november 2015

ALT DETTE ANDRE

 

Hvor er ditt Fokus?

"SØK FØRST GUDS RIKE, OG HANS RETTFERDIGHET. SÅ SKAL DERE FÅ ALT DETTE ANDRE I TILLEGG TIL DET".

Og vi vil så gjerne ha "alt dette andre", det som blinker i øyet og napper i kjøttet, alt det andre har, og gjerne enda litt Mer! For noen blir religionen "et middel" for å Få det! Men søker man Guds Rike FOR å få "alt dette andre" får man det neppe, eller Bare det og ikke Guds Rike. Søker man derimot Guds Rike fordi man akter Det for mer verdifullt enn det andre, tingene og det materielle, får man nok også endel av tingene, det som er til øyenlyst og man ellers har behov for om man ber om det, men det er ikke lenger det mest verdifulle, og man hadde uten de helt store problemene gitt det fra seg igjen om Gud ville, til Fordel for Guds rike. For tingene tilhører de timelige goder. Guds Rike varer Evig, og "man kan ingenting ta med seg dit man går".

Noe av det mest Avskyelige med den ny-karismatiske "herlighetsteologien" er nettopp Pengefokuset, og at man også utnytter Guds ord, og villeder godtroende mennesker ved hjelp av Guds ord, for å få dem til å "gi så det svir" til menigheten, med løfter om at de Da vil bli velsignet med materiell rikdom av Gud. Men igjen: Gud velsigner neppe en Giver som gir for å Få enda mer, som om Gud var en slags Velsignet Pengeautomat. Søker vi Guds Rike, ikke bare Hans hender, men Hans vilje, Hans Ansikt og fremfor alt Hans HJERTE, Blir vi Velsignet og helbredet åndelig, sjelelig og menneskelig, og får både det vi selv trenger, som mat og klær og overflod til gode gjerninger.

Egoisme, kjærlighet til Penger og Begjær er blant de tingene Gud IKKE har behag i. Han svarer heller ikke på bønner om kjødelige, verdslige goder, som vi blott ønsker å sløse bort på oss selv. Men oppriktig bønn fra hjertet om Hans Velsignelse for våre sjeler og vårt Liv; Miskunn, Tro, Åndelig Rikdom, Kjærlighet, Visdom og Nåde hører han Alltid. Bønn som Søker Ham og Hans Rike hører han Alltid med velvilje, selv om svaret kanskje ikke kommer med en gang, men vokser fram over tid. Bønn etter Hans gode vilje og hjerte, troens bønn hos den som setter Gud Høyere enn Seg Selv, ja den Svarer han ALLTID med Velvilje. Om vi stadig bare søker Vårt Eget, ja da kan det hende vi til sist blir stående som de fattigste av alle!

Guds Rike er ikke av denne verden, det ligger ikke i Rikdom, verdslig Status og Suksess, selv om det Ene ikke Nødvendigvis må utelukke det andre. Guds Rike består i Den Kraft som reiste Jesus opp fra de døde! Den Kraften alt er blitt til ved! Den kraften som er Universets Sterkeste Kraft. Kraften i den Allmektige Guds Kjærlighet.

Ønsker Vi å forenes med Den Kraften, underlegge oss og drive av den, eller velger vi OSS SELV, og vår egenvilje til det som Ikke er godt verken for vår egen sjel, verden eller andre mennesker, men bare leder ut i tomhet? 

Vil vi være som et menneske som "HAR ALT, og det er det eneste det har"?

Rent menneskelig er gode, nære bærende relasjoner Mye viktigere enn tingene. Gudsrelasjonen er Minst Like viktig, og gode menneskelige relasjoner springer også ut av den. Vi skal være Takknemlige for "Alt dette andre" og for Skaperverk og natur, men det er Noe som er Viktigere, mer bestandig og verdifullt enn dette! Gud elsker mennesker og vil så gjerne velsigne oss alle, men mange mennesker ser ut til å ha glemt hva som er VIKTIGST og velger Ham bort. Derfor er det så mye ondt i verden. For den Gud som elsker og har omsorg for menneskene, og vet hva vi trenger for livet, har så stor Respekt for menneskets Frie vilje som Han selv har gitt oss som "Gudegave" da Han skapte Mennesket i Sitt Bilde og satte oss til å råde over SKAPERVERKET, at Han også Lar oss velge Ham bort, sette det Skapte over Skaperen, og før Han gjenoppretter sitt Fullkomne Rike på Jorden, lar Han oss også ødelegge Skaperverket og hverandre "av egen fri vilje og under innflytelse av de Onde Grunnkreftene i verden, som siden Syndefallet og utdrivelsen fra Paradis har stått Gud imot! Men En dag skal alt endres, og Rettferdighetens sol bryte Frem med Fred.

Hvem blir da stående? De som bygde sitt liv på materialisme, ytre popularitet og indre egoisme og selvopptatthet, er neppe de som stiller sterkest, om de levde aldri så godt i verden....Strengt tatt tror jeg det er mye Tomhet blank mange blankpussede fasader, og at det noen ganger står dårlig til med, og de egentlig ikke har det så bra, endel av disse som andre dyrker og beundrer på grunn av det Ytre og "alt dette andre". Men det er Håp for enhver! Gud er igår og idag den samme, og Alltid DER, selv om vi ikke ser Ham med det fysiske Øyet. GUDS ØYE SER DERIMOT ALT, BÅDE DET YTRE OG DET SOM ER PÅ INNSIDEN AV MENNESKET!

Mennesket er Skapt i Guds Bilde, og er naturlig Kreativt i kraft av det. Det skapende mennesket har behov for å Skape, Prestere og Produsere noe som andre verdsetter som vakkert og/eller på andre måter verdifullt, og når vi lykkes styrkes vår selvtillit og opplevelse av Egenverd. Alle barn søker nærmest instinktivt oppmerksomhet, kjærlihghet, behovstilfredsstillelse og bekreftelser fra omgivelsene, det er dypt menneskelig! Små barn viser frem tegningene sine, noen ganger med største selvfølgelighet stolt over eget produkt uavhengig av "nivå og kvalitet", og håper de voksne skal si "Så flink du er!" Og bli glade. Eller sier om det har selvtilliten i orden rett og slett selv "SE HVOR FLINK JEG ER!" og blir veldig skuffet, eller direkte forulempet og trassig, om omgivelsene ikke bifaller. Narsisme og følelse av "Omniopotens" og urealistisk tro på egne prestasjoner, er også et naturlig utviklingstrinn hos barnet, som det ikke skal straffes for (!) Men vi blir ikke alltid værende på Det utviklingstrinnet, de fleste av oss....

Etterhvert som vi vokser til får vi som regel litt mer Trygghet i oss selv, og realistiske forutsetninger for å vurdere eget arbeid, både på bakgrunn av ren egenvurdering og tilegnet kompetanse og erfaring, Og basert på de positive eller negative tilbakemeldingene og vurderingene vi har fått og får på våre Prestasjoner gjennom livet. De som overveiende blir møtt med kritikk og nedvurdering som respons får ofte lavt selvbilde og liten selvtillit, og kan nok dermed også fort "hoppe i taket og ta av" om det senere pluttselig Blir gjenstand for positiv oppmerksomhet og beundring. Andre har høy selvtillit fordi de har "fått det til" og samlet både ballast i form av negative og positive opplevelser og tilbakemeldinger gjennom livet. Andre blir "hekta" på oppmerksomhet, og antall oppnådde "likes" på nett, nesten uavhengig av Faktiske Prestasjoner. De måler sin verdi og "flinkhet" blot i hva Andre mener og gir uttrykk for. Men hvor verdifullt er det med Ytre Prestasjoner, Rikdom og Status, om mennesket i sin narsisme er som et Tomt skall, fullstendig avhengig av og måler sin verdi i andres beundring, "likes" og stadige bekreftelser på sitt ytre, tingene, det som er synlig for verden, for å se sitt Egenverd? Selvfølgelig trenger mennesker Bekreftelser og ros fra andre fra tid til annen, men Er vi ikke Mer verdt enn Det? Vil vi bli elsket for det vi Fremstår som, eller som De vi ER dypest inne, også uavhengig av våre Prestasjoner...?

Den som gjennom Guds Kjærlighet finner sitt egenverd, og vet seg elsket og akseptert i kraft av å VÆRE det mennesket det ER, også uavhengig av egne prestasjoner, finner Trygghet i Seg selv, faller ikke ned om antallet "likes" daler, og holder fast ved sin Overbevisning også når de andre Ikke bifaller. Et slikt menneske lærer å innse at vi ikke Er det vi gjør, våre gjerninger og Prestasjoner, men har en verdi og er elsket og akseptert som individer på tross av våre feil og mangler og de negative "avtrykk" motgang har satt på oss. Da Vil vi! Da Kan vi! Og om vi ikke får det til, raser ikke verden sammen. Vi vet det kommer nye sjanser. Vi prøver en gang til, og en gang til og engang til, til vi er fremme ved DET STØRSTE MÅLET I LIVET!

GUD GIR OSS "BLANKE ARK MED FARGESTIFTER TIL", EN NY SJANSE, MULIGHETER TIL Å FORBEDRE SEG OG FINPUSSE, HVER ENESTE DAG, UNDER SKIFTENDE FORHOLD OG MED VARIERENDE EVNER, SÅ LENGE VI LEVER! DET SKAL VI VÆRE TAKKNEMLIGE FOR, OM VI GJØR NOEN FEIL UNDERVEIS. IKKE ET ENESTE MENNESKE GÅR FEILFRITT GJENNOM VERDEN! FRAMTIDEN ER VIKTIGERE ENN FORTIDEN, OG GRUNNLAGET FOR DEN LEGGER VI I DET LIVET VI LEVER IDAG! UANSETT HVA LIVETS OG ALDERDOMMENS MOTGANG, SYKDOM, YTRE FORFALL OG BEGRENSNINGER BRINGER, ER LIVET MED GUD ALLTID I BEVEGELSE OG ENDRING FRAMOVER MOT DET SOM ER BEDRE. OM DET IKKE SKJER NOE ELLER VI TILSYNELATENDE GJØR NOE I DET YTRE, ER DET LIKEFULLT EN BEVEGELSE OG ET LIV I DET INDRE HOS DET MENNESKET SOM TROR GUD, OVERGIR SEG TIL GUD, LEVER NÆR, TILBER, ELSKER OG STADIG SØKER GUD. OG NÅR VI OVERGIR OSS HELT VED LIVETS SLUTT, IKKE KAN MER, INTET KAN YTE OG TIL SIST MISTER KRAFTEN TIL Å HOLDE TAKET, OM BÅDE HJERTET OG FORSTANDEN SVIKTER, OVERTAR GUD OG HOLDER OSS FAST I SIN KJÆRLIGE HÅND. HAN SLIPPER DET MENNESKET IKKE, SVIKTER DET IKKE!

Er ikke DET mer verdt en Ting og "Likes" og alt dette andre vi har så lett for å måle vår egen og andres verdi og betydning i...?

(Foto: Bildene er fra mitt hjem)

Det skapende Mennesket!

Og Gud Skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte Han dem. Og i denne likheten med Gud ligger kimen til menneskets skaperkraft og kreativitet. Mens Guds motsats, djevelen, er helt blottet for skaperkraft og kreativitet, og kun kan ødelegge, pervertere og skape dårlige falsknerier som bare nesten ligner på originalen, men har åpenbare feil som villeder, fordi "det synes godt". Derfor kalles også djevelen noen ganger for "Guds apekatt", ikke fordi han er "en morsom liten fyr" men fordi han prøver å Etterligne Gud, uten å ha noe som helst av Gud og Guds natur i seg, slik alle mennesker har blot i kraft av å være "Skapt av Gud i Guds bilde til det som er godt". Men menneskene er så lette å lure, og verden vil stadig bedras!

Det vi skaper trenger imidlertid ikke være så dypt og alvorlig alltid, noen ganger blot til lyst, produkt av kreativ Lek. Fotografiet viser tre av mine egne malerier (akryl). Det store ble malt en tildig vårdag og fikk tittelen "Here comes the sun" etter Beatles-låten, for det var den "feelingen" jeg hadde mens jeg jobbet med bildet :-)

  
"Jeg vet en deilig have"


 

I begynnelsen Skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds Ånd svevde over vannet. Da sa Gud "Det skal bli lys! Og det ble lys... Gud sa: "Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag". Og det ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld og det ble morgen, tredje dag. (1.Mosebok, kapittel 1, vers 1-3 og 11-13)

Og så gjorde kanskje Gud sin første Generaltabbe da han ikke bare skapte, men også gjorde mennesket til Herre og forvalter over naturen? For menneskene har sannelig ikke bare kultivert den og høstet av naturen etter som vi trengte det. Isteden har vi ødelagt mye av den, drevet rovdrift på den ut av grådighet og profitthensyn og selv om Menneskeskapte miljøødeleggelser nå er på alle politikeres lepper, synker det visst ikke helt inn. For der man av profitthensyn handler og tenker veldig kortsiktig, kvikt og effektivt, synes man å jobbe etter "hundreårsplan" i miljøspørsmål, snakke mye og lenge og handle veeeldig sakte, som om våre politikere for ettertiden kan bøte på sin dårlige samvittighet for å ikke ha Gjort så mye, og forsvare seg ovenfor sine barnebarn med at "Jeg Sa jo at vi måtte begynne å diskutere oss frem til en løsning"- i likhet med resten av gjengen som har "begynt å diskutere det".

(foto: alle bilder fra Anibirds bakgårdshage)

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits