februar 2015

"Miljøbevisst venstreside, for / mot?

Skal man bli godtatt som stuerein på venstre-sida i norsk politikk, må man ha "de riktige meningene" hvor omsorg for natur og miljø står sentralt, mens det sett ifht en del andre ting liksom ikke henger helt "naturlig i hop". Man snakker så varmt om mangfold og toleranse, men hegemonien er stor og rausheten og toleransen for oss som har "avvikende meninger" ifht majoriteten på enkelte felt er liten, og det er ikke alle som evner i det hele å lytte til andre argumenter og aspekter ved ulike saker der de alt har bestemt seg for at "slik Er det, for det Mener Vi!" Det var de i AP som mente Støre ikke burde sagt offentlig at han er kristen, "for da kan han jo ikke være alles Statsminister". Nei, tenk hva det kan føre til! Med Støre som Statsleder kommer nok Norge raskt til å endre seg til en kristen-fundamentalistisk Stat :-) Enda verre om man våger å nevne i ei bisetning at man er katolikk og at det er mye i den katolske Kirkes sosiallære som sammenfaller ganske bra med sosialdemokratisk tenkning, bl.a ifht utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller, et visst lokaldemokrati hvor avgjørelser tas på laves mulig nivå, vern om menneskeverdet og menneskerettigheter for alle osv. Da kan man risikere å bli møtt med sterke fordommer og tabloide forestillinger om katolikker, og tillagt holdninger og meninger man aldri har hatt. Samtidig blir man som enkeltperson stilt personlig til rette for hva pedofile katolske Prester i andre land langt ute i verden har gjort, og endatil middelalderens heksebrenning. Idag er det vi som blir brent på bål av den sekulære, ateistiske Venstresidens menighet av "rettroende sosialister".

Det holder ikke å være enig i det meste av grunnleggende samfunnsøkonomiske modeller, betydningen av arbeid og utdannelse for alle, velferdsgoder som slår rettferdig ut der de som trenger det får hjelp når de trenger det, likelønn og likestilling på arbeidsmarkedet, en sekulær livssynsåpen Stat med ytrings og religionsfrihet, likeverd og sivile rettigheter som ikke diskriminerer noen på bakgrunn av kjønn, legning, etnisitet- eller religion! Ateister/Human-etikere er på ingen måte mer "objektive og tolerante" enn andre, noen ganger heller tvert imot, til tider til det ekstremistiske hvor målet synes å være å rense samfunnet for religiøse ytringer og symboler i det offentlige rom. De har allerede kuppet mye av Massemedia. Intet arvesmykke med korssymbol på Dagsrevyen Takk! "En potensielt kristen nyhetsreporter kan jo umulig klare å lese opp nyhetene på en objektiv måte", skjønt personlig livssyn, Gud eller noe slik aldri ble nevnt. Jeg vet faktisk ikke om den aktuelle nyhetsreporteren er kristen, kan jo som sagt være et smykke hun har arvet og bærer med affeksjonsverdi. Men Nei! Ingen "happy-man" rundt halsen heller da....Og ateistiske human-etiske politikere bør holde det hemmelig, "for ellers kan de jo ikke styre på vegne av hele folket" ;-)

Og hva med disse "feministene" som påberoper seg å snakke "på kvinners vegne". Rettigheter roper de! Hvis du mumler "ansvar" flyr de i strupen på deg, organiserer demonstrasjonstog og erklærer deg for en skikkelig "kvinneundertrykkende Mørkemann" om du er aldri så mye kvinne! Må jeg spørre dem om Lov til å mene det Jeg mener, og ytre Mine synspunkter, refleksjoner og betraktninger slik tingene ser ut fra min vinkel??? "Du har Feil mening! Hold kjeft! Og vi vil ikke engang lytte til argumentene dine, selv ikke når de korrigere fakta og belyser en sak fra en annen og utelatt side, for vi har Rett! Hvis Vi har bestemt at verden og tingene Er slik det passer Oss, ja da Er det slik! Basta bom! Da trenger du ikke engang Prøve å undergrave oss med Fakta, fornuft eller autentisk billedmateriale og medisinske fakta og personlige erfaringer- eller hva det måtte være! DU er nedstemt! Klapp igjen! Vi kjenner noen innflytelsesrike filologer som kan omskrive virkeligheten slik at det blir som Vi har bestemt, og som ikke belaster vår menneskelige samvittighet sånn som Du gjør! Vi er undertrykte diskriminerte kvinner Og det Sterkeste og beste kjønn, så vi har det vanskelig nok fra før!" Men når de fremstår som så Beinharde og "kølsvarte" at man blir redd for å bli hudflettet og mobbet når man "lett beskjemmet" kommer drassende på Tradisjonelle myke verdier, og mener at det da må være lov at noen kvinner velger å la seg forsørge av sin mann, og er vel tilfredse med å være "hjemmeværene husmødre" og lage middag til mann og barn, er det da oss det er "noe i veien med" som Kvinner? Det må jo ikke bety at man ikke også kan kjøre traktor og gjøre "mannsarbeid"....Er mann Kvinne og henholdsvis foretningsmessig konsernsjef eller utdannet i "maskin og mekk" og ei knallhard nøtt i Fagforeningen Da får man straks større applaus, fordi at det viser at man ikke er undertrykt og fint klarer å albue seg frem på mannsdominerte arenaer? Vel og Bra! Men jeg tror noen kvinner har gått på litt for Mange "Bøllekurs" og er litt For bevandret og kurset på hersketeknikker. Om de likevel ikke lykkes på sivilisert verbalt vis, og går tomme for argumenter, sparker de Under beltestedet. Hvis de ikke kan "ta deg" der du er sterk, tar de deg for din svakhet!

Jeg kan ikke akkurat si at de Feministene jeg har hørt fremstår som spesielt svake og undertrykte! Heller nokså hardkokte. Men bevares, i motsetning til meg har de da en "Mannsgris" der hjemme, -som tar ut søpla for dem tenker jeg. Muligvis finnes det litt flere masochistiske menn enn jeg i utgangspunktet hadde trodd. Det er kanskje seksti-sytti-tallets feministmødres oppdragelse av sine sønner som begynner å gi seg tydelig utslag på en ny generasjon menn. Vet ikke jeg, og har ingen fordommer som helst mot "praktiserende homofile", har flere i min nære krest, men er det ikke litt mistenkelig mange homofile menn i 60-70- talls generasjonen? For homofiles livskvalitet spiller slik ingen rolle, og å "skylde på en dominerende mor og ubalanse i den tradisjonelle kjønnsbalansen og rollene i hjemmet, Det vet jeg ihvertfall er så "politisk ukorrekt" at det nesten ikke er lovlig å tenke tanken en gang. Men selv om jeg på ingen måte anser homofili som en sykdom, tror jeg aldri man finner noe "homo-gen".

At Homobevegelsen foretrekker å "være født sånn" er også forståelig, for homofile har dessverre hatt mer en nok "pes", sykeliggjøring, diskriminering og forsøk på å "behandle" deres legning fra mennesker som mener de er "feil skrudd sammen og må omkoples" og ikke bra nok som de Er. Jeg holder likevel litt på at det som regel er en "markant og  morsskikkelse" med i bildet. Homofile mennesker derimot er vel stort sett som folk flest, verken verre eller bedre og heller ingen homogen gruppe, selv om noen søker mot det som tradisjonelt regnes som "homokultur". Idag er det iallfall i Norge flere homofile som velger et mer tradisjonelt og alminnelig mønster, sannsynligvis fordi det i vesentlig større grad nå har blitt normalisert og akseptert å ha en annen legning enn den tradisjonelle heterofile, da blir heller ikke "homofil gruppetilhørighet" så viktig, fordi de er "innenfor overalt". Identiteten blir mindre knyttet opp mot seksuell legning, og mer mot personlighet, interesser osv. Sånn sett er det vel også forståelig at homofile ønsker "ro", og ikke stadig graving i Hvorfor de er blitt homofile. De er de de Er, ferdig med det.

Det forskende intellekt vil likevel aldri slutte å grave i ting, stille spørsmål, søke sammenhenger og lete etter årsaker. Det ligger også i mennesket, ellers hadde vi ikke hatt vitenskap. Jeg kan også skjønne at kvinner som har tatt abort også vil ha "ro", men man kan heller ikke kassere og se forbi Sannheter alt etter som det som er mest bekvemt. For oss som også har en religiøs tro og står i en Gudsrelasjon og et trosfellesskap med andre, kan man heller ikke alltid Bare se på den menneskelige siden av saken, men heller aldri glemme barmhjertighet og nestekjærlighet. Man kan ikke være kristen uten også å ha et blikk for og innføling med det menneskelige. Mennesker finnes i alle varianter og nyanser og gråtoner imellom fra overveiene God til direkte ond. Men som katolikk har jeg et grunnleggende positivt menneskesyn, for vi er alle skapt i Guds bilde med evigheten og en lengsel etter det som er Godt, ropende i brystet, selv om noen bommer på målet og kommer langt på avveie. Men søker du av hjertet Sannheten og det absolutt Gode, finner du Gud! I "verden" finnes det ikke, det nærmeste vi kommer er Kjærligheten og barnets uskyld, Kirkens sakramenter, bønnen og Ånden som er fra Gud. Hva er det Han som er i verden, denne verdens Fyrste, vil gjøre med det? Rive det til seg, trampe det ned, skitne det til, vanhellige det, drepe, stjele og ødelegge, spre løgner om det og trekke det i tvil, for han Hater det som er hellig, godt og rent! Men han kan ikke utrette mye alene, han trenger "hjelp" fra mennesker! Og det er på Ingen måte betinget av tro på hans eksistens! 

Det finnes en God Gud, Men det finnes også en Ond Djevel. Se på verden human-etikere! Er det menneskene alene som har i seg kimen til alt dette onde fra fødselen? Hvordan kan dere så opphøye mennesket til Gud? Spørsmålet bør ikke være hvordan jeg kan tro på en God Gud når det er så mye ondt i verden, for det er ikke Gud som gjør det, det er vi som misbrukte Den Frie vilje Gud utsyrte mennesket med, isteden for å skape oss som marionetter. Vi som lot oss lure til å dra Guds Godhet i tvil, som brøt Guds bud og åt av "Treet som ga kunnskap om godt og ondt" og med det kom på kant med resten av skaperverket som vi opprinnelig var en helt naturlig integrert del av som "høytstående dyr" som bare følger naturens lover i skjønn harmoni med resten av økosystemet, uten tanke for "ondt eller godt", "skam eller skyld"- fordi de ikke har den bevisstheten. Og det var starten på denne siviliasjonens ende. Og likevel er det ikke slutt, likevel vil Gud frelse menneskeheten, og engang bringe alt og mennesket selv til en større og mer perfekt fullkommenhet enn slik det var fra begynnelsen. Derfor kalles også den første synd for "den salige synd", fordi Alt det onde som har skjedd i verden gjennom historien på grunn av det skal renses, helliggjøres og forvandles til noe verden enda aldri har sett- Guds fullendte rike. For oss som Tror, håper og Vil- og gjenoppretter kontakten og samfunnet med vår Skaper, begynner forvandlingen allerede her.

We`re all in this together uansett hva vi tror og ikke tror, men Menneskeheten kan ikke frelse seg selv, og det bør selv en ateist kunne lese ut av historien og forholdene rundt om på denne planeten. Og uten en himmelsk horisont over seg er det i lys av den erkjennelsen kanskje ikke så rart at mennesker bare velger å være "sin egen lykkes smed og grabbe til seg og nyte mest mulig for egen del på egoistisk måte, "den som har mest når han dør har vunnet, and fuck the loosers!" jungelens lov er hard, og i naturen gjelder stor sett den sterkestes rett, apene er opptatt av å spise godt og ha det bekvemt, og "meningen med livet" er pure monkey-business, forplantning, spredning av gener, og videreførelse av livet og ellers alminnelig sosialisering, rivalisering og kamp om privilegier og dels gjensidige bekvemmelighetssysler. Er ikke menneskelivet noe Mer enn det? Og hvordan kan det ha seg hvis vi bare er en av mange dyrearter? Hvordan kunne vi da komme så på kant med naturen? Det rimer liksom ikke helt og virker temmelig ulogisk at vi og alt som er og vi har skapt i verden og vår bevissthet bare er et resultat av en endeløs serie tilfeldigheter og slumptreff fra den gang livet helt tilfeldig oppstod i en sølepytt. Naturen er da ganske lovmessig og logisk innrettet, i motsetning til mye av det vi mennesker driver med. Hvordan kan død materie som tilfeldigvis fantes bli slynget ut i et tomt univers, hvor omstendighetene tilfeldigvis er sånn at det iallfall på den ene planeten tilfeldigvis oppstod liv av død materie- og etter en serie med like tilfeldige naturlovstyrte hendelser ved et slumptreff ender opp med den menneskelige bevissthet med evne til skapelse og destruksjon. Det må iallfall kunne sies å være ganske fantasifull Mytologi. Jeg er ikke så "religiøst anlagt" at jeg kan tro på nonsens!

Det er lettere å tro på Dynamikken, den grensesprengende Kraften og mangfoldet som multipliseres av den, fra Gud engang svevde i Seg selv i det tomme rom- for han Fødte Kjærlighet, Kjærligheten vokser utover seg selv, blir til Liv som alt utgår fra- men en dag kaller han det tilbake. Det er en sirkel slik mye også er i naturens kretsløp, det som utgikk fra Gud multiplisertes og ble til noe større og mangfoldig, Livet og Kjærligheten utgikk fra Gud og har Gud som mål, det kommer tilbake mer enn det som gikk ut fra begynnelsen- slik er den Kraften som utgår fra den Gode Gud- alt Godt har sitt endemål i Ham og Hans Kjærlighet, mens det onde skalles av og går fortapt. Ondt og Godt finnes det i alle mennesker, vi bør vite å forkaste det onde og velge det gode om vi har bare litt Visdom! Naturen er så komplisert at det enda er Mye vitenskapen ikke har funnet ut av. Den totale virkeligheten er enda mer komplisert! Og menneskene kjenner bare utsnitt av den, har høyst ulik forståelse av og fortolkning av virkeligheten. Det meste kan forstås på mange ulike måter alt etter hvilken synsvinkel det betraktes fra, hjernen som tenker, hjertet som banker, øyet som ser, kulturelle og personlige referanseområder, kunnskapsnivå og innen hvilket fagfelt, evne til å lytte betrakte, forstå og se ting fra andre synsvinkler enn sin egen.

Noe er allmennmenneskelig andre ting knyttet til enkeltindividet, noen betrakter verden mer endimensjonalt enn andre, noen har større evne til og forutsetninger for å være objektive enn andre, noen ganger tenker og snakker vi Kun som subjekt, andre ganger er det gruppetilhørighet og psykologi som preger våre tankemønster og meninger mest, noen er mer gruppeorienterte og tenker mer kollektivt enn andre, noen av oss tenker mer selvstendig- men søker også, særlig om vi står alene mot en majoritet flokk med mennesker som tenker litt det samme som en selv- for mennesket er et sosialt individ, vi trenger "de andre"- noen ganger fører det dessverre til at vi "lar oss rive med som sauer i alle retninger" og løper rett inn i Løvens hule. Vi er påvirkelige! Men man skal ikke uten videre bare tute ukritisk med flokken og de ulvene som er ute. Det kan bety at man noen ganger må stå alene! Desto gladere blir man da når man finner "sin flokk", og oppdager at man ikke er alene med det man tror på. Det kristne Trosfellesskapet, De Helliges Samfunn er av stor betydning, men heller ikke der skal man alltid bli for trygg og sluke alt rått, eller ta større jafs av gangen enn man kan fordøye! Og det betyr heller ikke at vi skal gå ut av verden og isolere oss på bedehuset, om man ikke har et spesielt kall som nonner i Ordener med streng klausul. Men det er i motsetning til hva folk tror ikke uvitende om hva som foregår i verden og samfunnet, og lar på ingen måte verden "seile sin egen sjø". Nonners bønn og utveksling med verden omfatter mer, har større og dypere menneskelig kontaktflate enn mange som lever i "verden", og har utrettet mye som "allmennheten" aldri får vite! Dertil kommer intellektuelle studier og arbeid, som i tillegg til sjelesørgerisk og sosialt arbeid, for noen ordener også arbeid i "ordinære yrker", ofte på Høyt nivå. Katolske Orener har fostret mange vitenskapsmenn og kvinner! Alt til Kirkens og Verdens vel. At nonner og munker bare lever "for seg selv" og er "virkelighetsfjerne" må være den mest usanne Myten om Klosterlivet! Og i den katolske Kirke er det få som "leviterer salig rundt", der innrømmes forstanden og hardt arbeid stor plass!

Som kristne bør vi Alltid søke Sannhet, men om vi ikke samtidig som vi vandrer med Han som er Sannheten, blir "mer menneskelige", mer humane, er vi ikke på rett kurs. Å forstå et menneske og se saken fra den siden, er likefullt ikke det samme som at man er enig i alt, slutter seg til samme moral eller forkaster sin tro. Det er ikke noe mål å oppgi skamfølelse og samvittighet. Skyld og samvittighet er en del av det å det å være et voksent ansvarlig integrert menneske, og det er et kompass som kan vise oss på rett vei og gi vekst! Verden blir ikke et bedre sted av Skamløshet, Lovløshet, moralsk oppløsning og fravær av Samvittighet. Det fører heller til at verden går i forråtnelse. Har du Skyld? Gjør noe med det! Uten at det maner til oppgjør og endring er Skyldfølelse ingenting verdt, fullstendig unyttig og destruktiv. Skal vi så bare "kvitte oss med den" og lulle sjelen i søvn og glemsel? Lytt heller til hva Samvittigheten prøver å si til deg! Som kristen, som en som i likhet med alle andre mennesker har syndet, gjort feil, vet jeg noe om Skyld og Samvittighetskvaler, men det viktigste er det jeg vet om soning, tilgivelse, bot og omvendelse, og hvilken legedom og menneskelig oppreisning det kan bringe. Plausibel skyldfølelse, ikke den overdrevne for små ting som er helt ute av dimensjoner, er slett ikke å forakte!

I dag er "Ingenting Kvinnens skyld", Alt skyldes Patriarkene! Den urbane skjeggmoten er kanskje mennenes stille protest...? Det må vel bety at et stort antall norske kvinner iallfall ikke er verre enn at de gir mennene sine Lov til å ha skjegg ;-) At det også Finnes endel menn som er noen store drittsekker, er en annen sak. Men akkurat det tror jeg er ganske likelig fordelt mellom kjønnene. Men OK, jeg er heterofil og foretrekker sånn sett generelt menn. Det har jeg til felles med homofile.Men det er ikke bare seksuelt motivert! Jeg trives veldig godt sammen med menn og styrer nok helst unna kvinnedominerte arbeidsplasser og foreninger. Kvinne Er kvinne verst! '

Men bevares, det har vært mange sterke, flotte kvinner i mitt liv, selv om jeg nok der trives best med den noe eldre garde. Det er vel heller ikke riktig alle feministkvinner som er rabiate rivjern med rovdyrkjever og fanatiske skylapper. Eldre kvinner har ofte mildnet og myknet noe, og kan ha mye livsvisdom og erfaring å øse av, skjønt alderdom i seg selv ikke gjør underverker. Noen lærer av sine erfaringer og blir klokere, rausere og bedre mennesker med årene, andre gjør det dessverre ikke! Mye kan skje gjennom et liv, men vi starter alle med en individuell matrise hvor mye i personligheten, evner og talenter allerede blir fastlagt i mors liv. Moderne psykologi har forlengst slått fast at vi verken fødes som tomme skall eller blanke ark, men som enkeltindivider. Veksten og utviklingen kan hemmes eller fremmes, men "et tistelfrø kan aldri vokse seg til en rose"! Vi er alle like mye verdt, men alle litt ulike de andre. Så unikt er hvert menneske! Selv tror jeg det er mye Mer som ligger dypt nedfelt i oss enkeltmennesker enn også vitenskapen har funnet ut av, og at man om man lever på siden av "sin bestemmelse" vil det skape en ubalanse som får negative konsekvenser både for en selv og andre, men mest en selv. Jeg vil gjerne "være den kvinnen jeg ble skapt til å være". Det kan jeg Kun i relasjon til Gud, og i relasjon til det motsatte kjønn og i livsroller hvor jeg kan yte omsorg for andre, det siste helt uavhengig av kjønn og alder. Sånn sett, men på andre områder kanskje slett ikke, er jeg ganske tradisjonell. Barn har jeg ikke og jeg er ugift. Det er likevel ikke nødvendigvis noe "dårlig liv". Det er alltid noen som trenger en, og min livskvalitet er heller god vil jeg si. Jeg opplever Mening i tilværelsen, og jeg har flere gode mannlige venner! Som sølibatær lærer man seg kanskje enda bedre å verdsette det motsatte kjønn.

Jeg er glad i mennesker, planter og dyr. Er oppvokst på landsbygda i Nord-Norge, og tok etter hvert en yrkesutdannelse innen økologisk jordbruk. Nå har jeg imidlertid bodd i by, nærmere bestemt Stavanger, siden 1989- og latt meg urbanisere. Ironisk nok hadde jeg aldri noe bevisst ønske om å flytte til "oljehovedstaden", jeg hadde mer sett meg ut et liv som økologisk vagabond og landarbeider. Til Stavanger kom jeg kun for å besøke min bror, i et tvilrådig husvilt øyeblikk. Og for å gjøre historien veldig kort, var det en mann sterkt med i bildet, som er den egentlige årsaken til at "jeg bare ble her". Det er et resultat av kjærlighetens bondefangeri. Og når man har bodd Så lenge i by, og bygd seg opp et nettverk her, skal det godt gjøres å bare flytte på landet igjen. Så jeg er "bonde i byen" ;-)

Det er mye larm i byen og i massemedia, og tidvis kjennes det som jeg har hatt et ord med i enhver nettdebatt. Det er et resultat av et verdisyn, idealer og engasjement jeg har hatt siden min spede barndom. Det har alltid vært det samme engasjementet, enten jeg har agitert for sosialisme, miljøvern, anti-rasisme, mot diskriminering av homofile, min Tro, eller hva det måtte være. Så jeg har strengt tatt Aldri "hoppet fra det ene til det andre" .Jeg har bare utviklet det gode engasjementet, for mennesket står alltid i en sammenheng av natur, politikk og kultur. Og mennesket står i et Univers som etter min og mange andres mening er skapt og opprettholdes av en Gud, mens det er en motkraft av ondskap og egoisme som prøver å bryte den- og oss, ned. Vi lever i en verden hvor naturen er base, og er selv en del av det naturlige skaperverket, men som mennesker er vi også alle som En Åndsvesener, Ikke dyr.

Så var det disse ihuga venstreradikale miljø-forkjemperne som synes å ville ha oss "tilbake til større, mer bærekraftig enhet med naturen", selv om det er vanskelig å få øye på "barfot-økologen" i folk som SV`s Hallgeir Langeland som har "viet sitt liv til miljøet". Det er litt for mye beksvart, litt for tjukk nikotintåke som fortsatt ligger over saksmappa, og det svarte er Ikke jord! Men det er selvfølgelig et hardt liv å frelse verden fra miljødeleggelsene alene, kun med "en liten flokk kamerater" som støtte. Jeg røyker også, men så er jeg heller ikke Verdens Frelser. Miljøødeleggelsene skal vi selvfølgelig uansett ta på alvor. Det er også en kristenplikt! Rir man imidlertid sine ideologiske kjepphester For hardt, faller mange i fra, og man utretter strengt tatt mindre enn om man slakket litt på "krava" til fordel for andre og videre hensyn. "Alene i Universet" legger noen gode mennesker en alt for tung byrde på egne skuldre og kan ende opp med å bli motløse og deprimerte. Vi kristne tror at "det ordner seg for snille gutter og jenter til slutt", men at den enkeltes skjebne også er avhengig av de valgene vi gjør, våre intensjoner, motiver og beveggrunner, og mer av hvordan vi behandler og forholder oss til skaperverket og andre mennesker, enn av hvor mange bønner vi ber. Så da kommer nok Langeland antagelig heller ikke så verst ut "in the bitter end" ;-) Gode menneskelige kvaliteter og intensjoner er ikke forbeholdt mennesker av en bestemt tro. Og jeg har ingen grunn til å tvile på akkurat Langelands intensjoner, så det er ikke han jeg vil "til livs" om noen skulle tro det! Og det et er ganske sikkert mange flere snille, idealistiske og velmenende mennesker i SV som lever etter mottoet "Alt er håpløst, men vi gir oss ikke", og oppgir heller ikke drømmen om og innsatsen for å oppfylle drømmen om "Et jordisk paradis". Men selv om jeg mener vi alle bør jobbe for å gjøre verden litt bedre, har jeg ingen tro på at de heller er istand til å skape "Paradis på jord", selv om verden iallfall ikke blir et verre sted på grunn av folk som Halgeir Langeland ;-) Det Er noe som skrurrer!

SV-damene er f.eks glade i natur og mange av dem er fulle av småbarnspedagogikk, men der og skurrer det en smule mellom liv og lære i mine øyne. På den ene siden er det de som "er så glade i dyr" at Halal-slakting blir ansett som helt barbarisk. Har det noen gang besøkt et helt vanlig Halal-fritt slakteri monn tro? Det har jeg! Jeg har også med mine bare hender utført noen helt lovlige "halal-slakt" på noen søte geitekillinger. (det er begrensa hvor mange bukker man har bruk for!). Kakk i hodet! Kutt over strupen! Død på noen bittesmå sekunder! "Kjipt" for dyret, men det går kjempefort når man vet hva man gjør. I motsetning til virkelige Halal-slaktere, fremsa jeg imidlertid ikke noen bønn for sjelen til hvert enkelt dyr jeg drepte. Sånn sett er norske geite-bønder flest mer barbariske enn muslimske slaktere. Hadde det vært bedre for dyret å bli fraktet til slakteri? Nei! Jeg har sett bl.a griseslakt først på slakteri, der grisene bedøves med strøm før de krokes og stikkes, mens neste mann står og trør i blodet. Stressa griser! Og det går faktisk også ut over kjøttkvaliteten. Da ville jeg heller vært blant grisene vi slakta med kyndig slakter tilstede på gården. Mye bedre og mindre stressende for dyret! Noen ganger kan man mistenke de mest "naturglade og dyrekjære" for å ha vokst opp med "en latte" i hånden på sosionomlinja på Blindern, uten å ha satt sine bein i et fjøs, og med en idè om at alle dyr er kjæledyr. Jeg er glad i dyr, bevares, har to katter nå og har samarbeidet med Dyrebeskyttelsen gjennom årene til beste for de stakkars løskattene som lider og går rettsløse rundt fordi folk ikke tar vare på, og steriliserer kattene sine. Men det er to ulike ting. Bufe holder man for matens skyld. De skal ha det godt mens de lever, men er ikke kjæledyr og havner til slutt i gryta.

Hvor er det jeg vil med dette? Jeg er altså glad i dyr, vokst opp med natur og har "bondevett". Når jeg avlivet killinger var det ikke ut fra sadisme, men fordi at hvis man skal være  bonde og jobbe med dyr, må man også kunne avlive dem selv på en skikkelig måte, når det er til det beste for dyret man likevel ikke kan ha. Det meste går til slakteriet i dag, men å kunne praktisere nødslakting av syke dyr selv, og lovlig gårdsslakt av fugl og småfe er også dyrevelferd. Jeg er ikke hardere enn at en natt som lammevakt kan gi meg religiøse følelser. Selv når det er et dyr, er det et like stort Under hver gang et nytt liv kommer til verden gjennom et annet individ. Og i dyreverdenen er det slik innrettet at de fleste utviklede dyr tar godt vare på og forsvarer sitt avkom med nebb og klør. Et unntak her er grisen, som noen ganger, dersom det blir skremt, spiser ungene sine. Da snakker vi om et overlevelsesinstinkt som er sterkere enn morsinstinktet. Men det er et unntak, de fleste pattedyr velger ungene sine selv når det setter eget liv i fare.

Men så var det mennesket da...Er vi virkelig skrudd sammen sånn som Grisen, uten ærefrykt for det nye livet? Eller synder vi ikke mot vår menneskelige natur, som Venstresidas feminister visstnok er så glad i, når vi- uten engang å være truet verken på fysisk liv eller helse, biter tennene sammen og ber om abort? Jeg finner det verken særlig naturlig eller særlig "menneskelig". Det er heller ikke noe nytt fenomen at Kulturen ut fra noens "nytte og makthensyn" definerer noen mennesker ut av menneskeheten. Det har skjedd f.eks med svarte, som man da kunne betrakte som "eiendeler" og bruke som slaver. På et tidspunkt mente man også at Kvinnen, i motsetning til mannen, manglet Sjel. Er det bedre idag, når "kulturen" mener at Ingen mennesker har "sjel"? Bare kjøtt? Da er det sannelig ikke rart at man "slakter barn" uten moralske betenkeligheter! Skjønt selv slakting av geitebukker man ikke har noen nytteverdi av, medfører ubehag til å begynne med, hos folk som ikke har vokst opp med denslags og er det kulturelt fremmed, men alt blir en vane, man blir "profesjonell". Og det som er "akseptert i gruppen og kulturen" blir lettere akseptert av individet, selv om det stritter litt imot følelesesmessig, og de fleste neppe hadde gjort det samme helt på egenhånd...

Selv er jeg glad i dyr, og hadde neppe klart å avlive en geitekilling en gang, uten å ha stått i en landbruksfaglig sammenheng hvor det var en nødvendig del av læringen, for geitekillinger er "jysla" søte, tillitsfulle og sosiale. Den siden må man stenge av for å gjennomføre. Geiter er nå engang ikke kjæledyr. En annen praksis jeg reagerte på, og fortsatt stiller spørsmål ved ifht dyrevelferd, skjønt jeg ikke vet om det fortsatt er slik det foregår, var praksisen med å kastrere grisunger uten bedøvelse. Et snitt her og et snitt der, så skviser man testiklene ut mens grisen hyler. Jeg deltok ikke! Men hva er dyrevelferd mot human behandling av mennesker?! Men bonden gjorde det uten betenkeligheter, for det var "slik man gjorde det". Allmenn, rasjonell praksis: Ingen vil ha ribbe med rånesmak, men må man gjøre det på den måten?  

Barnet i mors liv avlives på en langt mer bestialsk måte, og ingen kan helt sikkert si hvordan fosteret "opplever det", men et 12 uker gammelt foster Har et sanseapparat, enten man fortrenger fakta eller lar det være. Det er ikke en celleklump, og bærer tydelige menneskelige trekk. Ikke et embryo, men et foster, "Fetus" som på engelsk oversettes med "little one", et lite menneske, en liten person som er ulik alle andre personer, med individuelle trekk. Men er "slik man gjør det", det er allmenn praksis, så da så...Noen har vanskelig for å tro det, fordi man "jo simplethen ikke kan være så grusomme i vårt siviliserte samfunn. Det kan da ikke være Muulig?" Eller? Helt forståelig at man finner på andre filologiske og definisjoner av hva et foster er og hva et liv er, for å beskytte seg selv mot slike grusomme tanker! Så ille kan da ikke "VI" være, eller vedkjenne oss å være. "Best å ikke tenke på det". Best å definere de som minner oss på det, som "tullinger og ekstremister"! Best å stenge media ute fra Abortklinikkene. Best at offentligheten, Og kvinene, skånes fra å Se hva som faktisk skjer der inne, og hva som suges og skrapes ut av kvinnene. Sånt kan ikke andre en hardbarkede, profesjonelle abortleger tåle! Såpass må man også kunne kreve at leger generelt kan tåle! Hvordan kan de ellers kalle seg "Leger"? Skal det være en prinsipiell forskjell på å fjerne et foster og en kreftsvulst, når begge deler er "en del av pasientens kropp"? Noen australske leger er "heldigvis" så humane, at de har uttalt at de heller ikke ser noe problem med å drepe nyfødte spedbarn, dersom barnet vil bli "en uforholdsmessig belastning" for foreldrene, og fordi det strengt tatt ikke er så stor forskjell på å drepe et barn om det er inni eller utenfor morens kropp (!) Langtkomne "senaborter" er da, og ser da også faktisk ut som en Baby, og kunne i endel tilfeller overlevd om de ble behandlet og ivaretatt som prematurbarn! Iallfall med den sene grensen for abort man praktiserer i USA. Og i noen tilfeller også her i Norge, bl.a fordi det ikke alltid er så lett å beregne helt nøyaktig hvor langt "på vei" moren er, og hvor mange uker fosteret faktisk er. "Shit happens! Det er jo menneskelig å feile". Men har Kvinnen bestemt seg for Abort, er det strengt forbudt å redde barnet. Jeg hadde nær sagt "Gud forby!". Det ville jo vært "Dødskjipt" om kvinner i en slik situasjon skulle tvinges til å bli mødre mot sin vilje. Man må da respektere menneskets ukrenkelighet og frie vilje....

For meg blir det for paradoksalt å snakke om "det naturlige", "det humane", "menneskeverd" og "menneskerettigheter" i samme sekund som man Ønsker at en kynisk abortindustri skal fortSette å partere og suge barna ut av oss, "fordi det var noe annet vi ville og ønsket mer enn barnet". For det er jo det som er realiteten. Og det  er også en realtitet at det som faktisk hver dag lovlig skjer på våre abortavdelinger er så Grusomt at folk flest ikke Vil høre om det, at myndighetene jobber aktivt mot publisering av bildemateriale og faktainformasjon. Hvis det Hadde vært en enkel, grei og stueren industri, hadde man ikke trengt å skjule det for offentlig innsyn. Hvis det bare var en celleklump det var snakk om, kunne de kjørt den filmen med celleklumpen som ble fjernet, like åpent som film og tv-team får fime andre oprasjoner ved de fleste andre sykehusavdelinger der de redder liv. Hvis alt hadde vært så "renslig og ufarlig", hvorfor slapp ingen inn på abortavdelingen i den siste store tv-dokumentaren som ble laget fra norske sykehus.

Natur og miljø? Ja! Men abort er alt annet enn "naturlig". Bærekraftig politikk kan det heller ikke sies å være, når 15.000 overveiende helt friske barn fra friske mødre slenges i søpla hvert år og vi må importere arbeidskraft fordi vi ikke har "nok hender". Ja, det var faktisk en del bittesmå utviklede hender med fingre og tær som havnet et helt annet sted, og ikke engang ble verdiget et rituale og en begravelse, selv om Ingen kan påstå at det ikke var menneskehender som selv har sett det! Ingen bønn for den sjelen!

Jeg finner ikke en slik politikk særlig "Holistisk". Som man sier. Det "henger ikke på greip".

Noen mener "Uinnskrenket ytringsfrihet" er verdt å dø for, så lenge den bare krenker muslimer og "andre vi ikke er enige med", mens de er mindre begeistret for den om den rammer dem selv. Andres Hellige må man gjerne tegne grisefjes og sette hale på, men våre egne "Hellige  Sekulære Kyr" er ukrenkelige! For meg er MENNESKEVERDET ukrenkelig og Mennesker mer verdt enn Dyr! Og jeg tror på Menneskeverdet, og menneskelivets ukrenkelighet. Min motstand mot en liberal abortpolitikk, eutanasi og også dødsstraff, handler for meg ikke så mye om religion, men om å bevare vår humanitet. Er ikke abort og eutanasi utført av helsepersonell bare et spørsmål om å flytte det moralske ansvaret for å ta et menneskeliv fra individet til "samfunnet", for det "samfunnet" godtar, aksepterer og syns er helt legitimt, det skal vi som gruppeindivider "Takke vår Gud for" og godta blindt, fordi det fratar oss også fra personlig ansvar?

Å avlive syke eller skadde dyr for å spare dem for lidelser mener jeg er fullstendig forsvarlig, selv om det aldri er særlig kjekt. Jeg har også nettopp fått utført abort og sterilisering på en katt, vel vitende om at det er det beste for dyret, og at eierløse kattunger sjelden får et godt liv. Men er ikke menneskelivet mer verdt? Er det greit å ta uskyldig liv? Er det "greit" å ta et menneskeliv i det store og hele, eller er Menneskelivet større og mer Hellig enn det? Når er det greit å ta menneskeliv? I krig vil de fleste svare ja på spørsmålet om det er legitimt å ta liv. Men er det legitimt å ta liv fordi dette menneskelivet anses som en byrde for et annet menneske, som ved abort? Er det legitimt å ta et menneskes liv for å spare det for lidelser, ved den gode muligheten til smertelindring vi har idag- spesielt her i Norge, hvor alle har tilgang og rett til helsehjelp og lindring ved sykdom og i livets siste fase? Er det "greit" for oss at mennesker vi er glad i tar sitt Eget liv, fordi de har det vondt? Det er ikke bare alvorlig fysisk syke, døende pasienter som opplever "uutholdelige lidelser", det gjelder vel alle som tar sitt eget liv? De har vi ingen rett til å dømme, for det er mennesker som har det virkelig vondt, mennesker i "umulige livssituasjoner", som sjelden alene kan avhjelpes med antidepressiva eller terapi. Så da kan de like gjerne bare dø? Er det til hjelp for dem som virkelig sliter så mye at de vurderer selvmord å si " Det er Greit, vi forstår, vi skal hjelpe deg", når kanskje akkurat de ordene er det avgjørende. At vi like gjerne kunne sagt: "Vi trenger deg ikke, du er ikke ønsket og villet. Du betyr ikke så mye at vi ser noen større grunn til at du skal holde ut. De små lyspunktene du kan glede deg over er ikke verdt det!" Mener vi det er "greit"? 

Og hvor store lidelser går egentlig potensielt et foster som parteres levende i mors liv uten narkose og suges ut, fordi det er definert ut av menneskeheten. Hva vet vi om fosterets nerve og sanseapparat, hva vet vi om hva som foregår i fosterets lille hjerne? Dødsangst ved brå vold og livstruende fysisk traume mot kroppen vet vi er en naturlig biologisk respons, både hos mennesker og dyr. Kan vi da utelukke at også fosteret opplever dødsangst, siden det ikke er betinget av språk og begreper? Mener vi også det er "greit" at barn med ulike handicap, som strengt tatt Kan får kvalitativt gode liv, avlives fordi foreldrene uten å ha forsøkt ser for seg at det kommer til å bli en for stor byrde, eller rett og slett ikke "vil ha" et Downs-barn, fordi det ikke er "fint nok"? Er et menneske verdiløst om det ikke er produktivt nok, eller har selve Livet et egenverd?

Er et liv med store lidelser meningsløst og verdiløst? Har livet mistet sin verdi når våre kjære ligger syke i en seng, så lenge de kan kjenne varmen fra et menneske som sitter ved siden av sengen, med kjærlighet, med omsorg til den syke eller døende? Og de som er redde for å gjennomgå smerter og lidelser uten å kunne kommunisere hvordan de har det når sykdommen utvikler seg, vet de hvordan det er når de først har kommet dit, hva sier legene? Og hva har selve dødsprosessen, selv når den drar ut egentlig å si for den døende? Er det også en erfaring å ta med seg Denne delen av livet, eller skal man bare avslutte det på bakgrunn av frykt for det ukjente? Kan det ligge noe kvalitativt også i et menneskes kamp mot sykdom, og i naturlige humane dødsprosesser, både for den døende og de rundt vedkommende, enten det er pårørende eller pleiere?

Og hvem kan med sikkerhet si om det Er noe etter dette livet "på vitenskapelig grunnlag", og hvorvidt et menneske har en imatriell Sjel eller Ånd, som ikke er fysisk? Er det noe som kan "bevises"? Er såvel det meste i filosofihistorien så vel som i religionene "bare tull"? Hvem kan dømme om dette? Hvem vet Alt om Mennesket og menneskets sjel? Uten Undring og spørsmål knyttet til liv og død stopper selv vitenskapens utvikling opp.Og med "de bittesmå avkuttede menneskehender i det Godes tjeneste": Er vi i Norge strengt tatt så mye mer "siviliserte" og "humane" enn land og kulturer vi ikke like å sammenligne oss med? Jeg er ikke hardere enn at det gjør meg Vondt, og tanken på det føles i hele kroppen. Bildet av bittesmå avkuttede hender og føtter er autentisk. Det skjer daglig i "humanitetens tjeneste". Det er inhumant, hjerteskjærende og Grotesk! Før den miljøbevisste venstresiden skriker seg hese over hvordan kyllinger avlives, bør de kanskje stoppe opp, stikke fingeren i jorda, og betenke seg litt på hvordan menneskebarn avlives.

VI "religiøse fanatikere" ser hvordan bildemateriale vi legger ut sensureres bort fordi mennesker ikke orker eller ønsker å bli konfrontert med Realtitetene. Er det et slikt "åpent, ytringsfritt samfunn" vi ønsker...? Vi blir disset, nedstemt, stigmatisert og sykeliggjort. Vår spede stemme forsvinner i det dominerende Hylekoret til de som setter den politiske dagsordenen og hersker i det offentlige rom. Selv "det gode selskap" synes ikke å våge å ta i det eller rokke ved det. Og jeg Vet det, men sier det likevel! Selv om det ikke er til "mitt eget beste". Å tale "det politiske Roma" midt imot er ikke noe man høster anseelse og anerkjennelse for, tvert imot. Det er ikke sånt man høster "likes" for, men jeg håper likevel det går inn. Virkeligheten går ikke bort om man aldri så mye blokkerer, omdefinerer, sensurerer og stikker hodet i sanden, men slik kan det fortsette! For hvor harde og kyniske kan vanlige mennesker bli. Er det da bedre å late som det vi ikke liker og orker å se ikke eksisterer og foregår, og stenge det ute fra bevisstheten isteden for å ta det inn over oss som Mennesker, selv om det gjør vondt? Hvis man ikke orker å se og forholde seg til abortindustriens realiteter, og også unndrar det for offentligheten innsyn, er ikke det et klart tegn og varsko om at vi ikke bør gjøre det? Verden endrer seg nå engang ikke til det bedre, og blir ikke mer human gjennom "ønsketenkning", fortielser og språklige finurligheter, illusjoner, feilforestillinger, selvbedrag og "sminkede versjoner av sannheten"! Er det ikke godt at noen kaller en spade for en spade? Som norsk kvinne vet jeg alt om mine "Rettigheter", men det har ikke vært så for mye gnål om moralske plikter og personlig ansvar, for "det liker ikke norske kvinner"....Norske kvinner har "full kontroll over egen kropp" og er "fullstendig istand til å ta gode, reflekterte avgjørelser på egne vegne"- bare ikke når det kommer til egen graviditet, der er vi visst "uten skyld fordi vi var utilregnelige i gjerningsøyeblikket". Spekteret er bredt, men de fleste aborter er verken et resultat av voldtekt eller sviktende prevensjon, derimot et resultat av samtykkende sex Uten bruk av prevensjon, hvor man ikke gikk på apoteket og ba om en angrepille dagen etter. Det er heller ikke tenåringer eller ressurssvake som topper abortstatestikken, men derimot voksne ressurssterke kvinner, de samme som hyler mest i koret om noen våger å rette pekefingeren mot dem. HVORFOR?

Jeg kan forstå at mange kvinner kan ha det tøft og har mange utfordringer og at det ikke alltid "passer med et barn" i den aktuelle livssituasjonen, men derfra til å forsvare- og benekte institusjonalisert drap på ca 15.000 individer årlig her i landet, og mene det er en selvfølgelighet at Helsevesenet "rydder opp i uansvarlige kvinners tabber" er det iallfall for meg en Lang vei! Vil du ikke bli gravid, bruk både kondom og et prevensjonsmiddel for kvinner, for ingen prevensjon er heller hundre prosent sikker, og det er de færreste som klarer å avstå helt fra sex så vidt jeg har skjønt. Og har du hatt "et uhell" løp og skaff deg den angrepillen, for abort er en så alvorlig ting at det bør være absolutt siste "utvei". I den grad man tror at alle mennesker, et hvert humant individ har samme grunnleggende verdi, rimer det ikke å sette mors menneskeverd, liv og helse foran barnet hun bærer. Det er faktisk så paradoksalt og også naturstridig at "man" for enkelhets skyld har valgt å definere barnet i mors liv, ut av menneskeheten, selv om det visselig er et genuint, levende individ med et hjerte som slår i egen takt og hamrer fort før døden inntrer. Horrible! Og i neste nå bekymrer de seg for kyllingers dødsangst!!!

Jeg er tilhenger av Ytringsfrihet, livssynsfrihet og absolutt ikke tilhenger verken av kvinneundertrykkelse eller diskriminering i allmennheten og det sivile liv, i privat livsutfoldelse eller offentlig samfunnsliv på bakgrunn av seksuell legning. Men det må gå begge veier, og ikke bare gjelde for Noen grupper, eller mennesker med En bestemt oppfatning! Idag er det heller slik at Dagsordenen bestemmes og norsk media og offentlig debatt i all hovedsak styres av erklærte feminister av begge kjønn, som som regel befinner seg til venstre politisk, Human-Etisk forbund og ateister som helt irrasjonelt påberoper seg større nøytralitet og objektivitet enn oss andre og Homobevegelsen. Idag er det "oss andre" som blir diskriminert, utsatt for hersketekninkker og stigmatisering og sensur i det offentlige rom. Når det kommer til abort er det også slik at bl.a amerikanske myndigheter straks er ute og fjerner bevisstgjørende billedmateriale , særlig de gode montasjene med flest poenger, så snart slikt legges ut på Youtube, med ulike lover i hånd av "Hensyn til Rikets sikkerhet". Men om det "Riket" foretar seg med god samvittighet i skjul, er av en slik karakter at det ikke tåler offentlighetens lys, burde det kanskje Ikke ha skjedd? Det gjør det, beskyttet av bl.a norsk og amerikansk lov! Offentligheten får bare høre alle argumentene For, og den samme gamle visa om "kvinnens rettigheter", mens medaljens bakside holdes så godt skjult at selv mange kvinner som velger å få utført abort svever i den tro at det "bare er en død celleklump" de får fjernet- omtrent som en kreftsvulst. Jeg kan ikke gå med på det, etter å ha gjort meg kjent med realitetene. Det er for hardt for de fleste sinn, også mitt, det kan vi være enige om! Men også utryddelsesleire som Holocaust og bildene derfra er sterke! Skal vi bare "se vekk og la det skje" for vår egen bekvemmelighets skyld. la uvitenheten råde og lulle hverandre i søvn med at "det er sikkert ikke så ille, det Kan det vel ikke være, man Tar jo ikke liv ved norske sykehus, så disse fostrene kan jo umulig være levende individer selv om de har eget hjerte og nervesystem. Sånt er det da ingen i "vårt siviliserte, humane samfunn" som går god for.."Norge og USA er jo "menneskeverdets og menneskerettighetenes LYS for hele vår mørke verden"? And the story went on and on....

Hvis man virkelig søker Sannheten, finner man den! Men det sannhetssøkende forskende intellekt vil også ofte finne så stygge ting under noen av steinene man ser, at man helst skulle ønske man hadde sluppet å se det, så jeg kan skjønne at mange er redde for Sannheten. Hvis man vil kjenne hele sannheten vil man også komme i kontakt med mørke og destruktive krefter. Da må man søke til Lyset, så skal Sannheten frigjøre oss. Frykter vi Sannheten er det fordi vi ikke er i Lyset, og har noe å skjule. Den vi da bør frykte er ikke mennesker, men Gud, for for Ham er ingenting skjult, og komme oss til Lyset og be om Nåde fortere enn svint om vi skal berge oss!

ALLE HAR NOE PÅ SAMVITTIGHET, STORT ELLER SMÅTT! DET ER BEDRE Å ERKJENNE SKYLD OG TA ET OPPGJØR MED DET SOM ER GALT BÅDE PÅ DET PERSONLIGE PLANET OG I SAMFUNNET, ENN Å BLI "SLÅTT HELSELØS OG FORDØMT" NÅR SANNHETEN KOMMER FOR EN DAG OG TREFFER EN FRA UVENTET HOLD! FOR TIL SYVENDE OG SIST KAN LØGNEN OG FORTIELSEN ALDRI BLI STÅENDE. MEN GUD ER BARMHJERTIG MED DE BARMHJERTIGE NÅ REALITETENE SLÅR INN KYNISK OG ISKALDT. OG NOEN GANGER, OM HANDLINGENE MENNESKER GJØR I GOD TRO, ER ALDRI SÅ UBARMHJERTIGE, URETTFERDIGE OG GALE, OG RAMMER DET USKYLDIGSTE AV DE USKYLDIGE SIER JESUS "TILGI DEM, FOR DE VET IKKE HVA DE GJØR"! DE MENNESKENE SOM MED ÅPNE ØYNE VET AKKURAT HVA DE GJØR OG GJØR DET MED KALDT OVERLEGG, OG DERTIL SAMVITTIGHETSLØST FORLEDER ANDRE TIL Å GJØRE OG STØTTE TING DE IKKE VILLE GJORT ELLER STØTTET OM DET VISSTE SANNHETEN, KANSKJE FOR GJENNOM Å RIVE ANDRE MED SEG FORSVARE OG SKAPE ALLIANSER FOR SEG SELV, DE KOMMER TIL Å FÅ EN MYE HARDERE DOM. NÅR ONDE MENNESKER FÅR SETTE NORM, OG GRUPPEMENTALITETEN SLÅR INN, KAN ALLMINNELIG GODE ENKELTMENNESKER FÅ SEG TIL NESTEN HVA DET SKAL VÆRE. DET ER KJENT FRA PSYKOLOGIEN, OG DET ER KJENT FRA BÅDE HISTORIE OG SAMTID. KOLLEKTIV DE-HUMANISERING AV INDIVIGRUPPER (SOM BARNET I MORS LIV) ER HELLER IKKE NOE NYTT, DET BLE OGSÅ BRUKT TIL Å FORSVARE BRUK AV SVARTE SLAVER, SIDEN DE "IKKE VAR LIKE MENNESKER" SOM HVITE. IDEEN, SOM BL.A KOM FRA VITENSKAPELIG HOLD, BLE SIN TIDS "RÅDENDE SAMFUNNSNORM", OG FOLKET SOM IKKE VISSTE BEDRE- MEN NEPPE PÅ NOEN MÅTE VAR GENERELT DÅRLIGERE ENN "MODERNE,OPPLYSTE" MENNESKER BARE TOK DET TIL SEG SOM SANNHET. I HVER TID VIL DET LIKEVEL FINNES MENNESKER OG GRUPPER AV MENNESKER SOM TENKER SELV, OG VÅGER Å STILLE SPØRSMÅL VED ETABLERTE OG RÅDENDE NORMER OG "SANNHETER", ISTEDEN FOR Å BARE FØLGE MED STRØMMEN OG MAJORITETEN, OG "VÆRE SOM ALLE ANDRE". DET HANDLER IKKE NØDVENDIG VIS OM Å "TENKE NYTT, DEKONSTRUERE OG SETTE SAMMEN PÅ NYTT". SANNHETEN SELV ER IKKE NY!

I MIN SØKEN ETTER SANNHET, HAR JEG GÅTT MANGE RUNDER, TENKT MANGE ULIKE TANKER TIL ENDES, SNUDD MANGE STEINER, FULGT FLERE -ISMER OG IDEOLOGIER, LETT I ULIKE ETABLERTE OG ALTERNATIVE RELIGIONER OG SEKULÆRE LIVSSYN, HATT MINE ROMANTISKE DRØMMER OG SVEVENDE FORESTILLINGER, OG DERTIL EN OVERDOSE BEINHARD SOSIALREALISME, LYST OG NØD TIL TING IKKE BLE SÅ "MORSOMME" LENGRE, BARE FOR Å FINNE UT AT VEIEN MÅTTE GÅ TILBAKE TIL EN KRISTEN ROT OG MER KONSERVATIVE VERDIER, FORDI DE ER BEDRE, SANNERE OG MER SOLIDE, STØDIGE OG BESTANDIGE ENN ALT DET ANDRE. DERFOR FINNES OG GJENVINNES "DE GAMLE SANNHETER" OGSÅ STADIG AV ULIKE MENNESKER OG NASJONER I HVER GENERASJON! OG DET MED ALVOR OG OVERBEVISNING!

SKJØNT JO STØRRE ALVOR, JO MER HAR MAN BEHOV FOR (GALGEN-) HUMOREN, OG DA KAN DET NOEN GANGER VÆRE FRISTENDE Å TY TIL SARKASMER OG BEKSVART IRONI, GÅ LØS PÅ OG LATTERLIGGJØRE MANNEN ISTEDEN FOR Å TA BALLEN, NOE SOM SKADER SAKEN MER ENN MAN VINNER. MEN DET SER IKKE UT SOM POLITKERNE ER SÅ MYE BEDRE SEG IMELLOM NÅR DET KOMMER TIL STYKKET. NOEN GANGER "RAMMER MAN MED RETTE", MEN DET ER BEKLAGELIG, NÅR DET SÅRER MER ENN NØDVENDIG OG RAMMER URETTFERDIG. VI ER NÅ TIL SYVENDE OG SIST ENGANG ALLE FEILBARLIGE MENNESKER. JEG HAR LÆRT MEG Å STYRE UNNA DEBATTER PÅ SOSIALE MEDIA, DER MENINGSMOTSTANDERE MED "TRANGVINKLET TRAKOM" SETTER OPP EN VEGG AV SKYLAPPER, HVOR DET IKKE ER MULIG Å VINNE FREM MED ET ENESTE MOTARGUMENT ELLER TILLEGGSPOENG, HVOR MAN FØLER AT SELV MEDISINSKE FAKTA MØTES MED FULLSTENDIG BENEKTELSE, FORDI VEDKOMMENDE ER HELT FASTLÅST I DEN FORESTILLINGEN DE HAR, OM DEN ER ALDRI SÅ MANGELFULL ELLER DIREKTE FEIL. DA KAN JEG HISSE MEG UHØRT OPP OG VISE MEGET DÅRLIG DEBATTEKNIKK TIL DET USAKELIGE OG "UFINE" SOM NOEN KAN OPPLEVE SOM REN "HETS", SAMTIDIG SOM DE IKKE EVNER Å SE SIN EGEN FEIL OG SNEVRE UTSNITT AV VIRKELIGHETEN! DA BLIR JEG NOEN GANGER RABIAT, OG DET KOMMER INTET FRUKTBART UT AV DET.

DET BØR IMIDLERTID VÆRE LOV Å RETTE EN KRITISK RØST MOT OG OMTALE MENNESKER SOM STÅR MED STERKE MENINGER I DET OFFENTLIGE ROM OG DEBATT, UTEN AT DET SKAL SKRIKES OPP OM NETTHETS OG MOBBING. VI MENNESKER ER FEILBARLIGE, HELT UAVHENGIG AV LIVSSYN OG POLITISK OVERBEVISNING, OG KAN NOK ALLE BLI LITT SNILLERE MED HVERANDRE OG KULTIVERE SPRÅKFØRINGEN VÅR LITT. MEN JEG ER "EN ENKEL LANDSENS JENTE FRA FOLKEDYPET UTEN HØYERE UTDANNELSE, OG HAR ALDRI BLITT KURSET VERKEN I HERSKETEKNIKKER ELLER POLEMIKK OG DEBATTEKNIKKER OG MARKEDSFØRING AV EGET BUDSKAP OG SMÅTT MED MEDIARÅDGIVERE RUNDT MEG! I LYS AV DET GJØR JEG KANSKJE IKKE DEN VERSTE FIGUR SAMMENLIGNET MED DE SOM HAR ALLE SLIKE RESSURSER TILGJENGELIG. DERTIL KOMMER JEG FRA ET STED NOE NORD FOR HANNA KVANMOS FØDEBY HVOR FOLK KALTE EN SPADE FOR EI SPADE, UNGENE LÆRTE Å BANNE FØR DE BEGYNTE PÅ SKOLEN (FOR NOEN BARNEHAGE HADDE VI IKKE), OG FOLKESJELA IKKE VAR DEN MEST TANDRE OG SPRÅKLIG FINTFØLENDE. NÅ HAR DET KOMMET SEG I NORD SIDEN JEG VOKSTE OPP, MEN DET VAR NÅ ENGANG IKKE DER "SIVILISASJONENS VUGGE" STOD :-) PÅ DE KANTER, I "HVITESTE ROGALAND", SOM JEG NÅ BOR, ER DET NOK SLIK AT SELV DEN BEST KATOLSK SOSIALISERTE OG OMPROGRAMMERTE NORDLENDING TRÅKKER I SALATEN FRA TID TIL ANNEN. BÅDE I KIRKELIGE OG SEKULÆRE KRETSER, SELV OM JEG STORT SETT PRØVER Å OPPFØRE MEG PENT. JEG KUNNE TRENGT MIN "PROFESSOR HIGGENS"! MEN IKKE ENGANG PROFESSOR HIGGINS KAN GJØRE MEG TIL EN SLIK BLONDINE SOM BARE "HOLDER KJEFT OG ER DEILIG" .

OPPFATNINGEN AV HVA SOM ER "GOD FOLKESKIKK" VIL VEL ALLTID VARIERE NOE FRA STED TIL STED, LAND TIL LAND, KULTUR TIL KULTUR OG MELLOM ULIKE MILJØER OG SAMFUNNSLAG I SAMME KULTUR, MENS NOE ER MER "UNIVERSELT ALLMENNMENNESKELIG UAKSEPTABELT" ;-) JEG HAR BLITT SOSIALISERT UT OG INN AV HØYST ULIKE MILJØER GJENNOM LIVET, MEN DET ER NÅ EN TING Å FÅ JENTA UT AV "GATA". DA ER DET VERRE Å FÅ "GATA" UT AV JENTA. MAN MÅ KUNNE FÅ YTRET SEG OG ANSES SOM VERDT Å LÅNE ØRET TIL OM MAN HAR NOE VETTUG Å SI, UANSETT. SKAL DET LIGGE NOE SOM HELST REALVERDI I DEN SOSIALDEMOKRATISKE LIKHETS-TANKEN, KAN DET IKKE VÆRE TITLENE OG "FORMENE" SOM SKAL AVGJØRE HVEM MAN LYTTER TIL, HELLER DET MAN SIER OG HVILKET INNHOLD SOM LIGGER I DET! JEG HAR FÅTT BEKREFTELSER NOK TIL Å VITE AT JEG IKKE ER NOEN "HØNSEHJERNE", SELV OM JEG AV OG TIL ER LITT "UTE PÅ TUR" OG I KAN KOMME UT AV TAKT OG TONE. DET FINNES DUMMERE FOLK ENN MEG DER UTE SOM HAR ALLVERDENS UTDANNELSE OG TITLER Å SKILTE MED. MEN JEG ER DEN FØRSTE TIL Å INNRØMME AT JEG IKKE AKKURAT ER PERFEKT, OG IDEELT SETT BURDE VÆRT LITT BEDRE OPPDRATT OG SKOLERT OG STRENGERE I FORMEN, LITT MINDRE "FRI OG UMIDDELBART EKSPRESSIVT I UTRYKKER- DA HADDE NOK OGSÅ FLERE TATT MEG PÅ ALVOR. MEN DET ER NÅ ENGANG MIN SKRIVEMÅTE OG PERSONLIGE STIL JEG UTRYKKER MEG I, GENUINT MEN UFULLKOMMEN. MIN GUD ER DERIMOT PERFEKT -OG HAM VIL JEG GJERNE TJENE! FOR HAN FORAKTER IKKE EN "MISS DOOLITLE". 

MANGE ER DE SOM HAR TRODD AT MÅNEN HADDE LYS I SEG SELV, NÅR DET I VIRKELIG ER SOLEN SOM OPPLYSER DEN. DET ER MYE LØGN, BEDRAG, SKINNBILDER, JUGGEL OG BULLSHIT I VÅR VERDEN. JESUS ER DET SANNE VERDENS LYS. HAN TROR JEG! 

ÆRE VÆRE FADEREN OG SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND. SOM DET VAR I OPPHAVET, SÅ NÅ OG ALLTID, OG I ALL EVIGHET. GUDS ORD BLIR NOK STÅENDE SOM SANNHET NÅR ALLE ANDRE ORD ER SAGT, OG SELV ETTER AT ALLE BIBLER ER BRENT OG UTRENSKET PÅ JORDEN. SÅ VI ER IKKE REDDE! DET ER MYE HER I VERDEN SOM ER BLITT BRAGT UT AV ORDEN, BLITT TATT UT AV SIN NATURLIGE SAMMENHENG OG BESTEMMELSE, BOMMER PÅ MÅLET OG ER BLITT PERVERTERT. KRISTUS HAR GITT OSS EN MULIGHET TIL GJENOPPRETTELSE OG LEGEDOM SOM ENKELTINDIVIDER, ET BOTEMIDDEL FOR SYKE, SKADDE, SPLITTEDE, ISTYKKEREVNE, UTSTØTTE OG SÅREDE SJELER. HAN VIL IKKE DØMME OSS MEN LEGE OSS!  HAN SOM HAR GITT OSS LIVET, VIL IKKE DREPE, MEN FRELSE ALLE MENNESKER! ALT LIV HAR SIN OPPRINNELSE I HAM SOM ER LIVETS KILDE. OG DET SOM HAR UTGÅTT FRA HAM VIL HAN KALLE TILBAKE MED STØRRE MANGFOLD OG GRØDE ENN DET SOM GIKK UT. HAN ER IKKE BARE LIVETS BEGYNNELSE, MEN OGSÅ LIVETS MÅL OG FULLENDELSE, MEN MANGE HAR VEKET AV. DET FINNES EN VEI TILBAKE: JESUS!

EN DEL AV DE SOM HAR ERKLÆRT SEG SELV SOM DE ALLER "BESTE MILJØVERNERNE", SNAKKER SÅ VAKKERT OM HOLISME OG HELHETSTENKNING. MEN VI BLIR IKKE HELERE SOM MENNESKER AV Å BENEKTE OG UTELATE DELER AV SANNHETEN. NOEN PRØVER DESPERAT Å OMDEFINERE HVA ET ABORTINNGREP EGENTLIG ER, VED HJELP AV SPRÅKLIGE OG FILOSOFISKE FINURLIGHETER, SAMT "KLINISK, MEDISINSK DISTANSE", FORDI DE TIL SYVENDE OG SIST ER SÅ MENNESKELIGE AT DE IKKE ORKER Å SE REALITETEN I ØYNENE: AT DET ER UMENNESKELIG! OG I EN SLIK VERDEN, HVOR DET FOREGÅR SÅ MYE ONDT OG GRUSOMT, ER DET JAMMEN GODT Å HA HØYERE MAKTER Å SETTE SIN LIT TIL OG SØKE TILFLUKT HOS! FOR HVORDAN SKULLE MAN ELLERS BEVARE SIN MENNESKESJEL? DE SOM TILHØRER MØRKET OG HATER LYSETS BARN, KAN SLÅ IHJEL KROPPEN, HENGE SPOTTENAVN PÅ RYGGEN VÅR, LYVE ALT SLAGS ONDT PÅ OSS, PINE OG TORTURERE PÅ VERDENS VIS, SNU SANNHETEN PÅ HODET, STEMPLE OG STIGMATISERE  OG GJØRE OSS MYE ONDT, MEN SJELEN FÅR DE IKKE! VERDENS BARN ER MEKTIGE, FOR VERDEN ELSKER SITT EGET. DET FÅR SÅ VÆRE, FOR OSS SOM HAR FORSTÅTT AT DET ER BEDRE Å VÆRE ET LITE, SVAKT BARN I GUDS RIKE, ENN EN FYRSTE I VERDEN. DE BLIR BARE STÅENDE EN KORT STUND, FOR DENNE VERDEN FORGÅR! MEN DET SOM ER AV GUD BLIR STÅENDE TIL EVIG TID! DOG ER DET I ET HVERT MENNESKE NOE FORGJENGELIG SOM MÅ DØ, OG SLAGG SOM MÅ RENSES BORT. JEG ER INGEN HELGEN! DE RENESTE AV OSS ER DE SMÅ, UMÆLENDE, USKYLDIGE BARNA, SOM IKKE SKJØNNER NOEN TING OG ER FULLSTENDIG PRISGITT ANDRES OMSORG, AVGJØRELSER OG VURDERINGER. MENNESKET ER SKAPT TIL HELLIGHET, MEN I DENNE MØRKE VERDEN ER DET LETT Å BLI TILSKITNET, AVSTUMPET, KORRUMPERT OG PERVERTERT, FOR SÅ Å SETTE STANDARDEN OG NORMEN DER. "VI KLARER DET JO IKKE UANSETT". MEN JESUS KOM JO NETTOPP FORDI MENNESKENE PÅ EGENHÅND "IKKE KLARER DET UANSETT, MENNESKENE I VERDEN SKULLE BARE VISST HVOR MYE VI KLARER ,HVIS VI LAR GUD SLIPPE TIL! FOR HAM SOM HAR SKAPT ALT SOM LEVER ER INGENTING UMULIG, DET ER BARE DE SMÅ HJERNENE OG HJERTENE VÅRE SOM SETTER GRENSER! LIVETS UNDER ER HELLIG, OG BURDE IKKE KRENKES. HVERT LIV SOM VOKSER I SIN MORS SKJØD BÆRER UANTE MULIGHETER I SEG! MYE ER SAGT OG PROFETERT, MEN DET ENKELTE MENNESKELIV ER IKKE FORUTSIGBART. SVÆRT MYE KOMMER AN PÅ DE VALGENE HVER ENKELT AV OSS GJØR. MEN ER DET VÅR SAK Å AVGJØRE OM ET LIV SKAL FÅ LEVES ELLER AVSLUTTES...? DET ER INGEN SOM MED SIKKERHET VET HVORDAN ET LIV VIL BLI ELLER HVA DET LIVET VIL UTRETTE OG BETY FOR ANDRE MENNESKERS LIV. BØR VI IKKE GI LIVET EN SJANSE? GUD GIR OSS MANGE SJANSER, OG KAN FORANDRE ET LIV. OG ETT ENESTE MENNESKE KAN FORANDRE MANGE ANDRE MENNESKERS LIV! DET ER KLOKT Å TA SEG I VARE FRA Å MÅTTE BÆRE MENNESKELIV PÅ SAMVITTIGHETEN, FOR DET KAN BLI EI TUNG BØR. MEN SELV DA HAR MAN MULIGHET TIL Å KRYPE TIL KORSET OG LETTE BØRA SI SÅ DET ER TIL Å LEVE MED! KONSEKVENSEN PÅ DENNE SIDEN AV DET MAN GJORDE KAN GUD IMIDLERTID IKKE UTSLETTE. VI KAN GJØRE OPP MED GUD, MEN VI KAN IKKE GJØRE OPP MED DE DØDE- SELV OM MANGE PRØVER, ELLER GJENKALLE DET LIVET SOM GIKK TAPT. HAR MAN FØRST TATT ET MENNESKELIV, ENTEN DET ER ANDRES ELLER SITT EGET, ER DET INGEN VEI TILBAKE. JEG TROR IKKE DET ER VERDT OMKOSTNINGENE, SELV OM MAN SÅ DET SOM EN LØSNING PÅ ET PROBLEM! LIVET ER MER VERDT, OG MYE KAN ENDRE SEG RUNDT NESTE SVING, SELV OM MAN DER OG DA IKKE SER NOEN ANNEN UTVEI! GUD ER KJÆRLIGHET, OG VIL ALLE MENNESKER VEL, MEN HAN ER INGEN PUSEKATT, OG VI SLIPPER IKKE SÅ LETT UNNA MED ALVORLIGE SYNDER, SELV NÅR VI FÅR TILGIVELSE. DET ER ALLTID NOEN SOM MÅ BÆRE KONSEKVENSENE AV VÅR SYND PÅ KROPP OG SINN, OG DET PEKER TILBAKE PÅ OSS SELV. SÅNN SETT TROR JEG PÅ "SKJEBNENS NEMESIS", MEN DET ER GUD SOM HOLDER I TRÅDENE.

Ka ska man sei? Det er så Absurd, paradoksalt og inkonsekvent når de på den ene siden snakker varmt om myke verdier, dyrevelferd, humanisme, menneskeverd og menneskerettigheter, samtidig som de forsvarer, prøver å skjule,  og benekter Abortinustriens Kyniske, iskalde, inhumane brutalitet. Ikke alle, men Noen Vet nøyaktig hva de gjør, uansett hvilke termer de pakker det inn i og i hvor stor grad de "stenger av" og distanserer seg fra det mentalt. Og det er grunnene til at dette kan skje! Det er en illusjon at det er "den enkelte kvinne som tar en fri avgjørelse og selv bærer det moralske ansvaret". Det er en kollektiv syn og skyld, som er så omfattende, og involverer så mange- og som Sannheten om er så ille, at ingen vil ta på seg noen skyld, ikke se det, ikke tenke på det, ikke ta det inn over seg. "Sannheten kan ikke komme ut, for vi er jo alle med på det! Best å holde det skjult!" Og "Vi må hjelpe dem og gjøre det enkelt for dem, for noen kvinner og "hjelpere" er uansett så desperate, brutale og beinharde, at de dreper barnet uansett, og da kan det jo også være noen kvinner som stryker med. Da er det tross alt bedre å drepe et uskyldig barn helt avhengig av mors kropp, som ingen kjenner eller bryr seg om! Hvis vi viser allmenn aksept og avdramatiserer det til et enkelt medisinsk inngrep, og lar dem tenke på det som noe annet enn det lille levende menneskeindividet det faktisk er, blir det veldig mye enklere for disse kvinnene, og de slipper å ha noen skyldfølelse og kvaler. Stopp heller kjeften på dem som prøver å legge noe moralsk ansvar på kvinnene. Disse svake kvinnesivene kommer jo til å knekke helt sammen, om noen krenker dem med ord som Fosterdrap, og konfronterer dem og lar offentligheten få tilgang til bilder av hva de har drept. Så la oss kalle det noe finere, og sensurere slikt billedmateriale bort fra offentligheten, iallfall bilder av de største barna som vil få ethvert normalt menneske å reagere med avsky, ta det grusomme inn over seg, og tenke "ER DET MULIG!??? I VÅRT SIVILISERTE SAMFUNN..?HVA ER DET VI GJØR!!!!". Det var Den logikken!

DET ER IKKE BITTEN RART AT AMERIKANSKE MYNDIGHETER GJØR SITT YTTERSTE FOR AT SÆRLIG BILDER AV DERES SENABORTER, FREM TIL 22.SVANGERSKAPSUKE IKKE KOMMER OFFENTLIGHETEN FOR ØYE. FOR ALLE KAN SE AT DET ER BABYER, SOM SER UT AKKURAT SOM EN NYFØDT. DET ER KLART DET ER EN TRUSSEL MOT RIKETS SIKKERHET AT DET KOMMER UT. "HVA VIL VERDEN TRO OM OSS HVIS DE FÅR SE DEN USENSURERTE SANNHETEN, DE KOMMER TIL Å TRO AT VI ER MONSTRE!". Hva menneskeverd og livets verdi angår, kan det synes som om USA framfor europeiske land, med sine stadige militære hærtokter ut i verden, et høyt antall sivile mord og skolemassakrer, dødsstraff og altså også omfattende drap på uønskede levedyktige prematurbarn, har en spesielt lav terskel for å ta menneskeliv. Men vi er ikke så langt "på etterskudd" som "vi" tror!

UNNFALLENHET, Å BARE SE VEKK UTEN Å REAGERE, SI IFRA ELLER BRY SEG NÅR MAN VET BEDRE ER OGSÅ EN SYND. DA ER DET BEDRE Å TA OMKOSTNINGENE MED Å "TALE DET POLITISKE ROMA" OG MAJORITETEN MIDT IMOT! DET ER "EN KAMP PÅ LIV OG DØD", HVOR KVINNERS "RETT" TIL Å BESTEMME OVER EGET LIV OG KROPP, STILLES OPP MOT RETTEN TIL LIV. OG JEG ER REDD AT VI SOM TALER LIVETS SAK, ER DE STORE TAPERNE. MEN OM VI KAN BERGE BARE ETT ENESTE BARNS LIV, ER DET VERDT DET, SELV OM DET ENKLESTE OG MEST BEKVEMME FOR OSS SELV, HADDE VÆRT Å BARE HOLDE KJEFT.

Jeg har ikke problemer med å skjønne de menneskelige fortregningsmekanismene. Jeg har selv opplevd ting i livet som er så grusomt og ondt, at det er beste å ikke tenke på det eller stille noen til ansvar for det, best å "glemme og slå en hvit strek om det", bortforklare det, si til seg selv at det ikke var slik, at det ikke kan skje her hos oss, at det ikke var så ille,unnskylde, tilgi. Men hvis disse psykologiske forsvarsmekanismene fører til at slike grusomheter bare kan fortsette å skje, helt uforstyrret, uten at noen tar et oppgjør med det, ja så gjør det det kanskje mer bekvemt for mange, men det gjør ikke verden til et Bedre sted! I primitive kulturer ofret de barn for å blidgjøre Gudene og få en god høst, hos oss er det mange kvinner som ofrer barna sine for personlig karriere. For meg er det "ett fett".

Vi SKAL ikke, i humanismens navn, venne oss til og akseptere det Umenneskelige! Selvfølgelig er det mest bekvemt å se bort, fortrenge det og slippe å bli konfrontert med det. Kvinner som tar abort er da også Mennesker! Men det Blir ikke mindre grusomt og brutalt av den grunn.

 

 
 

 

 

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits