mars 2014

EN SUR "HAPPY MAN"

Human-etisk forbund har som de fleste vet "Happy Man" som sitt symbol, og ikke vårt "traurige kristenkors"...

For ei tid siden ble det, som de fleste også har fått med seg og rister på hodet av, fullt hysteria og mediakrig på grunn av en kvinnelig programleder i Nrk som hadde på seg et smykke med kors, som hun kanskje hadde arva etter Bestemor. De må ha jekla store flatskjermer og falkeblikk for detaljer siden et så lite kors tok heile oppmerksomheta bort fra hva dama sa. For meg, og det norske folk flest, er det revnende likegyldig om nyhetsreporteren eller programledere er ateister, buddhister, kristne eller muslimer, så lenge de holder seg til saken. Det blir jo en smule feil å forkynne Evangeliet eller lese opp Haditer på Nyhetene sånn helt uten videre.

Jeg har ingen problemer med verken Kors, yin og yang, Torshammer, halvmåner eller hva det måtte være. Jeg kan attpåtil tåle et opp-ned Kors. Eneste Korset jeg ikke liker er hakekorset, selv om svastikaen som det egentlig heter, opprinnelig er et hinduistisk sol-symbol. Symbolet ble desverre stjålet av nazistene. Davidsstjerne som religiøst symbol har jeg heller ikke problemer med, selv om jeg politisk heller vifter med det Palestinske flagget enn det Israelske. Det politiske Israel har desverre også bragt Davidsstjernen i vanry. Det klarte ikke nazistene. Jeg hater nazisme og antisemittisme, like mye som jeg hater rasisme, diskriminering og (etnisk) undertrykkelse generelt. Da er det det samme om den kommer fra ariere, jøder, muslimer, svarte, hvite, hinduer eller ateister!

Human-etisk forbund er på sett og vis litt "morsomme". De er en liten flokk med en ateistisk overbevisning uten større vitenskapelig belegg enn jeg har for min kristentro, kanskje enda mindre. Så da er altså dereslivssyn også en Tro. En minoritetstro som ikke er allmennmenneskelig. Åndelig søken ligger så dypt rotfestet i mennesket at det (fortsatt) er slik at de fleste mennesker på verdensbasis, bekjenner seg til en religion, eller har sin egen. De mest "vitenskapelig korrekte" er kanskje agnostikerne, som holder alle muligheter åpne til det ene eller andre eventuelt er bevist. Human-etikerne sier "jeg Vet" med stor selvsikkerhet, så sånn sett kan de vel betegnes som heller fanatiske. Det "morsomste" med de er at de selv skriker høyest av alle om religiøs diskriminering og intoleranse, mens de gjør alt de kan for å diskriminere mennesker av ulike religoners rettigheter. Jeg snakket med en ung Human-Etiker som sa rett ut at han var Imot religionsfrihet, ville forby enhver religiøs ytring i det offentlige rom og henvise alt som har med religion å gjøre til den Private sfære. Stort mer intolerant, fanatisk, diskriminerende og livssynsdiktatorisk går det knapt an å bli. Det er jo bare en ateistisk variant av f.eks et islamistisk regime som i Iran, hvor hele folket uansett egne overbevisninger påtvinges å leve etter fastsatte religiøse lover og regler, som håndheves strengt av myndighetene. Jeg hadde ikke blitt overrasket om han i samme slengen hadde sagt at han ville ha en lov som forbyr kvinner å gå med skaut, så fremt de gjør det av religiøse grunner, mens det ellers er greit. Og påby muslimske barn å spise pølser av svin i barnehagen? Fjerne kulturstøtten til Kirkelig kulturversksted og forby Kirkekonserter? Eller kanskje vi skulle snu på det og la muslimene innta Human-etikernes possisjon. Da må vi forby salg av svinekjøtt i Norge, fordi det virker støtende for muslimer. Også marsipangriser må ut av butikken! Her bør ikke HEF-erne innvende at det er jo "bare en liten symbolsk gris", når de gikk så hardt ut mot "det er jo bare et lite kors". Ka me å luke det religiøse trosaspektet ut av teologistudiet ved offentlige utdanningsinstitusjoner og Universitet og gjøre det om til et reint ateistisk religionskritisk studie? Hva med å renske filosofistudiet for kristne og andre religiøse filosofers tankegods, så ikke "giften" spres? Det hadde jo også gjort studiet mye enklere, siden de fleste store historiske filosofene var religiøse. Mange av dem attpåtil katolikker. Fy da!  Lag bokbål, eller oppgrader og rediger for helvete den Satans Bibelen og Koranen, så alt blir politisk korrekt! Det er på tide med en litten hekseprosess mot alle "mørkemennene". Det synes å være holdningen til endel "Human-Etikere". - Ut med grisen!:-)

Det er også noen som har tatt til orde for å gjøre Statlig eide Kirker om til multireligiøse bygg for utøvelse av mange likestilte typer religionsutøvelse. Moskè den ene dagen, Kirke den andre, Satanistkonsert den tredje dag. Det er jo mer "rettferdig" av Staten om alle får nyttiggjøre seg Statens eiendom, og ikke en eksklusiv religion? Men i et perspektiv der mennesket kun består av kjøtt og blod hadde det i et folkehelseperspektiv kanskje vært bedre å ta Kirkene i bruk som gymsaler? Tenk så mange mennesker som kunne danset linedance og gjort linjegymnastikk i Nidarosdomen.

Den katolske Kirke arbeider for Religionsfrihet, ikke for livssynsdiktatur. Stat og Kirke er to forskjellige ting. Å arbeide for et samfunn og en samfunnsordning som ivaretar alle menneskers verdighet, menneskerettigheter, ytringsfrihet, juridiske rettigheter osv, uavhengig av hvilken religion man tilhører, hvilket kjønn eller legning man har, sosial og økonomiske status, etnisitet og hudfarge osv er helt i kristen Ånd og i samsvar med Den katolske Kirkes sosiallære om "det felles gode". Samtidig oppfordrer Kirken den enkelte katolikk til samfunnsengasjement , det være seg av humanitær og/eller politisk art og til å jobbe for kristne verdier, menneskeverd, menneskerettigheter, fred, sosial utjevning mellom fattig og rik med særlig omsorg for de fattige, mot miljøødeleggelser, utbytting og mot det økende fokuset på penger, profitthensyn, egoisme og materialisme, som går på bekostning av andre mennesker, nestekjærlighet og åndelige verdier. Kan det være så galt?

I et Livssynspluralistisk samfunn som Norge må det være plass for mennesker med alle slags livssyn, også i det offentlige rom, som likestilte, frie mennesker i et demokrati som fronter ytringsfrihet. Og vi må kunne tolerere og akseptere at ulike religiøse samfunn av og til har andre moralske normer internt enn det som gjelder på utsiden. Så kan man selv velge hvor man vil være og hvilken norm man vil følge. Det den ene syns er helt greit, er for andre helt utenkelig og forkastelig, og det gjelder begge veier!

Det tristeste er kanskje at Human-etisk Forbund har gjort Humanisme til et belastet begrep det lukter av, fordi mange nå forveksler Humanisme med det Human-Etisk Forbund står for. Men Humanisme kan også sidestilles med det kristne begrepet nestekjærlighet, brukt som et Altruistisk begrep. Human-Etisk forbund derimot bruker det som et Ateistisk livssynsbegrep.

Så da håper jeg at det blir lenge til det Human-Etiske "Happy Man"-symbolet dukker opp i TV ruten, for det har begynt å gi meg så negative assosiasjoner at jeg blir i dårlig humør. Hvordan kan en liten minoritetsgruppe svorne ateister sitte som livssynsdiktatorer over flertallet i det som skal være et flertallsdemokrati, hvor Også minoriteter skal ivaretas. Ivaretas! Ikke særbehandles og overstyre alle andre grupperinger, i små og store ting hvor de er alene om å engasjere seg og reagere. Folk flest, uansett hvor lite religiøse de er, tåler godt både å høre et banneord eller en kristen sang i ny og ne uten å tillegge det den store betydningen og hive seg på telefonen til Nrk. Og JA- JEG ER KRISTEN, OG JEG ER KATOLIKK!!!!! TIL MIN DØYAND DAG!!!

til sist et lite ord til muslimske brødre og søstre som ikke har så stor kjennskap til norsk språk og talemåter, Mye av det som er skrevet her er svart ironi, som setter mine ateistiske motstanderes egne argumenter på spissen. Jeg mener altså verken at Bibelen eller Koranen er "Satanisk". Det er endel som skiller oss, men både jøder, kristne og muslimer tror på En Gud og har et felles utspring. Det samme gjelder forøvrig også tandre, tungnemme medkristne nordmenn som måtte ha misoppfattet budskapet :-) Som kristen tror jeg at ALLE mennesker har det samme genuine menneskeverdet, fordi vi er skapt "I Guds Bilde", og Livet selv er åndet inn av Gud. Vi lever på Guds utpust til Han trekker oss inn i seg igjen. Så vil det vise seg hvem som ender som busemenner. Det overlater jeg til "Vår Herres flimmerhår" :-) Hele menneskeheten er inkludert i Guds Kjærlighet!

AVSLUTTER MED EN BØNN FRA KATOLSK BØNNEBOK:

"Herre, jeg takker Deg for muslimene og hinduene og for alle mine venner blant dem. Hver gang vi enkeltvis møter Deg i bønn, gjør du oss til bedre kristne, bedre muslimer og bedre hinduer. Gi oss alle Troens gave, så vi kan se Deg. Amen" (Mor Theresa 1910)

SALAM ALEIKUM! SHALOM! PEACE! GUDS FRED !
 

 

Tro og VitenskapDen katolske Kirke innrømmer fornuften en stor plass. Ikke bare innenfor teologi og filosofi, men også i forhold til vitenskapen. Forholdet mellom vår tro og vitenskapelig evidens er idag helt uanstrengt. Ny vitenskapelige oppdagelser kan sogar i noen tilfeller befeste vår tro. Selv trodde nemlig den gode katolikk at mennskearten hadde sitt opphav og oppstod "litt her og der" og ikke alene i Edens hage, så jeg sliter litt med vitenskapens påstand om at menneskets opprinnelse var i Afrika alene. Og hvordan kan det sosialantropologisk ha seg, at australske aborigins, som har levd helt adskilt fra kulturpåvirkning utenfra helt frem til moderne tid, siden kontinentene skilte seg, også har et forbudt tre, med i sin mytologiske skapelsesberetning, og flere andre "paralleller" til Bibelens historier..? Klø seg i hodet, det kom som en overraskelse på meg iallfall! For jeg er ikke av de som leser hele Bibelen, som en "vitenskapelig korrekt historiebok", skrevet på Norsk av Gud selv, slik man ser ut til å mene i enkelte fundamentalistiske "bedehuskretser"...

Jeg har ikke tenkt å gå inn på forholdet mellom Kirkens tro og naturvitenskapen i historisk kontekst. Jeg vil holde meg til hvordan det er idag. Vi har nonner som arbeider innen vitenskap, bl.a en dominikanernonne i Oslo som forsker på partikkelfysikk, og var med i teamet som utarbeidet teorien (Higgs teori) som ble belønnet med Nobelprisen i fysikk 2013. Prisen kan kun tildeles enkeltpersoner, så det var Professor Francois Englert fra Belgia og Professor Peter Higgs fra Storbritania, som stakk av med æren. Også tradisjonelt sett har mange munker og nonner vært svært lærde og forut for sin tid, ikke minst innen medisin.

Kirken har idag verken problemer med The Big Bang-teorien eller Darwins evolusjonslære. Med henblikk på sistnevnte, er det interessant å lese at moderne genforskere, har kommet frem til at alle mennesker er så nært beslektet, at de mener vi alle nedstammer fra 12 individer som utvandret fra Afrika da kontinentene skilte lag. Så da er kanskje historien om Adam og Eva så helt tatt ut av luften heller. Jeg har lagt merke til en interessant ting når jeg leser Bibelens skapelsesberetning. Det står som alle vet at Gud skapte bare To mennesker, men det står at de barna de fikk gikk ut og giftet seg med "jordens folk". Da kan det være en fristende tanke for meg som kristen å tro at de første mennesker faktisk Er "the missing link", og at vi alle som etterkommere, er hybrider av Det opprinnelige menneske og ape-mennnesker. Sett i lyset av den moderne genforskningen synes dette heller ikke å være helt på jordet?

Når man snakker om "religiøs Tro" som noe som ikke kan bevises, innbefatter også definisjonen overbeviste ateister. Der agnostikeren stiller seg åpen uten å vite, avfeier ateisten enhver overnaturlig eller Guddommelig eksistens. Ateisten kan sånn sett ikke akkurat kunne sies å ha noen vitenskapelig tilnærming, han tror jo på en "Sannhet" som overhodet ikke kan bevises. Strengt tatt finnes det, både rent logisk og i utallige menneskers levde liv og erfaringer langt mer som taler For en Guddommelig eksistens!

Tanken på at jeg sitter her på en rosa stol og skriver på pc, for å dele det jeg skriver ut på det store internettet, som følge av at død materie på grunn av ukjente fysiske faktorer, uten mål og mening pluttselig ble til Liv synes meg mye mer utrolig og ulogisk enn at det står en skapende intelligens bak. Og hvordan oppstod alle naturlovene av et eneste stort smell, som slynget masse utover i det tomme univers? Hvordan kunne det tilfelig oppståtte livet, gjennom en lang rekke tilfeldigheter pluttselig bli til intelligens? Og hvis mennesket i virkeligheten er et dyr, og absolutt alt i Darwins lære stemmer, hvorfor følger vi da ikke bare dyrets instinkter, hvorfor er vi opptatt av helt andre ting enn å formere oss, sove og spise? Hvordan kan alt i naturen være så komplekst, samtidig så ordnet og tislynelatende "fornuftig" innrettet hvis alt bare er helt tilfeldig uten noen intelligens, "skjema" eller mening bak det hele? Og hvorfor er mennesket så andereldes enn alle de andre artene? Hvorfor er vi den eneste arten som idag ikke passer inn i økosystemet, men tvert imot ødelegger planeten, selv om det kun er mennesket som kan sies å ha en reflektert fri vilje og evne til å skille mellom godt og ondt?

Jeg forstår også Bibelens skapelsesberetning og syndefallet, der de første mennesker åt av den forbudne frukten som "gir forstand og kunnskap om godt og ondt", dithen at før syndefallet, levde mennesket i naturlig, instinktiv harmoni i og med naturen, på samme måte som dyrene, uten evne til å gjøre noe som stred mot menneskets natur eller naturen forøvrig. Ved syndefallet fikk mennesket en forstand som skiller oss fra dyrene, og Gud laget det slik at mennesket da måtte dø, ettersom de selv nå satte seg selv i Guds sted. For vi er bare mennesker, med menneskelige begrensninger. Og siden dengang har menneskene gjort mye ondt, og forbrutt seg både mot sin egen menneskelighet og naturen. Og siden dengang har mennesket, også dagens mennesker, lengtet tilbake til en paradisisk tilstand, hvor vi lever i fred og harmoni med hverandre uten å skade naturen eller ta skade av den eller dø.

Som kristen vil jeg selvfølgelig gjerne jobbe for fred, miljøvern, menneskerettigheter og alt som gjør det godt å leve for meg selv, mine medmennesker og fremtidige generasjoner. Men jeg ser ofte at jeg selv og andre kommer en smule til kort i dette prosjektet. Så djevelen serverte altså, som det også står i Bibelen, en løgn da han sa at "mennesket blir som Gud når det får forstand". All erfaring viser at mennesket med all sin forstand ofte har skapt og skaper alt annet enn paradisiske tilstander på jorden.

Mens vi arbeider for det gode, henter "en vellykket kristen" i kraft av Tro, kjærlighet og veileding fra Gud, mens vi venter på en endelig gjenreisning, renselse og gjenopprettelse for menneskeheten. En ny jord og en ny himmel. En åndelig tilværelse som er enda bedre og mer fullkomment enn det var før syndefallet da "alt var natur". Så til syvende og sist kan vi si at Slangen fikk rett; Gud vil gi oss del i sin egen Gudommelige natur, så alt det onde tar slutt. Gud er Kjærlighet, har Jesus lært oss, og når vi har lært alt og (inn) ser han som Er Sannheten, skal vi bli som Ham, "og Gud skal være alt i alle".

Gud er kjærlighet. Den som virkelig elsker, med eller uten tro, har allerede fått en smakebit. Gud er god! Menneskeheten har en stykke igjen på Den veien....

OM APER OG SPEIL.

For et par år siden så jeg et fantastisk program fra en forkningsstasjon, som undersøkte apers intelligens, evne til å kommunisere med mennesker og læring. Dyrevokterne levde sammen med en liten flokk aper gjennom flere år, nærmest som en familie, og det var utrolig å se hva de fikk til. Og hvor like sjimpanser egentlig er oss mennesker. Forskerne hadde lært apene å bruke symbolspråk, blant annet en matte med ulike symboler, slik at en av apene for eksempel kunne fortelle at nå hadde han lyst til å gå til et bestemt sted i skogen å spise blåbær. En av apene likte å leke med speil. Når de andre gikk ut, ga de henne et speil og "ba henne om å ta vare på det". Hver gang endte apen med å knuse speilet, og fikk skjenn når de andre kom tilbake. Til slutt skjønte denne apen at hun bare ikke klarte å la være å knuse speilet, og hva gjorde hun da? Selv om hun likte å leke med det, ga hun det heller til en av de andre vokterne, som var sammen med henne når de andre var ute, selv om hun likte veldig godt å leke med, en liten stund etter at hun hadde fått det. På den måten klarte hun å la være å knuse speilet, og slapp å få skjenn og bli bedrøvet, skamfull og lei. Heldigvis hadde hun dyrevoktere som aksepterte at en ape tross alt er en ape, og har sine begrensninger, istedet for nytteløst å prøve å tvinge en mer og mer frustrert ape til å lære å ta ansvaret selv.En dag da jeg var 4 år, og foreldrene mine skulle legge seg til å sove middag på soverommet sitt, fikk jeg følgende beskjed. "Ser du dette smykket Anita? Jeg har lagt det i såpevann på et te-fat, for det er kommet noen knuter på kjedet som jeg ikke klarer å få opp. Nå setter jeg det her (på en krakk utenfor soveromsdøren), og så må du ikke røre det!" Hvorfor hun måtte sette det akkurat der, og gi meg den beskjeden, isteden for å sette det på nattbordet sitt, har jeg aldri skjønt. Det skjønte heller ikke 4-åringen. Det jeg derimot skjønte var at dette var et smykke mamma var veldig glad i. Det var et gullsmykke med kors, anker og hjerte-anheng. Symbolene for Tro, Håp og Kjærlighet. Foreldrene mine sov lenge, og jeg begynte etterhvert å kjede meg. Da fikk imidlertid "den lille fèen" en strålende idè. Ifølge mitt eldre søskenbarn, som ofte mekket bil, var mine små fingre utrolig gode å ha, når han trengte hejlp til å fiske opp små skruer og denslags. Da tenkte jeg at disse små fingrene sikkert måtte klare det mamma ikke klarte. Og tenk så glad hun blir når hun våkner og jeg har fått knutene opp! Så jeg gikk igang, så forsiktig jeg kunne. Men Oi, kjedet var tynt, og det var ikke så lett dette. Først røk det ett sted og så et annet sted. Jeg la det tilbake på plass og gikk igang med et lekeprosjekt.

Så våknet mamma. Og det første hun øyensynelig gjorde var å "sjekke smykket". Og da ble det liv i leiren. Jeg fikk høre hvor aldeles umulig og slem jeg var. Hun sa faktisk : "Du har slitt i stykker min Tro, mitt Håp og min Kjærlighet!". Jeg kjente alle tre begrepene og syns dette var aldeles forferdelig, men jeg forsto jo godt at jeg hadde gjort noe galt, siden hun ettertrykkelig Hadde bedt meg om å la smykket være i fred.

Barn som vokser opp i dysfunskjonelle familier, under vanskelige miljøforhold, som lider under overgrep og ulike former for omsorgssvikt , dårlig eller manglende grensetetting, blir noen ganger så dypt skadet i sin personlighet, at de på tross av all verdens terapi, og eget ønske og vilje til endring i forhold til det de måtte ha utviklet av manglende indre grenser og skavanker. Jeg har klart meg rimelig bra her i livet, alt tatt i betrakting. Relativt bra, i forhold til hva andre lider under. Mange av oss "Umulige unger", som har vokst opp under "umulige forhold" kan ende både som rusmisbrukere, arbeidsuføre og noen attpåtil i kriminalregisteret. Jeg har aldri vært verken rusmisbruker eller kriminell, har idag bra arbeidskapasitet og lever i praksis et rolig og rimelig strukturert liv. Likevel har jeg noen områder hvor jeg kan oppføre meg som "apekatten med speilet". I de tilfellene hvor jeg innser at jeg ikke kan la være å "knuse speilet", "fordi jeg bare er en ape" og ingenting kan gjøre med det, er det godt når  de som får rollen som "Dyrevoktere" i mitt liv, kan ta imot speilet når jeg gir det til dem, istedet for å stille krav jeg ikke er istand til å innfri. Enkelte ganger klarer jeg bare ikke å "la være å knuse speilet" uansett hvor hardt jeg prøver.

 

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits