februar 2012

Et skritt videre med Mesteren...

Fasten er en tid for ettertanke og fornyelse, til å legge til side ting og forestillinger som tar for mye plass, er syndige (feil fokus) eller direkte falske og usanne. Ikke minst "sannheten om oss selv2, vi liker jo å gå rundt med flotte selvbilder og vil også gjerne at andre skal tro godt om oss. Vel, tid for oppgjør: Hvordan står det Egentlig til med oss?

Guds ord er målestokken, speilet vi må se i. Jeg har en fantastisk bok som heter "Såkorn fra Himmelen- ord Jesus sa. Et lite forord, men ellers ikke noe lagt til eller trukket fra, ingen innviklede fortolkninger eller debatter, om det og kan være vel og bra til sin tid. Jesu språkdrakt er enkel, han bruker eksempler vanlige folk kunne og kan kjenne igjen i dagliglivet. Likevel er budskapet radikalt (alltid!), krevende, Sannt, noe man ikke kan gå tilbake på, og livsnødvendig og uovertruffent viktigste rettesnor for oss som kaller oss "kristne", vi som håper og tror på evig liv og frelse. Nåden sies å være "gratis", men Jesus Krever noe av oss. Det er ikke nok å tro at Jesus finns, at Han døde på korset for å frelse alle mennesker, at han stod opp igjen, for opp til Himmelen hvor Han tjener som yppersteprest og sitter ved Faderens høyre Hånd og at Han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Alle disse trossannhetene kjenner også djevelen og hans engler, de onde åndene skjelver for de vet at frelsen ikke er for dem.

Å være kristen betyr noe mer enn å tro på dette, det betyr å ta imot Ordet og leve etter Jesu ord. Hvor mange av oss gir til alle som ber oss og låner ut uten å vente noe igjen, hvor mange av oss kan oppriktig si at vi tilgir all urett vi måtte føle oss utsatt for, elsker våre fiender og aldri blir sinte og hevnlystne. Hvor mange av oss ber fattige, utstøtte, syke og vanføre framfor venner som gir oss noe igjen når vi skal ha fest? Hvor mange rike (det er endel i Norge) selger alt det de eier og gir det til de fattige? Hvor mange fattige gir av det de selv har å leve for når det kniper? Og hvor mange av oss er det ikke som liker å få ros av andre, ha status, "være noe" i verden. Hvor mange av oss elsker Jesus nok til å lide og dø for Ham? Jeg er sikker på at vi alle kommer til kort, men ved Guds Nåde, Sakramentene og Den Hellige Ånds hjelp kan vi bestrebe oss på å bli fullkomne, -uten å gi oss selv æren for det. Det er en kontinuerlig utviklingsprosess hvor forutsetningen er at vi lever nær Gud, ber og erkjenner vår egen totale avhengighet av Ham. Endemålet er jo å bli Ham lik. Vi går i forvandling, vi har allerede blitt nye skapninger i dåpen, men hver eneste dag må vi fortsatt fornekte oss selv, ta vårt kors opp og følge Ham. Vi har alle noe å strekke oss etter, alle noe vi kan bli bedre på, alle noe vi trenger å bli renset fra, alle noe i vårt Gudsforhold og forholdet til andre mennesker som trenger å bli legt.

Et av Kirkens mest fantastiske mysterier er eukaristien hvor Den Himmelske Kristus og vi møtes og blir forent på en konkret fysisk måte. Vi eter på Hans ord Kristi legeme og drikker Hans blod, samtidig består vår åndelige Gudstjeneste i å framby våre lemmer til Gud. Vi blir ett med Kristus, vi blir helliggjort, vi stiller oss til disposisjon for Faderens vilje. Likesom Kristus alltid gjorde Faderens vilje, skal også vi gjøre Faderens vilje og Kristi gjerninger som lemmer på Hans legeme. Å være kristen skulle bety å være Kristus-lik, men noen er overmodige og stoler på Nåden uten å løfte en finger, uten gode fortsett, uten gjerninger. Vel, ikke det at jeg har kommet så langt, men troen er død uten gjerninger. Bærer vi ikke frukt er vi ikke i Kristus, elsker vi hverandre ikke er vi ikke i Kristus. Vi Kan ikke dette av oss selv er min erfaring, selv om noen- både troende og ikke-troende, er bedre mennesker enn andre. De av oss som ikke er så gode i vår egen natur er 100% avhengig av Den Hellige Ånds hjelp og Ordets rettledning.

Måtte vi alle bli det vi var tenkt til: Lik Kristus, i fullkommen harmoni med Guds gode vilje, så hjelpe oss Gud! Amen.

God fastetid!

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits