juni 2014

RADIKAL OMVENDELSE!

Nei, jeg snakker ikke om politikk denne gangen.

"Han skal vokse, Jeg skal avta" sier Johannes døperen. Skjønner vi hva dette betyr? Jeg tror ikke vi skal snakke så høyt om å bli Helgener, men akkurat det Johannes sier her er veien ut av Egomørket! Målet for en kristen må være at vår Jeg, vårt Ego, skal bli mindre og mindre, til Jesus blir vårt Jeg. Mer og mer må vi søke å overgi vårt Ego til Ham. Så blir vi kanskje "Helgener", men jeg er ikke så opptatt av titlene. Det er ikke Jesus heller, skal vi tro det som står skrevet om Hans liv som menneske på jorden

Jeg mener at det blir "feil" å sette seg som mål å "bli en Helgen", at det er en avsporing! Jeg tror heller ikke det er mange av De som Har blitt Hellig- og Saligkåret som har satt seg fore et slikt Mål :FORDI DET ER JESUS SOM ER MÅLET! Flere Helgener synes meg også påfallende praktiske, naturlige og jordnære i sitt liv og virke, selv om det selvfølgelig også finnes en annen skjult side. Uten initm personlig kontakt med Gud blir man neppe en Helgen!Jesus er Målet og Hans lære er også Veien! Hva sier skriften: Vi blir fullkomment Helliggjort den dagen vi Ser Ham slik Han er. Ser vi Jesus på jorden?

La oss være bevisst på at Jesus ikke er en Gud som kun finnes "I det Høye og Hellige", men også i de små i verden; de fattige, de syke, de fremmede, de som sitter fengslet. Den som "har et nedbøyd hjerte og en sønderbrutt Ånd". Jesu vei gikk nedover i den dypeste fornedrelse og vanære, men Han var tro til døden. Derfor har Han nå den høyeste stilling som Herre over Alt i Himmelen og på jorden, men skal igjen nedlegge sitt Herredømme for Faderen. Den som gjør som Han har ikke sin Ære fra mennesker, men fra Gud, og Gud skal opphøye Ham. Men kun den ydmyke som ikke rammes av oppblåsthet, selvgodhet, ærekjærhet, maktsyke og egoisme opphøyes av Gud. Det er en Åndelig, ikke en verdslig opphøyelse. Hovmod og Stolthet er den verste fiende for den som søker Helliggjørelse. "Den som opphøyer seg selv skal ydmykes, men den som ydmyker seg selv skal Opphøyes". Vi skal verken gjøre våre gode gjerninger For å bli sett. eller la være å gjøre de gode gjerningene Gud Virker i oss, fordi vi er redde for å falle under en slik dom! For det første trenger alle mennesker litt ros og anerkjennelse, i alle fall fra noen! Det fikk også Jesus. For det andre sier han at vi ikke skal "sette vårt lys under en bøtte", men la det skinne. På den måten kan vi Evangelisere gjennom våre Liv, og ikke bare gjennom våre Ord. Men la oss ikke glemme at alt godt er av Nåde, og gi Gud Æren! For det står også skrevet: "Så skal menneskene se de gode gjerningene dere gjør, og prise den Far dere har i Himmelen.

Måtte Gud gi oss styrke og Kraft så vi mer enn gjennom våre Ord forkynner Evangeliet gjennom våre Liv, slik at Liv og Lære går hånd i hånd. Og slik, når vi lar oss fylle av Ånden og ikke følger vårt "Ego", kan vi som ulike lemmer virkelig være Kristi legeme på jorden, Hans menneskehender, Hans hjerte, Hans øyne og ører. Det Ånden streber etter er at alle kristne skal være Ett, i innbyrdes kjærlighet, samarbeid og samspill med de Nådegaver hver enkelt har, slik at Legemet bygges opp, og stadig mer fylles av hans Ånd. Slik at vi i Sannhet blir en kropp, der Jesus er alles hode! Målestokken på om vi "er i Kristus" er ikke lovgjerninger, men om vi har Kjærlighet til hverandre! La oss være gode medmennesker. Er det ikke først og fremst med sine Gode menneskelige trekk, de fleste Helgener utmerker seg? En ting som går igjen er Nestekjærligheten, og selvfølgelig Kjærligheten til Gud. Men aldri det ene uten det andre! JESUS er ikke bare "esoterisk", Han er også Kjøtt og blod! Den Sanne tro svever heller ikke bare høyt der oppe, men viser seg nettopp "i kjøtt og blod". Forstå det den som kan.

Selvfølgelig skal vi gi akt på våre liv og vår verdighet. Men hvis man strever fordi man "vil bli en Helgen" har man feil fokus! For da er fokuset på Meg. La oss fokusere mindre på oss selv og Mer på Jesus, Han som ikke søkte sitt eget, men overgav seg helt til Gud. Han som vokste opp som snekker og kalte fiskere av folket som Apostler. Botsøvelser kan være nyttig til noe, bla til å trene opp selvdisiplin, men Jesu forhold til de aktede Fariseerne viser oss at vi ikke kan "arbeide på vår egen frelse og salighet ved å faste tre ganger om dagen og gi tiende av mynte og karve". Det er ikke de Ytre tingene det kommer an på, men de indre. Og når vi overgir oss i bønn, og Gud får arbeide på det indre planet, Er det mulig for ethvert menneske "å bli en Helgen". Men det skjer aldri ved egen fortjeneste og "lovgjerninger", det er Guds verk i oss!

Å "gi avkall på sin Egenrådighet" er noe de fleste mennesker vil ha problemer med. Gud vil heller ikke at vi skal bli nikkedukker og marionetter. Å gi avkall på noe er imidlertid ikke alltid et "Offer" Når Gud kaller oss til å "oppgi vårt eget", skal vi vite at det alltid er til fordel for noe Bedre. Det er ingen rasjonell grunn til å være Redd for å overgi seg til Gud! Den Gud som elsker oss alle, og vet bedre enn oss selv, både hva som er best for Den Enkelte og for fellesskapet i Guds Rike! Dersom Guds rike får "gjennomsyre deigen" skapes også et godt, lyst fellesskap fullt av omsorg, Fred, Kjærlighet og Nåde! Et mangfoldig fellesskap hvor det både er plass til sterke og svake, flinke og mindre flinke, prektige og mindre prektige. Der alle teller med og blir ivaretatt. Med Nåde mener jeg ikke lovløshet og likegyldighet i forhold til synd. Men heller ikke Loviskhet og Fordømmelse. Gud er Barmhjertig mot syndere som vil vende om, og har forståelse for menneskenes svakhet. La oss også i vår Menighet legge til side "den evige tretten" mellom Martha og Maria. Det er alltid bruk for folk som vil arbeide, til glede og nytte for fellesskapet. Endel praktisk arbeid er helt avgjørende for at vi skal fungere som Menighet. Men la oss nå heller aldri tape av syne det faktum, at man kan jobbe seg ihjel og gi alle sine krefter til praktisk arbeid for Kirken: Hvis man aldri kan legge hendene i fanget og ta seg tid til å sitte stille ved Mesterens føtter, tror jeg det blir smått med den åndelige veksten. Forkynnelse og Undervisning er Vikti, men åndelig vekst skjer ikke gjennom Ytre arbeid, botsøvelser og anstrengelser. Uten pusterom og rent kjærlig samvær med Jesus på et stille sted, blir hele troslivet et slit, og bønnen bare enda en "plikt" Der deigen får gjennomsyres av "De Skriftlærde og fariseernes surdeig" blir det konfliker, splittelser, frykt, misunnelse, fordømmelse, kappestrid, "partier" og mer av det som ondt er! I en slik menighet vil det være mer Fokus på synd og fall enn på Nåde, Tilgivelse og Oppreisning. Og et evig strev for å "være god nok og oppfylle Kravene".

La oss heller ta Jesus på Ordet, stå det onde imot, og gjøre det Han har kalt oss til , som enkeltmennesker og som Kirke. Fullføre Oppdraget Han har gitt oss, enhver med sitt kall og sin spesielle livsoppgave, sette våre talenter i omløp, og (be-) tjene hverandre hver med sin Nådegave. Så sier Han: "Frykt ikke! Og se Jeg er med dere alle dager, inntill verdens ende". Men kristenlivet er ikke alltid en dans på roser, og de fleste av oss faller nok mange ganger på Veien til Himmelen. Vil man være Jesu disippel knyttes det også opp til lidelse, forfølgelse og at man kan bli utsatt for hatefulle angrep fra "verden". De kristnes lidelser som kristne, ikke den lidelse vi forårsaker selv gjennom synd, er også en del av Helliggjørelsens vei. Jesus har lovet å være med oss, men Han har ikke lovet å skåne oss fra all lidelse. Vi kan uansett overgi oss trygt i full tillit til Gud, Jesu Ånd er med oss så sant vi er i Ham, og Han har satt Engler til å beskytte oss. Likevel skal vi ta oss i vare, så den onde ikke får Makt over oss. Så lenge vi holder oss tett inntil Jesus er det ingen fare for våre sjeler, uansett hva vi må gå igjennom. Bare følg Jesus! Tro på Ham, mer enn du tror på deg selv. Stol på Ham mer enn du stoler på deg selv og noe menneske, så skal det gå deg vel!

Det er bedre å bli Den Gud har tenkt meg til, enn å bli "noe stort" på egenhånd av egen fortjeneste. Det er jo nettopp i Kristus vi finner vårt største potensiale. Han kaller dem Han vil, både fiskere og Stormenn. Skal vi tro Evangeliet, kan det likevel se ut som han kaller flere "lave" enn "høye" i verden. En ting er iallfall sikkert; Den som følger Kallet og ikke bare sin egen ærgjerrighet, kommer på rett plass. Og det kan like gjerne være i en Høy som en lav stilling. Gud kaller oss til ulike roller og oppgaver, men med samme Ene Felles Mål: Kristus! Det er ikke så vesentlig hvor vi stod da vi ble kalt, om det så var i Grisebingen. Gud driver oss til radikal omvendelse!  Og den indre omvendelsen vil nok også etterhvert vise seg i det ytre, selv om de fleste Helgener vet å ta på seg "den grå kappen" og ikke prale med sine titler og gjerninger..

Helliggjørelse betyr, mer og mer, å likedannes med Jesus, allerede her i verden, i vår innerste natur. Det kristne Håp er at vi En dag skal bli Ham fullkomment lik, i kraften av Hans Avglans. "Og hver den som har dette Håp til Ham, renser seg selv likesom Han er Ren". Som kristne mennesker er vi på ulike steder i livet, noen er kommet et stykke på vei, andre har langt å gå, og det er ikke uten videre alltid så lett å si hvem som er kommet lengst. Det viktigste er at vi alle er på vei, og så er det helt greit at vi er forskjellige, vi er like mye verdt som mennesker uansett. Vi kan gjøre det vi kan for å samarbeide med Gud, men det er bare Gud selv som kan gi vekst. Istedet for å strebe, kan det svare seg mer og sette seg ned, lene seg tilbake, lukke øynene og ta en pust i bakken med Vår Herre. Hvor mye man enn Vil, kan man ikke løfte seg selv etter håret. Og det nytter ikke å dra i en plante for å få den til å vokse fortere. Vann og gjødsle der det trengs, gå i forbønn og be om forbønn- Det er noe vi alle trenger! Ikke bekymre deg for ugresset, husk hva Lignelsen sier om det. Hvis du gir deg til å luke vekk ugress i Guds Åker, kan du risikere at det blir en mager Kornhøst -) Stol på at Vår Herre tar seg av beskjæringen og renser oss så vi kan bære mer frukt, selv om det kan synes som et tilbakeslag der og da. Og ta imot med takk alt Gud gir deg! les Evangeliene, se på Jesus, hør hva Han sier. Ikke vær redd! Veksten din kommer etterhvert, den trenger du ikke tenke så mye på  :-)

Ingen kommer til Himmelen på egotripp uansett hvor store ambisjonene og egeninnsatsen er. Man kan heller ikke lese seg inn i Himmelen. Den dagen man er så lærd og vis at man tror man "har skjønt det hele" er sjelen i stor fare. Den dagen du derimot har lest og lært så mye at du ikke lenger er sikker på at du skjønner noen ting som helst, står det bedre til med deg ;-) De store og sterke klarer nok alltids å "få det til for seg" på verdslig vis. I Guds rike er det noe anderledes. Hvis man haster mot Himmelen med syvmilssteg, og lar de sårede ligge igjen ved veien fordi man "ikke har tid" til de, er man på feil vei, og kan regne med å komme senere i mål enn de som sakket bakut, de som ble liggende igjen, "de blinde og vanføre ved veien". Da er det kanskje bedre å være liten og redd uten så særlig stor tiltro til sin egen kraft og tanke. De små og svake får nemlig ligge tett inntill Jesu hjerte, og Han skjuler dem med kappen sin! Og Jesu hjerte DET er det aller Helligste, så er det noe sted man blir helliggjort så er det der! Der får man bade i Nåden. Og der føler man seg heller ikke større, der blir man til et lite barn, så fylt av Ånd og Omsorg og Kjærlighet at man slett ikke sier noe klokt, bare "goble goble gogo" på Babyspråket! Jepp, Babyspråket, ikke tungetale, det er nemlig et språk som alle babyer forstår! :-) Det er et heeelt annet språk en "bokstavspråket". Må oppleves! :-) Det er det språket man snakker i hjertet og hører gjennom andre sanser enn det kun ørene kan oppfatte !

Sånne små barn som får bade i Nåden og har en plass inni Jesu hjerte vet også bedre enn å bli overmodige. Hvis det er noen Djevelen misunner så er det de som får komme inn i Jesus hjerte, dit han selv aldri kan komme og ikke har noen ting som helst. Så da kan man regne med både brøling og at han ellers ikke ve hva ondt han skal finne på, hvor mye faenskap han skal lure oss med på og hvilke løgner og anklager han skal dikte opp. Men Jesus kjenner sine og passer vel på deres sjeler, uansett hva som vederfares av lidelser. Han sier "Frykt ikke du lille hjord, for det har behaget Min Far å gi dere riket" ;-) Og riket, ja det består ikke i Ord, men i Kraft.

Det er mye som er rart i denne verden. F.eks det faktum at det finnes en hel del mennesker som er veldig flinke med ord, veldig flinke til å lese og skrive, men som synes å være fullstendig analfabeter på babyers universelle språk. Hvor språkmektige er egentlig folk hvis alt må forklares ved hjelp av ord...? Barn som har lært det verbale språket er ellers kjent for å plumpe ut med ting, også når og der det slett ikke passer. De begår ingen synd. Gud har ingen intensjoner om å skåne verden for Sannheten og Akopalypsen, endetiden skal være tiden da alt som har vært skjult kommer frem i lyset og avsløres. Sånn sett er det ikke sikkert det var så mye bedre som noen tror "i gamle dager", det kanskje bare så sånn ut på overflaten. Selve Virkeligheten derimot blir ikke mindre grell i seg selv om den ligger under et vakkert teppe. Det som er virkelig vakkert forringes heller ikke av et grått ullteppe :-)

Jeg håper og tror jeg taler i enhet med min Kirke og vår Kjære Pave Frans når jeg snakker om de åndelige ting. Når jeg noen ganger taler mot de rike, mot pengejag og fokus på materielle verdier, er det Ikke et utslag av misunnelse. Jeg har til salt i grøten og vel så det. Selv er jeg blitt så rikt Velsignet  åndelig sett, at Det sikkert kan vekke misunnelse hos noen. Men i Guds rike vinner man ingen verdens ting gjennom misunnelse.

Og da sier skribenten god natt denne kvelden.

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits