til å bli satt i frihet fra syndene våre, løst fra syndens konsekvens som er lidelse og evig død, gi oss del i denne gode åndelige kjærlighetskraften, rense oss og dra oss mot seg- der inten urent, ondt eller syndig kan komme- for da ville det blitt helvete der og, og Gud kan ikke tåle det onde i sin nærhet. Det finnes ingen synd i ham, intet ondt, ingen lidelse og død. Men nå tok Han altså, frivillig- kun fordi Han elsker oss og ikke fordi Han på noen måtte måtte eller vi hadde fortjent det, blot ved sin godhet alt dette på seg, så han etter å ha åpenbart Guds Sanne natur og delt av sin Ånd, undervist oss selv som menneske og ikke gjennom spesielt utvalgte profeter som vi likevel ikke hørte på, men heller slo ihjel. Syndens konsekvens er lidelse og død, så etter å ha levd et menneskeliv fullstendig uten synd og urett og oppfylt Loven i alle menneskers sted, som det eneste menneske noensinne, men dog i menneskelig natur- som pga syndefallet er ond, så for Jesus fantes også den onde mulighet- som ikke finnes i Gud, men han syndet aldri. Og deretter tok han altså selv på seg hele menneskehetens synd og elendighet i all fortid og fremtid, og ble gjort til ett med den på Korset under Lovens forbannelse som hvert menneske er under fordi vi alle har brutt Guds Lov og syndet, så Faderen- Han fra Evighet alltid har vært i full enhet med, sammen med Den Hellige Ånd som utgår fra dem begge, hvor Faderen er Kraftens Kilde og ren Kjærlighet, ikke tålte synet av sin egen Sønn fordi det som hang der var så fordervet, urent og ondt- vår synd! men vendte seg bort fra sin egen Sønn. Så døde Han, da var dommen fullbyrdet, straffen Sonet. Er man død kan man ikke lenger Dømmes, da har man sonet ferdig, betalt. Og dødsriket Kunne ikke Holde ham, den rene rettferdige Gud, så selvfølgelig reiste Gud Ham opp ved sin Kraft- denne hellige kjærlighetskraften, den sterkeste Kraft i universet, som hele universet er skapt ved. Han som har skapt naturlovene står selv over dem og er ikke bundet av dem. Og det var jo Guds ide, for om Kristus bare hadde dødd, hadde Han jo ikke kunne dra oss mot seg når Han ble opphøyd til Himmelen og sende Sin Ånd til styrke og oppreisning for de som tror så vi skal klare oss gjennom lidelsene og stå det onde imot og la være å synde, følge hans Bud. Og om vi synder likevel, selv om vi prøver å la vær fordi vi tror og elsker Gud som har elsket oss sånn, har han gitt oss et botemiddel i det blodet som alt er utgytt en gang for alle, når vi vender om, angrer og ber om tilgivelse, så vi ved botens sakrament får en ny sjans til å gjøre det bedre, og styrke til å la være å synde. Det er ikke dermed sagt at Gud tilgir absolutt all synd, eller at Nåden er gratis. Vi skal alle dømmes individuelt en gang etter gjerninger og ikke minst

Anita Karine Bårdsen

18.06.2017 kl.23:30

Kan legge til at Sannheten om Gud endrer seg jo ikke det døyt uansett hva du tenker, og Han kan ingen "outsmarte". Du tretter meg bare, og jeg svarer til ingen nytte. For du har alt bestemt deg, og vil ikke tro unasett. Så du kan si at selv om jeg har valgt å bruke litt tid på deg og svare tålmodig så godt lille meg kan skal du være glad det bare er jeg som er lei deg, for om Gud også ser seg skikkelig lei av deg, kan han drepe deg ved å puste på deg. Ikke fordi Han er ond, men fordi du er ond og har ondt i sinne her ;-)

s

19.06.2017 kl.08:11

Det jeg vil si om fornuft er at jeg mest sannsynlig hadde tatt en selfie med Jesus om han hadde kommet tilbake; snakket litt om ditt og datt og hørt på hva han sa - jeg kan ikke bare ta å sleppe alt uten at tror på det; hva vi trenger vet jeg ikke men gjøre vårt indre arbeid med å renske opp i egen hage, da er det vell håp for det onde. Vi må akseptere at vi har ondt i oss; vi betaler det med s4elvdestruktivitet - jeg gikk på en måte bevisst inn i konflikt med meg selv for å finne egen sannhet - for meg ble det noe overveldende men en oppvåkning trenger ikke være like digg som å gå rundt å tro på kjærlighet og plukke tyttebær i skauen; fokkit - jeg gir totalt beng i vitenskap akkurat om hva som er rett og galt, om Gud er der eller ei - jeg er her; jeg ekke et fritt menneske enda men jeg raver videre mot noe jeg mener er rett og slett rett - hva nå det er får man se, min vei ekke kanskje samma som din - det er vell det jeg brenner for; at vi kan rasjonalisere og skrive sånn som jeg nå med å forklare og fortelle om ditt o datt - kan vi ikke bare chille og være venner liksom; jeg tipper Gud noen ganger om han eller hun eller det eller hunden eller hva nå er tenker sitt - om kan dere mennesker ikke bare slappe av med deres fornuft og bare ha det fint...daoismen forøvrig er vell noe nærmeste jeg kommer religion.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.08:28

Og i mellomtiden kan du ta deg ei pære som de sier på disse kanter av landet ;-) Og knaske ivei. Så blir det nå fred å få den stunda. Ha en god dag! :-)

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.08:33

s: Jeg er et så "dørgende kjedelig", seriøst og religiøst menneske skjønner du så du får heller finne noen andre å chille og spise ostepop og se på ballong-tv med. Så du trenger verken kaste bort mer av din eller min tid. Vi er "skrekkelig kjipe folk vi religiøse". Men den som ler sist ler best.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.08:42

Du skjønner jeg bruker ikke dette som noe sosialt nettverksfora, men pleier å svare på kommentarer om jeg får noen. Jeg har ikke så veldig mange lesere, for jeg er litt "smal og original" og skriver aldri for å få flest mulig likes. Jeg benytter meg av min ytringsfrihet, hva andre mener er en annen sak. Love me or leave me så og si. Hvis du først og fremst vil chille og konversere og sosialisere og snakke om intetsigende useriøst pjatt, finnes det nok av rosa-blogger. Om du ikke liker min er det bare å bla videre. Jeg mener jo det jeg mener og står for mitt uansett. Venner har og finner jeg andre steder enn på nett. Så gammeldags er jeg.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.08:52

Endeløse diskusjoner med meningsmotstandere av urokkelig og useriøst slag som ikke fører noen steds hen er noe enkelte liker veldig god, særlig om de blir hissige. Jeg personlig synes det er kjedelig, uinteressant, uten underholdningsverdi, bortkastet og meningsløst. Men jeg prøver i utgangspunktet å ta folk på alvor når de kommenterer. Ikke fordi jeg har så lyst, men av respekt for de som gidder å kommentere. Gir litt tilbake for å si det slik, og når svarene så ikke blir tatt seriøst er det jo egentlig ganske respektløst. Men sånt må man regne med når man er på nett. Det er bakdelen mot å skrive bøker, aviser og tidsskrifter slik jeg også har gjort. Og selvfølgelig forringer denne umiddelbare spontane uttrykksformen min her på nett også "den litterære kvaliteten" på det jeg skriver. Det er vel et utslag av min egen latskap og et ekstremt verbalt uttrykksbehov. For mitt vedkommende hadde det vært like greit om det ikke gikk an å kommentere for leserne.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.08:59

Jeg er med andre ord bare her som skribent for å dele mine egne tanker. Jeg er ikke interssert i interaktiv kommunikasjon og bruker ingen sosiale media i det hele. Jeg leser heller så og si aldri andres blogger. Så sånn er det. Vi er forskjellige og takk og lov for det. "Noen liker mora og noen liker dattera- og så ble de gift begge to". Og smaken er som baken delt. Verre enn det er det ikke.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.09:05

Jeg skriver jo fordi jeg har så mye på innsida som vil ut. Derfor orker og ønsker jeg i vesentlig mindre grad å ta så mye inn fra andre siden. Direkte online nettkommunikasjon fungerer erfaringsmessig også veldig dårlig for meg.

Anita Karine Bårdsen

19.06.2017 kl.09:10

Det betyr verken at jeg er usosial eller uten interesse for andre mennesker med andre meninger og oppfatninger enn mine egne. Bare ikke på nett! Jeg liker vesentlig bedre, og er flinkere når det kommer til å samtale og snakke med mennesker ansikt til ansikt, også nye mennesker. Jeg kommer lett i kontakt med folk. Hadde vi møttes med blanke ark ansikt til ansikt kan det være vi hadde fått en hyggelig dialog. Men HER funker det ikke!

Skriv en ny kommentar

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits