november 2016

Noen ganger føler jeg meg litt som Jesus!

"Uten sammenligning forøvrig" ;-)

"HUN VET FOR MEGET! LA OSS SVARTMALE HENNE SÅ INGEN TROR PÅ HENNE. LA OSS RYDDE HENNE AV VEIEN SÅ HUN IKKE SETTER OSS I ET DÅRLIG LYS!"

For de kalkede graver har alltid Sannhet vert "en folkefiende". Og mange vil heller ha det som klør godt i øret enn en ubehaglig Sannhet. 

Gud liker også erlige syndere, bedre enn skinnhellige fromme som gjerne peker ut andre syndere, men skjuler sitt eget. Gud liker fremfor alt når vi anstrenger oss for å leve slik vi bør og gjøre det som er rett og godt, våge fromme fortsett, og selv om vi faller innimellom ikke gir etter, men reiser oss og holder frem og ut mot Målet, om det så fører oss til verdens ende, og uansett hva som vederfares av medgang og motgang holder fast på og bekjenner troen. Det er mye i mitt liv å skamme seg over om jeg skulle sitte å se tilbake på gamle, for lengst oppgjorte synder jeg har vendt om fra, men Troen skammer jeg meg ikke over. Jeg ber bare at jeg som berer kristennavnet ikke må gjøre skam på Troen! Jesus har uansett båret all skam! Og skam kan vere en veileder til god samvittighet om den isteden for å tynge oss ned og hindre vekst, driver oss til omvendelse!

"Verden" vil imidlertid ikke høre et ord om Synd. Som Leonard Cohen sang i den lille "festen er øyeblikk over"-visa: "When they said: Repent! Repent! I wonder what they meant." For verden er ordet om Korset fortsatt dårskap, og slik vil det vere til Han kommer igjen og fjerner all tvil og forvirring. Derom er jeg ikke i tvil!

Og hvorfor i all verden er det idag ingen som tør snakke om god moral og denslags, uten at det må ha negativ ordklang? Når umoralen og løgnen er normalisert og allmenn tror man det er slik det skal vere, og Nåde den som prøver å pirke på Det med noen moralsk pekefinger. Selv med egne moralske brister og svakheter, kan man like vel forfekte og etterstrebe God Moral. Det er verken den kristne, katolske Tro eller den gode moral det er noe i veien med, selv om vi har defekter feil å jobbe med underveis mot Målet. Jeg tror ikke på "billig nåde" og at det bare er å "dra Jesus-kortet" så er alt greit slik noen lerer. Jeg tror heller ikke synden opphørte å vere synd da Jesus døde på grunn av den i vårt sted, så vi skal kunne fris fra den. Men ingen kan si seg å vere "frelst" før man har nådd frem til fullendelsen og er evig renset og adskilt fra alt som er syndig, urent og ondt- i en selv og utenfor en selv". Så lenge vi er i verden er vi i kamp og under forberedelser som ideelt sett fører til Helliggjørelse, og da er det indre og forholdet til Gud viktigere enn hvilke størrelse man er i verden. Og da må man tåle litt!

Min Herre snekra de opp på et kors, så da kan vel ikke akkurat lille meg vente den helt store applausen. Katolikk attpåtil! "Å fysj og fy!" Å vere katolikk i Norge i dag er ikke akkurat oppskriften på "hipster-populariet" ;-) Men vi får Prøve å ikke gjøre oss for upopulere. Det bør ikke vere et kristent mål i livet å bli hatet og mislikt av flest mulig ;-) Jeg har Mye å lere av vår Pave Frans, men Jesus får uansett siste ordet og er og blir min Høyeste autoriet over alle autoriteter han har satt meg under. Siden jeg ikke har noen egen mann til å "vere mitt hode" og veilede meg i åndelige spørsmål, er jeg desto mer avhengig av Guds Nåde ved Den Hellige Ånd. For selv om hodet mitt duger i massevis til både det ene og det andre, er det i seg selv bare et lite skrøpelig hode som under påtrykk av verdens ondskap, som menneskehoder flest, kan miste sin forstand. Den menneskelige forstand skal man aldri sette for stor lit til! Det trenger man bare se på verden for å skjønne! Guds Ord er imidlertid ikke kommet fra den menneskelige hjerne, men har dog gått gjennom den menneskelige forstand, og altså ikke "ført i pennen i ferdig En-boksformat av Gud selv". Derfor er katolikker ikke fundamentalister og den gode fornuft og vitenskap står sterkt i vår leir! Det er også en vesentlig del av katolikker som ikke er "en sånn mørkekvinne som meg", så ikke skyt på Kirken min for det! "Den lutherske frimodighet" som også denne konvertitten er misfarget av, har det med å dra ting langt over i dårskap og skamløshet. Tro meg! Jeg skammer meg! Takker Gud for Den Katolske Kirkes fortsatte tilstedeverelse i Norge og at Gud hjalp meg finne veien "hjem", siden jeg dessverre ikke var så heldig å vokse opp i en god, Gudfryktig katolsk mønsterfamilie. Der har jeg et handicap! Men kanskje også et fortrinn foran noen "kulturkatolikker"? Jesus ser uansett tvers igjennom ytre former og skikker, og legger ikke vekt på hvem som har høyest og lavest sosial status. Han ser rett gjennom det ytre, inn i hjertet, hele livet, inn på beinet! Og det Han ser Der er viktigere enn hvordan det ser ut på utsiden for menneskers blikk og aktelse eller forakt. Noen ganger er "håret i suppa" veslejenta til Gud, som Han er SÅ glad i! Jeg vet det! Og for noen er det nesten ikke til å tåle! Men Gud Fader "kødder" man liksom ikke med, selv om Fanden aldri bøyer seg. Når han skjønte han ikke hadde nubb på direkten, pilte han vekk med halen mellom beina stadig på jakt etter en innfallsport for angrep ved hjelp av sine mer unnselige fluer som ikke alltid er så lett å få øye på uten gaven til å skjelne mellom ånder. Men desto hardere og mer farefull ferden er, jo bedre utruster Gud Pilegrimen. For Han vil ha meg i Mål, og jeg har litt jobb å gjøre her nede også. Jeg er ikke her i verden "bare for gøy"!

Jeg tror på den Absolutte, objektive Sannhet, som Jesus i Faderen alene besitter i helhet og full innsikt, men deler av med oss gjennom de ord Han har talt til profetene og apostlene, hvis lere er føyd sammen i Bibelen av Kirken, etter nitid arbeid, studier og bønn. For Gud deler også med sine direkte og åpenbarer sannheter ved Den Hellige Ånd. Ikke bare til apostler og geistlige, men like ned til den minste som tror og ber. Det er Sannhetens Ånd, som står i motsetning til Verdens Ånd som ikke er av Gud men av Den Onde Løgneren, bedrageren, illusjonisten. tyven, morderen, Han som ødelegger alt og vil legge alt i det onde, forderve det og gjøre det urent. Men som kristne er vi Kalt til Hellighet, og kan ikke leve godt med egne synder, så sant Guds Ånd bor i oss, og vi ikke lar oss drive av og beruse av det som er i verden, egoisme og begjer. Gud er ingen "gledesdreper". Jeg har bare sett og til overmål smertelig erfart at Synden er Ond, selv om det er lett å la seg bedra av at "den smaker søtt" til å begynne med. Til sist smaker den død og fordervelse! De skinnhellige burde vere mer opptatt av å berge Sjelen sin enn skinnet sitt!

Og hva nå sånne halvgale intellektuelle åndspygmeer som meg måtte raske sammen av tanker på bloggen sin i sene nattetimer, er da vel heller ikke så mye å hyle om???

Lytt heller litt mer til Han her: 

Og til Jesus! Jesus var like fullt ikke Bare "mild og snill" og forkynte ikke at "alt er greit og de syndene skal dere ikke ta så alvorlig"! Han tok de så alvorlig at han døde av de!

Noen har så store Ego og sånn klokketro på eget vett, at Bibelen liksom bare blir en liten pocketbok de lett kan knekke og skalte og valte som de vil med, og Gud Selv gjør de så liten at de nermest tror de kan stikke ham i lommen, som var det Gud som var inne i deres univers og ikke de som i likhet med oss alle er inne i Den Store Guds Univers. Jeg er forundret over at attpåtil Prester somme tider ser ut til å holde seg selv for en mer Faktisk og virkelig størrelse enn Gud! Hvordan kan man vere Prest for Gud om man er sikrere i sin tro på SEG SELV enn i troen på Gud...? Jammen heller ikke rart at endel muslimer som kikker seg rundt i vårt "kristne land" lurer på hva det er Vi tror på? Gud har da aldri vert lovløshetens Gud! Muslimene gjentar og gjentar at Gud er Stor! Og det Er han, men noen prøver å skape Gud om i menneskets bilde, så de kan leve bekvemt og gjøre som de lyster, DET er dårskap selv med den beste menneskelige forstand! Når lovløshet og umoral overtar under dekke av "frihet og livsglede" får vi et Kaldere samfunn!). Men det er heller ikke Loviske, fundamentalistiske Imamer med stein i hånd dette landet trenger! Det er ikke Guds vilje at vi skal drepe andre syndere, for vi har alle syndet, og den som vil renske ut synden ved å drepe syndere begår selv en alvorlig synd ved det! Men når Gudsfrykten blir borte, troen er på vikende front, menneskene vender seg bort fra Gud og gjør som de selv lyster, og mennesket regelrett Sloss mot Gud, må man ikke bli overrasket av om det straffer seg. For menneskene kan aldri Vinne over eller diktere og styre Gud. Så lenge Gud bare er "en fjern Gud og en vag hodeforestilling om noe man håper kanskje er sant, vinner man heller ingen for Gud. Uten tro er man en kraftløs kristen og forkynnelsen blir uten frukt, men heller ikke den sterkeste tro er virksom uten i kjerlighet. Og hykleri skal vi sky! Hva Gud Vet, er viktigere enn "hva folk tror" og all verdens ytre fromhet og kultur. Uten indre åndelig liv, tro, en Gudsrelasjon og indivduell bønn er "det kristne liv" bare et tomt skall uansett hvor flott og fromt det ser ut på utsiden. Hvis man syns det er kjedelig og meningsløst å tilbringe alenetid med Gud enten det er i en stille kirke eller i hjemmets lønnekammer har man "et problem" som kristen, om man så er Biskop av religiøs rang, og berer navn av å vere "en vellykket kristen"!

Her er noen ord til sist som går for å vere en del av en av Vår Herres egne Prekener (neppe så mange moderne liberalteologer som kan gjøre det bedre og sannere, selv om enkelte synes å tro det selv, og at Deres forstand er "noen hakk over Bibelens Visdom"! Men Gud får nok "siste ord".

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet. Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. 

Vår vakre verden

Vi lever i en verden hvor folk kan tåle og tro på det aller meste bortsett fra SANNHETEN! Fordi det er så viktig å ha "et godt selvbilde" at hver den som knuser avgudsbildet skaper lynsjestemning.

 

Ja, ja. De lynsjet da også min Herre! Og noen er mer utsatt enn andre. Det er mitt kors i livet!

Og enda er det mange søvnige bevisstløse kristne som ikke skjønner at Verdens Ånd og Guds ånd er to fundamentalt forskjellige åndskrefter. De djevelen hater aller mest er de som har våknet opp av rusen og skjønt det. Verdens barn og verdslige kristne klarer seg utmerket for verden elsker sitt eget og de er ingen stor trussel mot verdens Fyrste. 

Men takk at Gud ser til små og skadde får som meg! Ellers hadde det forlengst vert ute med meg! For jeg har terga djevelen. Men uansett hvor ille det måtte bli vet jeg at Gud er sterkest og bare God!
 

 

, Stavanger

( KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE ) Fra Målselv, bosatt i Stavanger siden 1989. Grunnuttdannet som agronom og Fagutdannet Renholdsoperatør + litt annen vgs (allmennfag, helse og sosial grunnkurs, pedagogisk psykologi, halvårsenhet i friluftsliv/miljøfag, folkehøgskole økologisk landbruk, diverse kurs). Søker å "alliere meg med alle gode krefter" og enkeltmennesker, på tvers av politiske og sosiale skillelinjer, etnisitet og livssyn. Det kan være Sunt å øve seg i å se ting fra ulike sider og perspektiv, også "motpartens". kan hende er det meningsforskjellene og motsetningene vi lærer mest av? Hvis vi bare vil høre på, lytte til og snakke med de man i utgangspunktet mener det samme som, og "fraksjonerer seg på et ytterpunkt", blind for andre perspektiver og "klar for krig" blir det ikke mye nyansert vidsynt tenkning av det, det bare øker konfliktnivået. Jeg er Røde Korser og har en ukuelig tro på Menneskeverdet.Engasjert meg spesielt innen flerkultur. Vil man være et Levende menneske i utvikling, kan man ikke "sementere" sine holdninger, da må man med de grunnverdiene man tror på i bånn, våge å løfte blikket, tenke nytt, "se en gang til" og tenke om igjen. Det jeg mente igår, er derfor ikke alltid det jeg mener idag! Kristen (katolikk). Lang erfaring som skribent og tidvis foredragsholder. Februar 2014 avsluttet jeg et engasjement som kantine/renholdsarbeider hos InBusiness AS , og har etter det hatt et engasjement gjennom AB Solutions som servicemedarbeider ved Sola lufthavn, for deretter å ta Fagutdanning innen renhold. Jeg har som regel gode intensjoner, men nettopp når "de lærde menn og den gemene hop" blir provosert av stil og innhold og "setter kaffen i halsen" over at jeg våger å si noe annet enn det som er "opplest,vedtatt og politisk korrekt", er jeg som skribent kanskje på mitt beste, for da har jeg iallfall ytt et ORIGINALT bidrag til "debatten". Å være "spesiell" er Ikke noe Mål i seg selv, men å være den man Er og "yte sitt genuine bidrag til verden". DET bør vel nesten være et mål for alle mennesker, for tenk hvor stort og rikt Mangfoldet da blir, og hvor mye som kan Skapes! Det trenger ikke være perfekt så lenge det er DITT. Etterligninger og plagiater er imidlertid noen ganger en del av lærings-prosessen. Min Skriveprosess er ikke bare en kontinuerlig "sortering" på vei mot større personlig klarhet og innsikt, men også små "øyeblikksrapporter", fra det perspektiv jeg på hvert ståsted underveis måtte ha, som kanskje også kan bidra til å øke andres Innsikt og Utsyn. Desverre er det slik at selv i Kirken oppstår det klikk- og parTdidannelser av grupper med "de Rette meningene", og slike eksklusive Meningsfellesskap, Kan gå på beksostning av Menighetsfellessakpet, hvor Idealet nettopp er at vi i innbyrdes Kjærlighet skal tjene hverandre som unike mennesker, med ulike Nådegaver og Talenter. Det kunne vi ikke om alle er LIKE! Hvert menneske er enestående, og formes og (på det beste) Utvikler seg i løpet av Hele livet. Alt liv kjennetegnes ved at det er i Bevegelse og endring. Det er aldri Statisk! Det skrevne ord "lever" imidlertid videre uavhengig av forfatterens utvikling", mens jeg har endret noen synspunkter underveis. Likefullt går det en rød verditråd og et humanistisk menneskesyn gjennom alt jeg har skrevet. Idag ikke videre politisk engasjert, men har seigliva rødt arbeiderklasseblod i årene og hjertet godt over på venstresida. I enkelte henseende har jeg likevel kommet til å "banne i den politisk korrekte venstresidas Kirke" og krenket noen av deres "Hellige sekulære Kyr", mens deler av "kristenleiren" jeg tilhører misliker meg fordi jeg solidariserer med den svakeste, undertrykte part i Israel-Palestina konflikten ;-) Alt liv er i bevegelse og gjennomgår ulike prosesser. Så: Never take me for Granted! Men alle trenger Ett fast punkt å jobbe ut fra, om ikke verden skal "tumle overende". Gud og min Tro på Ham, er Mitt faste punkt. For noen synes hele livets akse å dreie rundt Egoet. Men nettopp i Min egen litenhet har jeg fått en svimlende Anelse av Guds Storhet, og tilgang til en Kraft som ligger utenfor meg selv. "De store og sterke" stoler på egne krefter, og dermed må de også klare seg med det. Jeg omfavner Mangfoldet på Guds jord, og på ingen måte bare det som "er som meg". Brobyggere er noe jeg liker bedre enn de som bygger Murer og truer menneskenes Frihet. Men virkelig Frihet er ikke Grenseløs og fordrer en viss rettferdig balanse, lover og regler. Ellers blir det bare kaos, normløshet, Anarki og "den sterkestes rett" som gjelder. Det gagner menneskeheten like lite som tvang og diktatur!

hits